Bitcoin en Co.: EU-Commissie wil crypto-waarden reguleren

De Europese Commissie heeft verregaande voorstellen gedaan over de wijze waarop een uniform wettelijk kader voor crypto’s en aanverwante activacategorieën eruit zou kunnen zien. Brussel lijkt met name Stablecoins zeer streng te willen reguleren.

Het document, waarin de Europese Commissie uiteenzet hoe zij wil reageren op de toenemende verspreiding van crypto-currencies, is 168 pagina’s lang. Het belangrijkste punt is dat er in plaats van nationale regelgeving moet worden gestreefd naar een uniform wettelijk kader in de hele EU. De toelating van marktdeelnemers zoals cryptobeurzen in één EU-land moet dan transacties in de hele Unie mogelijk maken. Anderzijds eist Brussel dat aanbieders van crypto-valuta’s en aanverwante diensten zich in de toekomst houden aan de regelgeving, zoals het bewijs van eigen vermogen, informatie over depositotechnologie en de mogelijkheid van beroepsprocedures. Wat de Commissie “regels op maat” noemt, zal in de crypto-scene echter waarschijnlijk niet door iedereen worden goedgekeurd.

De EU richt zich op particuliere stalmunten

Het is duidelijk dat een bepaalde doorn in het oog van de regelhouders private Strablecoins zoals Tether (USDT) zijn. Ze worden bijna 120 keer genoemd in de position paper en worden in principe geclassificeerd als een risico voor de valutasoevereiniteit en de stabiliteit van het financiële systeem. Daarom wordt in het document gepleit voor een bijzonder strenge regelgeving en wordt tegelijkertijd de mogelijkheid gecreëerd om in geval van niet-naleving van de voorschriften individuele stalmunten in heel Europa te verbieden. Hoewel er geen concrete namen worden gegeven, is het voor deskundigen duidelijk dat Facebook Weegschaal met deze voorstellen resoneert. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat de Europese Centrale Bank steeds meer bereid is om een door de staat gesteunde E-Euro in te voeren als CBDC (Central Bank Digital Currency).

EU streeft naar een zandbak voor cryptostarters

Nu heeft Brussel vaak de reputatie dat het de innovatie verstikt door regelzucht. De Europese Commissie wil hier proactief tegen optreden in de cryptosector en doet een expliciet voorstel: Voor starters in deze sector moeten er zogenaamde “zandbakken” komen waarin projecten zich kunnen ontwikkelen zonder dat ze vanaf het begin worden beperkt door de bestaande regels. Dankzij dergelijke nuances juicht de brancheorganisatie Bitkom de voorstellen toe en is zij van mening dat de EU een “wereldwijde voortrekkersrol” op zich zou kunnen nemen in de crypto-regulering. Zolang het pakket evenwichtig blijft, kan het crypto-bedrijven naar de EU lokken.

Conclusie: Regelgeving is een hot topic voor de crypto-industrie

Ongeveer een jaar geleden waren het de regels voor de preventie van het witwassen van geld die in delen van de crypto-scene tot kritiek leidden. Maar de vrees dat de regels ertoe zouden leiden dat de crypto-industrie uit Duitsland zou migreren, is niet bewaarheid. Integendeel: grote cryptobeurzen zoals Binance en Coinbase hebben in Duitsland filialen opgericht en banken komen langzaam in de nieuwe bedrijfssector terecht.

Voorlopig blijft het dus een kwestie van geloof: wilt u de crypto-markt grotendeels ongereguleerd laten en dus geen twijfelachtige deelnemers straffen? Of zijn regels voor consumentenbescherming niet verstandig omdat ze de kwestie van Bitcoin en Co. bindend maken? Vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven is het een evenwichtsoefening die de EU onder de knie moet krijgen: Aan de ene kant het niet belemmeren van innovatie, aan de andere kant het creëren van rechtszekerheid. Het laatste woord is hier waarschijnlijk nog niet gesproken.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*