Bitcoin-land El Salvador: Dreigen wanbetalingen voor president Nayib Bukele?

El Salvador is sinds ongeveer een jaar het eerste land ter wereld dat Bitcoin (BTC) als wettig betaalmiddel erkent. Maar de koers van president Nayib Bukele helpt hem niet uit de schuldenval.

Door Bitcoin (BTC) in juni 2021 als wettig betaalmiddel te classificeren, heeft El Salvador onder president Nayib Bukele het goede voorbeeld gegeven: De baanbrekende wet moest investeringen uit de crypto-industrie aantrekken en de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar verminderen. Maar het plan werkt op dit moment niet. De staatsobligaties van El Salvador worden internationaal verhandeld tegen een aanzienlijke korting, die symbool staat voor het risico van wanbetaling. Het plan om een Bitcoin-fonds van de overheid op te richten, is herhaaldelijk uitgesteld en lijkt in de ijskast te zijn gezet. De BTC-aankopen van El Salvador staan allemaal in het rood als gevolg van de recente prijsdalingen en kunnen dus geen nieuwe reserves genereren. Verschillende factoren zijn van belang voor een toekomstvoorspelling.

De volgende grote betaaldag voor El Salvador is eind januari 2023, wanneer een staatsobligatie van 800 miljoen dollar moet worden vereffend. Minister van Financiën Alejandro Zelaya houdt nog steeds vast aan een wanbetalingsrisico van “nul procent” in maart, en gezien de reserves van de centrale bank van ongeveer 3,4 miljard dollar, lijkt dit realistisch. President Nayib Bukele wil in juni 2024 worden herkozen en zal zich daarom waarschijnlijk inspannen om de financiële problemen tot na die datum uit te stellen.

Bukele wil herverkiezing – maar nationale schuld blijft

In 2025 zal nog eens 800 miljoen dollar aan staatsobligaties vervallen, en volgens deskundigen is de situatie hier gecompliceerder. Omdat in El Salvador de US-dollar de dominante munt is gebleven, heeft de Bitcoin zich tot dusver niet kunnen vestigen als een echt alternatief, noch in het bedrijfsleven, noch in het dagelijks leven, zo blijkt uit een studie. El Salvador moet echter US-dollars lenen op de internationale financiële markten en betaalt reeds premies van ongeveer 5 procent rente. Elk teken van verslechtering van de begrotingsonevenwichtigheden zou het voor de regering zeer moeilijk maken om internationaal als een betrouwbare debiteur te worden beschouwd.

Zal het IMF tussenbeide komen om El Salvador van het faillissement te redden?

Een uitweg zou kunnen bestaan in het zoeken van financiering bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar president Nayib Bukele heeft een hoogoplopende ruzie gehad met het IMF en een eventuele IMF-kredietlijn voor El Salvador zou voorwaardelijk zijn. Deze zouden waarschijnlijk inhouden dat het belang van Bitcoin voor het Centraal-Amerikaanse land wordt afgezwakt en dat binnenlandse hervormingen worden doorgevoerd. Bukele regeert echter met harde hand; critici beschuldigen hem van een “autoritaire stijl”. Het is moeilijk voorstelbaar dat Bukele, die zeer populair is bij de burgers, zou instemmen met het opvolgen en uitvoeren van instructies van de IFW.

Er zijn geïsoleerde berichten dat Bukele en El Salvador zouden kunnen hopen op hulp van de crypto-industrie in een financiële noodsituatie. Grote cryptobeurzen zouden bijvoorbeeld bereid kunnen zijn om directe leningen te verstrekken of het financiële systeem te versterken door Amerikaanse dollars in lokale banken te storten. De theoretische motivatie hiervoor is dat de crypto-industrie er belang bij heeft het verhaal van El Salvador als “Bitcoin-land” in stand te houden. Er zijn echter geen openbare opmerkingen over dergelijke uitwegen voor de staatsbegroting en de waarschijnlijkheid is daarom tot dusver niet bijzonder groot.

Conclusie: El Salvador – Bitcoin alleen heeft de financiële problemen niet opgelost

De nationale schuld van El Salvador heeft ongeveer 90 procent van het jaarlijks bruto binnenlands product bereikt, een kritieke waarde, niet in de laatste plaats door de obligaties die Bukele heeft besteld. De goede 100 miljoen dollar waarvoor Bukele Bitcoin liet opkopen, is in deze omgeving een kleinere post. Daarom is nieuws met de strekking “Bitcoin-crash duwt El Salvador in bankroet” feitelijk onjuist; de moeilijkheden doen zich op grotere schaal voor. Lage economische groei, extra kosten als gevolg van de Coronacrisis, onzekerheden als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne – al deze factoren spelen een rol in de nationale begroting. Bukele heeft nog financiële armslag voor zijn land om bemoeienis van het IMF en andere buitenlandse geldschieters te voorkomen. Maar zijn visie om met Bitcoin en een stijgende prijscurve van BTC gemakkelijke winsten te realiseren voor El Salvador en zijn burgers, is voorlopig mislukt.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*