Crypto-regelgeving in de EU: drastische veranderingen dreigen

EU-parlementariërs hebben in relevante commissies regelgevingsvoorstellen voor de crypto-industrie goedgekeurd die op scherpe kritiek zijn gestuit. Zij hebben met name betrekking op (hardware-)portefeuilles en anonieme transacties.

Er gaan alarmbellen rinkelen in de Europese cryptoscene: een aanscherping van de regelgeving voor de omgang met Bitcoin en Co. ligt in het verschiet in de EU, die in de praktijk waarschijnlijk verstrekkende gevolgen zal hebben. Waarnemers zoals de erkende deskundige Patrick Hansen (voorheen van de branchevereniging Bitkom) gebruiken Twitter om kritische informatie te verstrekken. Zo hebben de bevoegde EU-deskundigencomités voor veiligheid en justitie en voor economie de voorstellen met een krappe meerderheid goedgekeurd, wat ten minste twee doorslaggevende gevolgen zou hebben:

1. zogenaamde “unhosted wallets” moeten hun verbinding met cryptobeurzen en andere cryptoplatformen worden afgesneden, volgens de wil van de EU-parlementariërs. Dit geldt zowel voor hardwarematige portemonnees als voor softwarematige portemonnees waarbij de gebruikers zelf de private sleutel in handen hebben. Als er transacties plaatsvinden van of naar dergelijke “unhosted wallets”, zouden cryptobeurzen vooraf persoonsgegevens moeten verzamelen en verifiëren. In de praktijk wordt dit geïnterpreteerd als een stilzwijgend verbod op hardware wallets en andere bijzonder veilige crypto wallets.

2. Volgens het EU-ontwerp moeten cryptobeurzen en vergelijkbare aanbieders worden verplicht om voor alle transacties de persoonsgegevens van de verzender en de ontvanger te controleren en te documenteren. Een voorstel om deze regel alleen te activeren voor bedragen van meer dan 1.000 euro per transactie is voorlopig van de baan. In het echte leven zou elke transactie in cryptocurrencies die niet rechtstreeks van persoon A naar persoon B plaatsvindt, dus onder officieel toezicht komen te staan en meldingsplichtig worden vanaf 1.000 euro.

In een open brief spreekt de Europese branchevereniging Blockchain for Europe over de EU-plannen die de toekomst van de blockchainindustrie in Europa in gevaar brengen. Volgens de brief lopen de goedgekeurde ontwerpen achter op de realiteit en zouden zij bijvoorbeeld innovatieve oplossingen in de sector van de gedecentraliseerde financiën (DeFi) volledig elimineren, aangezien een brug naar fiat niet langer mogelijk zou zijn. In plaats van EU-burgers in staat te stellen cryptocurrencies te gebruiken in een gereguleerde en veilige omgeving, zouden ze uit het EU-gebied worden verdreven als de plannen zouden worden uitgevoerd, aldus Blockchain for Europe. Dit zal ook gevolgen hebben voor de locatie van bedrijven, banen en onderzoek, aldus het rapport.

Coinbase: EU-plannen over Bitcoin en co. schieten hun doel ver voorbij

Een praktische kritiek op de ontwerpwetten komt van Coinbase. De Amerikaanse cryptobeurs heeft in Duitsland een vergunning van de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) en staat bekend om het actief ondersteunen van verstandige regelgeving. Maar over de dynamiek in het EU-parlement, legt Coinbase CEO Brian Armstrong uit op Twitter: als de regels doorgaan, zou het in de richting lopen van een bedrijfsverbod voor Coinbase.

Armstrong geeft daar twee voorbeelden van: Coinbase zou dan persoonlijke gegevens moeten verzamelen en controleren voor elke transactie waarbij een “unhosted wallet” betrokken is – zelfs als de ontvanger geen Coinbase-klant is. En de banken zouden uiteraard een meldingsplicht voor transacties van meer dan 1.000 euro afwijzen, aangezien terugkerende huurbetalingen of overschrijvingen binnen verwanten dan eveneens onder algemene verdenking zouden komen te staan.

Conclusie: protesteer nu – voorkom overregulering van crypto

Naar onze mening is het verbieden van anonimiteit, zelfs voor kleine bedragen in crypto, net zo inconsistent met het Europese zelfbeeld als een verkapt verbod op hardware wallets. Armstrong en anderen bevelen aan nu rechtstreeks contact op te nemen met EU-parlementariërs uit afzonderlijke kiesdistricten en landen om hen op de hoogte te brengen van de gevolgen. Dit komt doordat de voorstellen nu de trialoog in het wetgevingsproces ingaan, waarin het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een besluit nemen. Dit lijkt de laatste kans om aan de noodrem te trekken en een evenwicht tot stand te brengen waarbij maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme hand in hand gaan met het recht op financiële zelfbeschikking.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*