Daarom is IOTA op dit moment geen goede investering!

De IOTA, die in Berlijn is gevestigd, trekt bijzondere belangstelling van Duitse investeerders. Het project zit echter in de problemen en de prijs van IOTA is al geruime tijd op het water. We leggen uit waarom een investering in IOTA op dit moment niet de moeite waard is.

Bitcoin (BTC) als symbool voor succesvolle cryptokringen is opnieuw het gesprek van de stad en in dit kielzog zijn beleggers steeds meer geïnteresseerd in alternatieve munten. IOTA wordt vaak genoemd, vooral in de Duitstalige media. Dit komt omdat de IOTA Foundation achter het project in Berlijn is geregistreerd en het idee van IOTA ook zijn aantrekkingskracht heeft: in het Internet of Things (IoT) wil IOTA dienen als standaard voor netwerken en digitale valuta. Echter, terwijl ivd-apparaten allang zijn verhuisd naar particuliere slimme huizen, kampt IOTA met stagnatie en interne problemen. We raden u af om nu te investeren in IOTA, en laten u negen redenen zien waarom:

1. In tegenstelling tot Bitcoin (BTC) en bijna alle andere cryptokringen is IOTA niet gedecentraliseerd. Dit betekent dat aan een basisprincipe niet wordt voldaan. Decentralisatie garandeert dat niemand invloed kan uitoefenen op transfers, kasboeken en contracten in het ecosysteem van een cryptocrisis. Dit is technologisch georganiseerd in een blokketen. In IOTA, in plaats van een blokketen, is er de zogenaamde Tanglenet, in het midden waarvan een coördinator de transfers geldig maakt. De IOTA Stichting controleert de coördinator. Het kan dus op elk moment de Tanglenet afsluiten, zoals al verschillende keren is gebeurd. Theoretisch zou ook het overschrijven van geld door de coördinator kunnen worden stopgezet en gewijzigd. De Stichting IOTA is zich bewust van dit fundamentele probleem en wil de coördinator al vele jaren stilleggen onder de projectnaam Coordicide. Dit project, ook bekend als IOTA 2.0, blijft echter aanslepen en is technologisch moeilijker dan aanvankelijk gedacht.

2. Coördinatiemoord als onvervulde belofte is slechts één voorbeeld van hoe tijdlijnen niet van toepassing zijn op IOTA. Op dit moment zit IOTA 1.5 als tussenstap vast in een tijdsspanne, waarbij de implementatie onlangs is uitgesteld tot begin 2021. We herinneren ons andere projecten zoals de officiële IOTA Portemonnee, die eerst aanzienlijke vertraging opliepen en daarna nog steeds kwetsbaarheden hadden op het gebied van veiligheid. Als de routekaart van IOTA wordt opgevat als een tijdschema, is het vertrouwen in het ontwikkelingswerk regelmatig teleurstellend. Voeg daar de critici aan toe die geloven: coordicide op IOTA zou technologisch onmogelijk kunnen zijn.

3. De oprichters van IOTA staan op gespannen voet met elkaar. Er waren vier hoofden die rond 2015 IOTA lanceerden. Medeoprichter Sergey Ivancheglo (CFB) verliet de IOTA-stichting in de zomer van 2019 in een geschil. Medeoprichter David Sønstebø werd tegen zijn wil in december 2020 uit alle functies van de IOTA Foundation verwijderd. IOTA verloor zo expertise en een mondstuk. Wat overblijft is mede-oprichter Dominik Schiener, wiens bevoegdheden, vastgelegd in de statuten van de IOTA Foundation, al lang onbekend zijn en sceptici zorgen baren. Medeoprichter nummer vier, Serguei Popov, is nauwelijks zichtbaar in het openbaar, maar blijft in het bestuur van IOTA zitten. Deze mengelmoes belooft niet veel goeds en bewijst door middel van publiekelijk gevoerde controverses een reden te zijn voor IOTA’s hervormingsstop.

4. IOTA’s prijscurve is nauwelijks in beweging. Bijna twee jaar lang heeft IOTA gehandeld voor ongeveer $0,30. De prijs is vergelijkbaar met die van een zogenaamde stablecoin, d.w.z. een cryptocurrency die een echte valuta zoals de euro of de dollar volgt. Voor beleggers zijn stablecoins een belangrijk instrument om hun strategieën te implementeren in de daghandel met cryptocurrencies. Een stabiele munt beschermt echter niet tegen inflatie en biedt ook geen bijzondere winstkansen. De vrijwel onbestaande prijsontwikkeling van IOTA ten opzichte van de euro toont duidelijk aan dat de markt het vertrouwen in IOTA verliest.

5. De situatie wordt nog dramatischer wanneer de prijscurve van IOTA in relatie tot Bitcoin wordt geplaatst. BTC is de onbetwiste leider onder de cryptokringen. Als de prijs van Bitcoin stijgt, zoals nu al maanden het geval is, trekt het de prijs van veel altcoins omhoog. Met IOTA gebeurt dit echter niet meer en dus heeft IOTA aan BTC nu een historisch dieptepunt bereikt. In gewoon Engels zou het beter zijn geweest om Bitcoin te kopen in plaats van IOTA in de afgelopen jaren.

6. De non-profit status van de IOTA Foundation lijkt in gevaar te komen. Mogelijke handel met voorkennis, zelfverrijking door de oprichters van IOTA en vermoedelijke tekorten in de financiën van de Stichting IOTA zijn drie van de redenen waarom het allang zeker is dat de Stichting IOTA een non-profit organisatie zal mogen blijven. Als de constructie zou instorten, zou IOTA haar controlecentrum voor ontwikkeling en samenwerking verliezen. Bij lekken over IOTA komt het steeds weer voor dat de oprichters ook bang zijn voor een situatie waarin de stichting officieel ontdaan wordt van haar erkende en vertrouwenwekkende status.

7. IOTA als een cryptocurrency verliest terrein en belang. De slimme zet van het project was immers om het technologische netwerk en de betaalmiddelen in de groeisector van het ivd te voorzien en de standaard te worden. En op EU-niveau slaagt IOTA er bijvoorbeeld in de financiering van de grond te krijgen. Maar bijna alle samenwerkingsverbanden van de Stichting IOTA draaien om technologische oplossingen, niet om IOTA als digitale valuta. Het dilemma blijkt ook uit het feit dat IOTA in 2020 uit de top 30 van meest gewaardeerde cryptokringen is gevallen. IOTA’s technologie heeft een zekere aantrekkingskracht, maar dan wel zonder IOTA als een in geld uitgedrukte digitale valuta.

8. investeerders blijven geld verliezen op IOTA. In 2020 was het de hack van de Trinity portemonnee waar investeerders geld verloren en het IOTA netwerk daardoor voor 1 maand moest sluiten. Transacties konden op dat moment niet worden uitgevoerd. Dit was ook ver van het eerste incident met de Trinity portemonnee.

9. Andere oude IOTA-supporters zoals Ralf Rottmann, die in het bestuur van IOTA zat, en Limo hebben het project sindsdien ook de rug toegekeerd.

IOTA – beter afwachten met investering

Het maakt niet uit wanneer u de afgelopen jaren in Bitcoin zou hebben geïnvesteerd: Uw investering zou nu aanzienlijk hoger zijn, met IOTA zou deze stagneren op +/-20 procent. Ook de aandelenmarkt is weer in volle bloei, wat aangeeft dat er behoefte is aan winstkansen die het inflatierisico en de nulrente compenseren. Dus waarom zou je nu op IOTA komen en het kapitaal vastbinden? Als IOTA erin slaagt om op weg te gaan naar succes, dan is er nog steeds een kans om daar financieel bij betrokken te raken. Op dit moment is IOTA echter riskant, dat cryptojaar 2020 allesbehalve succesvol was voor IOTA.

De voortekenen voor IOTA zijn ook nogal negatief voor 2021. De technologische inhaalslag met andere crypto-projecten is aanzienlijk en de interne problemen doen de rest om aanzienlijke twijfels te uiten over de toekomstige levensvatbaarheid van IOTA. Ondanks alle sympathie voor het originele en slimme concept van IOTA: Investeringsmogelijkheden zijn elders beter te vinden, met succesverhalen van het afgelopen jaar zoals Bitcoin, Ethereum of zelfs Tesla, Apple of Amazon, kan IOTA het niet langer bijbenen om de genoemde redenen.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*