EU keurt MiCA-regelgevingspakket voor cryptosector goed – reacties positief

Het EU-parlement heeft met grote meerderheid een uitgebreid pakket regelgeving voor de crypto-industrie aangenomen. MiCA (Markets in Crypto-Assets) was sinds 2020 bijgesteld. Het resultaat heeft een baanbrekend karakter.

In het najaar van 2020 ging de Europese Commissie naar buiten met haar eerste uitgebreide voorstel voor regulering van de cryptosector, en tweeënhalf jaar later is MiCA (Markets in Crypto-Assets) een uitgemaakte zaak. Met een enorme meerderheid (517 stemmen voor, 38 tegen, 18 onthoudingen) stemde het EU-parlement gisteren (donderdag) voor MiCA. EU-commissaris voor Financiën Mairead McGuinness verwelkomde het resultaat via Twitter als “toonaangevend in de wereld”. Ook de Duitse branchevereniging Bitkom prees MiCA in een persbericht als een “pionier” waarmee Europa “een wereldwijde standaard voor cryptoregulering” zet.

Ook vertegenwoordigers van de crypto-industrie, zoals Changpeng Zhao , CEO van ‘s werelds grootste cryptobeurs Binance, spraken hun tevredenheid uit. Op Twitter sprak CZ van een “pragmatische oplossing” en merkte ook op dat met MiCA de EU, als een van de grootste wereldwijde economische gebieden, een juridisch kader zou krijgen dat is toegesneden op crypto-activa. De rivaal van Coinbase noemt MiCA via Twitter een “bepalend moment voor cryptoregulering” en verwacht een positief momentum.

De grote instemming met MiCA is ook te danken aan het feit dat gevreesde overregulering uitbleef. Inmiddels besproken voorstellen, zoals verplichte registratie van hardware wallets of te kleine vergoedingen voor anonieme transacties, zijn niet meer opgenomen in het uiteindelijke pakket maatregelen. MiCA zal naar verwachting deze zomer in werking treden en de EU-lidstaten hebben dan maximaal 18 maanden de tijd voor nationale implementatie. In principe zullen cryptobedrijven zoals Binance met een vergunning van een EU-lidstaat in de hele Unie mogen opereren. Andere belangrijke kernpunten van MiCA:

– Bij de lancering van nieuwe cryptocurrencies moet een witboek met basisinformatie worden ingediend.
– Uitgevers van stablecoins moeten bewijzen dat hun digitale valuta door reserves worden gedekt.
– Cryptobeurzen en aanverwante financiële dienstverleners moeten privégegevens van klanten bewaren en transacties volledig documenteren. Er is een meldingsplicht als witwassen of andere illegale activiteiten worden vermoed.
– Grote cryptobedrijven moeten hun koolstofvoetafdruk registreren. Dit is een reactie op de discussie over het energieverbruik van Bitcoin (BTC).

Deskundigen merken op dat MiCA nog niet specificeert hoe om te gaan met zaken als staking, NFT’s, de Decentralised Finance Division (DeFi) of crypto-leningstransacties. Hier zullen de komende jaren waarschijnlijk verbeteringen worden aangebracht.

Conclusie: EU loopt voor op VS in cryptoregulering met MiCA

De internationale cryptoscene observeert al maanden hoe de VS via de Securities and Exchange Commission (SEC) proberen Bitcoin en Co. te reguleren, maar een grotendeels ontbrekend wettelijk kader zorgt voor woede en frustratie. Amerikaanse bedrijven zoals Coinbase zijn daarom al bezig met het verplaatsen van bedrijfsgebieden naar het buitenland en bekritiseren de situatie als een “struikelblok voor innovatie”. Tegen deze achtergrond is het gemakkelijk te begrijpen waarom MiCA van bijna alle kanten lof krijgt toegezwaaid. Omdat het pakket regelgeving de crypto-industrie in staat zal stellen om uit de juridische grijze zones in de EU te stappen en ook het vertrouwen onder beleggers zal versterken. Dergelijke regelgeving met gevoel voor proportie is waar de Amerikaanse crypto-industrie naar verlangt.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*