Gewaagde stelling: rijk worden met slechts 0,01 Bitcoin?

Bitcoin bereikte een nieuw hoogtepunt van meer dan $61.000 in het weekend. Er circuleren berekeningen waarin men zich afvraagt hoeveel Bitcoin er individueel nodig zijn om rijkdom te garanderen.

De droom om Bitcoin miljonair te worden is voor velen de afgelopen maanden al uitgekomen door steeds nieuwe all-time highs in BTC. Degenen die nu in Bitcoin stappen of hun reserves herschikken, vragen zich ook af: hoeveel Bitcoin heb ik eigenlijk nodig om op middellange en lange termijn tot de financieel zekere sociale klasse te behoren. Het antwoord is vaak 0,01 Bitcoin, wat momenteel het equivalent van ongeveer 600 Amerikaanse dollar kost. Maar hoe moet daar een fortuin uit voortkomen?

Analisten noemen twee cruciale factoren in hun berekeningen hierover. Ten eerste verwijzen zij naar het maximumbedrag van 21 miljoen Bitcoin. Op dit moment zijn er theoretisch al ruim 18,6 miljoen BTC in omloop, en tegen 2031 zal 98 procent van alle Bitcoin zijn gegenereerd. Van deze cijfers worden de Verloren Bitcoins afgetrokken, d.w.z. alle Bitcoin die al vele jaren niet meer zijn verplaatst en waartoe de eigenaars waarschijnlijk geen toegang meer hebben. Maakt in de som ten hoogste 19 miljoen Bitcoin, die op middellange termijn beschikbaar zijn.

Tegenover dit bedrag plaatsen de theoretici gegevens uit studies over de verdeling van de rijkdom in de wereld, zoals die van Credit Suisse. Volgens deze cijfers zijn er wereldwijd bijna 52 miljoen dollarmiljonairs en bijna 600 miljoen mensen met een vermogen tussen 100.000 dollar en 1 miljoen dollar. Deze groepen vormen de 12,5 procent van de rijkste burgers ter wereld.

Hier is de truc van het vak: als de mensen met een bovengemiddeld besteedbaar inkomen de circulerende BTC onder elkaar zouden verdelen, zouden ze niet eens elk met een hele Bitcoin uitkomen. Afhankelijk van de berekening zou een maximum van 0,28 BTC en een minimum van 0,01 Bitcoin genoeg zijn om toe te treden tot de groep van Bitcoin-houders die de financiële bovenklasse vormen. Tegelijkertijd zou de prijs van Bitcoin moeten stijgen tot miljoenenwaarden om een fractie van een BTC in een fortuin om te zetten.

Conclusie: de kansen voor Bitcoin zijn nog steeds goed

Bitcoin ook met sociologische methoden bekijken is een interessante benadering. Vermogende mensen regelen hun geldzaken over het algemeen op een slimme manier en komen steeds vaker in aanraking met het “digitale goud” Bitcoin als waardeopslagplaats met ingebouwde inflatiebescherming. Dezelfde tendens is waarneembaar bij institutionele beleggers. Zich inkopen in de groep van degenen die ten minste 0,01 Bitcoin bezitten met een verhoudingsgewijs hanteerbare 600 Amerikaanse dollar heeft zijn charmes. Kuddegedrag is immers niet per se slecht, maar weerspiegelt ook ontwikkelingen. Als in de komende jaren steeds duidelijker wordt dat er een tekort is aan “nieuwe” Bitcoin, is een opwaartse prijsstijging van Bitcoin nauwelijks denkbaar. Anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat het geenszins zeker is of de Bitcoin zich werkelijk zal vestigen als het geprefereerde waardepapier voor het welvarende en dus koopkrachtige segment van de bevolking.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*