IOTA corrigeert ontwikkelingsdoelen weer – Coördinatie in de verre toekomst?

De IOTA Foundation wil nog steeds smart contracts en native assets introduceren onder IOTA 1.5. In deze verrassing herkennen waarnemers een uitstel voor onbepaalde tijd van gedecentraliseerde IOTA 2.0.

Op Twitter kondigde de IOTA Foundation in het weekend nieuws aan dat een verdeelde reactie uitlokte. Uit het niets worden de technologische ontwikkelingsdoelstellingen kort en bondig geherdefinieerd: Native assets (voorheen: gekleurde munten) en smart contracts zullen worden gelanceerd onder IOTA 1.5 aka Chrysalis en later worden geïmplementeerd in een gedecentraliseerde IOTA 2.0. Wat op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, is bij nader inzien twijfelachtig. Om het probleem vanuit het oogpunt van een investeerder te begrijpen, moet men wat dieper graven in het concept en de geschiedenis van IOTA:

  • Slimme contracten zijn geautomatiseerde contracten waarvan de naleving en afwikkeling wordt gegarandeerd door code en niet door tussenpersonen. Het gebruik van slimme contracten werd gepionierd in het Ethereum (ETH) ecosysteem en zonder hen zou Decentralised Finance (DeFi) onmogelijk zijn. IOTA wil deze groeisector van de crypto-industrie niet missen, en er wordt gedacht aan een breed scala aan toepassingen voor slimme contracten in het Internet of Things (IoT). In het voorjaar presenteerde de IOTA Foundation een eigen protocol voor slimme contracten en kondigde aan dat het eind 2021 onder IOTA 2.0 zou worden geïntroduceerd. Nu worden onder IOTA 1.5 smart contracts geïntroduceerd, en daar zitten twee haken en ogen aan: ten eerste is IOTA 1.5 een gecentraliseerde, blockchain-achtige oplossing waarbij een centrale coördinator kan ingrijpen in processen die onder het commando van de stichting vallen. Dit betekent dat onder IOTA 1.5 het pluspunt van slimme contracten niet kan worden bereikt, namelijk dat zij los van invloeden van derden kunnen worden georganiseerd. Ten tweede zal een gedecentraliseerde IOTA 2.0 technologisch zo sterk verschillen van IOTA 1.5 dat het ontwikkelingswerk intern en extern zal moeten worden gedupliceerd.
  • Nog maar enkele dagen geleden publiceerde de stichting een strategiedocument over native assets, die vroeger “gekleurde munten” werden genoemd. Daarin werd ook het gedecentraliseerde IOTA 2.0 aka Coordicide als basis genoemd. Dit is logisch, omdat native assets bij OTA digitale activa moeten kunnen vertegenwoordigen die hun volledige aantrekkingskracht ontplooien in een verscheidenheid aan scenario’s – vooral in interactie met slimme contracten. Een centrale IOTA 1.5 werpt echter de fundamentele vraag op van het vertrouwen in de onkreukbaarheid van de coördinator.

Slimme contracten en eigen activa onder IOTA 1.5 – een dubieuze onderneming

In IOTA’s officiële discussiekanalen op Discord en Twitter zijn de reacties op de recente ommezwaai in het stappenplan gemengd. Onder IOTA’s volgelingen, die bekend staan als trouw aan de Nibelung, wordt de aankondiging van native assets en smart contracts gevierd en sommigen roepen de oude koersdoelen van 5 US dollar al weer in herinnering. Er zijn echter ook stemmen die de vinger in de wonde leggen: smart contracts en native assets moeten in een centrale IOTA 1.5 als modewoorden worden aangemerkt en de professionele toepassing van deze mogelijkheden blijft voor hen zinloos zonder decentralisatie. Aangezien de IOTA Foundation er opnieuw niet in slaagt tijdschema’s voor te leggen, zien zij IOTA 2.0 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Onlangs gaf de IOTA Foundation toe dat er grote problemen waren met de ontwikkeling van Coordicide.

Conclusie: IOTA Foundation verzandt in aankondigingen

In de discussie over onze IOTA-dekking wordt ook vaak het dooddoener-argument gehoord: “Het is beter om rustig en grondig te ontwikkelen dan halfbakken projecten live te zetten.” Maar dit is niet genoeg. Slimme contracten en eigen activa zijn fundamentele modules om het IOTA-ecosysteem uit te breiden en mogelijkheden voor tegeldemaking te ontdekken. Dit geldt zelfs voor het Internet van Dingo (IoT), het oorspronkelijke aandachtsgebied van IOTA. Maar het nieuwe nieuws over Smart Contracts en Native Assets bij IOTA is niet alleen het schrappen van de oorspronkelijke plannen. Het is op zichzelf niet coherent, aangezien het beginsel van decentralisatie niet wordt nageleefd en de technologische ontwikkelingswerkzaamheden opnieuw moeten worden uitgevoerd. Degenen die al langer en gedetailleerder met IOTA te maken hebben weten: aankondigingen van de IOTA Foundation moeten met een korreltje zout genomen worden. Ondanks al het demonstratief optimisme, verbergt de laatste aankondiging – waarover de IOTA Foundation geen gedetailleerde vragen beantwoordt – een activisme waarvan het diepere doel zou kunnen zijn om af te leiden van de eindeloze moeilijkheden met IOTA 2.0.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*