IOTA en de weg naar de industriestandaard

IOTA maakt vorderingen om door internationale organisaties te worden erkend als een standaard voor Internet of Things (IoT) oplossingen. Dit is in ieder geval wat de Stichting IOTA schrijft en uitlegt hoe je de bijbehorende certificeringen kunt behalen.

Met haar focus op het internet van de dingen (IoT) heeft IOTA sinds haar oprichting een bijzondere rol gespeeld onder de crypto’s met hun ecosystemen. IOTA’s Tanglenet is geoptimaliseerd om machines van allerlei aard op een netwerk aan te sluiten, waardoor automatische gegevensuitwisseling en -controle mogelijk is. Ook het betalingsverkeer met MIOTA is gepland. En terwijl tal van proefprojecten met industriële partners de praktische bruikbaarheid bij IOTA moeten aantonen, werkt de IOTA Foundation achter de schermen om ervoor te zorgen dat het officieel als een standaard wordt geclassificeerd. In een langere blogpost legt IOTA uit waar het op dit moment staat in dit streven.

Object Management Group (OMG) als uitsmijter voor standaarden

Volgens IOTA onderhoudt het bedrijf contacten met tal van internationale organisaties waarin normen zijn gecertificeerd. Breed geaccepteerde normen hebben het grote voordeel dat ze over de fabrikanten heen werken. Het belangrijkste aanspreekpunt voor IOTA is de Object Management Group (OMG), een consortium dat sinds 1989 bestaat en zich bezighoudt met standaarden in de IT-sector. Apple, IBM en Sun behoorden tot de oprichters, Microsoft trad later toe. IOTA is nu ook lid van de OMG via de stichting en is betrokken bij verschillende werkgroepen, waaronder die voor blokkettingen.

IOTA wil dat de OMG de toekomstige IOTA 2.0 classificeert als het standaardprotocol voor het ivd. Tegelijkertijd werkt de OMG aan de erkenning van IOTA Streams voorheen Masked Authenticated Messaging (MAM)) door de OMG als onafhankelijke standaard. IOTA levert ook een bijdrage aan de OMG op het gebied van digitale identiteiten en slimme contracten.

Het formele proces dat leidt tot de OMG-standaard omvat het indienen van een voorstel, een periode van ten minste zes maanden voor commentaar van andere OMG-leden en ten slotte een stemming in de verantwoordelijke werkgroep. IOTA schrijft dat het protocol voor IOTA 2.0 in het voorjaar klaar zou kunnen zijn om dit proces te starten. Met de release van IOTA 2.0 eind 2021 voor Mainnet zou ook de weg vrij zijn voor een beslissing van het OMG. Voor IOTA Streams als onafhankelijk voorstel voor een standaard werkt de OMG samen met de Nederlandse groep SKALKY en hun oplossing Freighter om ook in 2021 een voorstel in te dienen.

Conclusie: Standaard IOTA – het zegel van de OMG zou waardevol kunnen worden

Hoewel IOTA zichzelf al als een “de facto” standaard voor het ivd beschouwt, zou de certificering van het IOTA 2.0-protocol en de afzonderlijke componenten van het ecosysteem door de OMG waarschijnlijk een andere zaak zijn. Immers, dit betekent uiteindelijk dat OMG-leden en daarbuiten er zeker van kunnen zijn dat de oplossingen onafhankelijk van elkaar zijn beoordeeld en goed zijn bevonden. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om zelf het wiel te draaien door hun eigen modules te programmeren of hardwarecomponenten te ontwikkelen. Bovendien heeft de OMG het recht om de door haar erkende normen in een versneld proces voor te leggen aan de Internationale Organisatie voor Normalisatie, bij de consumenten bekend als ISO. Het zelden bekende nevenaspect van het werk van de IOTA Foundation for Formal Recognition of IOTA Technology als IOTA Standard is dan ook van groter belang.

De IOTA-gemeenschap weet echter ook dat de door de Stichting gepresenteerde tijdschema’s met de nodige voorzichtigheid moeten worden bekeken, omdat ze al te vaak moesten worden gecorrigeerd. Vooral de aanname dat IOTA 2.0 aka Coordicide in het voorjaar als laatste testnet stabiel zal lopen en aan de OMG gepresenteerd kan worden klinkt vrij optimistisch. Ondertussen heeft MIOTA, de cryptomunt van IOTA, zich de afgelopen dagen uit een lang dieptepunt weten te werken en handelt eindelijk weer op ruim 0,30 US-dollar – maar nog steeds mijlenver verwijderd van de recordhoogte van meer dan 4,50 US-dollar die in december 2017 werd opgetekend.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*