IOTA: Meerderheid stemt voor zaaigeld voor Shimmer (SMR)

Bij IOTA zal het zijproject Shimmer (SMR) opnieuw worden gelanceerd, vooruitlopend op de lancering van het mainnet. In een IOTA stemming werd besloten om 20 procent meer SMR te genereren bij Genesis om het ecosysteem financieel te ondersteunen.

In de zomer van 2022 vinden er bij IOTA ingrijpende veranderingen plaats voor de toekomst van het ecosysteem. Dit draait om de eind 2021 aangekondigde zijprojecten Shimmer (SMR) en Assembly (ASMB). IOTA Staking begon hiermee in december 2021. De IOTA Foundation legde destijds uit dat Shimmer was ontworpen als een soort testnet voor IOTA en dat toekomstige commerciële toepassingen een thuis zouden moeten vinden bij Assembly. Maar een goede zes maanden later, zijn de plannen duidelijk veranderd.

Omdat IOTA het in stemming heeft gebracht of het bedrag van alle SMR met 20 procent moet worden verhoogd, zodat Shimmer vanaf de aanstaande lancering twee fondsen beschikbaar heeft voor ontwikkelaars. Zoals de IOTA Foundation nu heeft aangekondigd in een blog post, werd dit voorstel aanvaard met een meerderheid van 54 procent in een referendum. Er zal dus ruim 1,8 miljard SMR zijn bij het ontstaan van Shimmer. Hiervan gaat 80 procent naar IOTA Staker en 10 procent naar de Tangle Ecosystem Association en een fonds dat door SMR-houders zelf wordt beheerd. Deze stap bevat twee belangrijke details: IOTA gaat er nu van uit dat SMR een monetaire waarde zal hebben, wat eerder minder waarschijnlijk werd geacht voor een token in een testnet. Ten tweede was beloofd dat alle initiële SMR naar de IOTA stakers zouden gaan. Dit beginsel wordt nu afgezwakt.

Wie echter regelmatig het IOTA-ecosysteem bekijkt, kan ook zien dat assemblage geen rol meer speelt. Half juli kregen we veel kritiek te verduren omdat we berichtten over de waarschijnlijke ondergang van Assembly. En officieel doet Assembly nog steeds aan staking voor ASMB op basis van IOTA tokens. Maar als Shimmer nu monetaire waarde wil ontwikkelen in de vrije handel door middel van real-world use cases, is het moeilijk om een rol voor ASMB in het ecosysteem voor te stellen naast IOTA en SMR. IOTA-chef Dominik Schiener zwijgt ondertussen over Assembly en voorspelt op Twitter al dat Shimmer snel van start zal gaan om een top tien cryptocurrency te worden.

Men hoeft dit optimisme niet automatisch te delen: IOTA is teruggevallen naar de 57e plaats onder de best gefinancierde wereldwijde altcoins, en de IOTA Foundation moet volgens haar eigen verklaringen merkbaar snijden in de kosten en het personeel inkrimpen in een moeilijke financiële situatie. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat Shimmer van daaruit een eerste kapitaalinjectie zal krijgen, en daarom wordt gehoopt dat SMR een goede start zal maken en aldus geld in de Shimmer-fondsen zal injecteren.

Conclusie: IOTA werpt grote vragen op voor beleggers met Shimmer en Assembly

Wat er momenteel bij IOTA gebeurt en wordt gecommuniceerd, heeft tekenen van een schijnvertoning. Met veel bombarie zijn IOTA-beleggers gepromoveerd om staking te doen voor ASMB en SMR en zo geduld te tonen met IOTA. Maar vooral Assemblage, waar een monetaire waarde mogelijk leek, is aan de zijlijn beland. In plaats daarvan wordt Shimmer nu naar voren gehaald en wordt de tokenverdeling daar veranderd in het nadeel van de stakers. Shimmer heeft immers al ruim twee weken een openbaar testnet en de door Schiener voor dit jaar beloofde lancering van het mainnet voor SMR is nog niet uitgesteld. Sceptici zullen echter niet in staat zijn om een duidelijke oriëntatie voor IOTA te herkennen in het heen-en-weer en sommigen kunnen vermoeden dat IOTA-investeringen die eigenlijk voor de lange termijn zijn bedoeld, via Shimmer aan waarde zullen verliezen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*