IOTA met voortgangsverslag over infrastructuurprojecten

Zoals bekend is de IOTA Foundation betrokken bij diverse internationale projecten die gericht zijn op de modernisering van de infrastructuur. In een voortgangsverslag trekt zij een bevredigende tussenconclusie.

Het maakt deel uit van het DNA van de IOTA Foundation om actief samenwerking te zoeken met de industrie en openbare instellingen. Het doel is om de technologische oplossingen van IOTA voor praktische toepassingen te demonstreren. Op middellange en lange termijn zou dit ook moeten resulteren in scenario’s die geld waard zijn voor IOTA. In een actueel voortgangsverslag over IOTA en infrastructuurprojecten wordt IOTA als cryptocurrency echter niet genoemd. Maar voor het overige ziet de in Berlijn gevestigde stichting zichzelf op de goede weg en trekt zij de eerste conclusies.

Volgens de IOTA Foundation was de uitvoering van proefprojecten in de telecommunicatiesector bijzonder succesvol in 2021. Daar heeft IOTA de branchevereniging TM Forum voor zichzelf ontdekt en al enige erkenning gekregen. Nu is, samen met Telecom Italia Mobile en het telecommunicatiebedrijf Orange uit Frankrijk, een project tot operationele rijpheid gebracht. Hier moeten mobiele gegevens in het 5-G-netwerk voorrang krijgen en gegarandeerd stabiel zijn over de providergrenzen heen. De begunstigden zouden dan de online gezondheidssector moeten zijn, waar snelle verbindingen de analyse van de stemmen van patiënten met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie mogelijk maken, schrijft IOTA. Het IOTA grootboek zal worden gebruikt om de overeenkomsten van de mobiele telefoonmaatschappijen te verzamelen en te documenteren. In geval van kwaliteitsproblemen of factureringsproblemen wordt elke tot stand gebrachte verbinding op een fraudebestendige manier geregistreerd met details via IOTA.

Een tweede project onder de paraplu van het TM Forum heeft betrekking op B2B2X. Dit omvat roaming, waarbij eindgebruikers in contact komen met verschillende dienstverleners, maar waarvan de deals op de achtergrond zo naadloos mogelijk moeten functioneren. IOTA had hier in 2019 al een marktplaats voor telecommunicatiebedrijven ontworpen en dit idee werd op het TM Forum opnieuw opgepakt. Dergelijke marktplaatsen voor B2B2X worden nu uitgetest met onder meer British Telecom en Amazon Web Services, en IOTA heeft onlangs ook zijn IOTA Identity-oplossing voor identiteitsverificatie ingebracht.

IOTA hervormt interne structuur voor samenwerking bij projecten

De toenemende ervaring met samenwerkingsverbanden in internationale projecten heeft de IOTA-stichting ertoe gebracht ook haar interne organisatie te heroverwegen. Tot nu toe werd voor elk project een apart team samengesteld en werden meestal individuele oplossingen ontwikkeld. In de toekomst zullen zij streven naar een horizontale structuur om efficiënter en flexibeler te worden. De nadruk ligt op het doelbewust ontwerpen van typische IOTA-oplossingen zoals Identity of Streams als modules die dan gemakkelijk en snel kunnen worden aangepast aan de respectieve toepassing. Ook wordt gehoopt dat de inspanningen van IOTA om individuele oplossingen als industriestandaarden te licentiëren, effect zullen sorteren.

IOTA is ook optimistisch over de projecten met overheidsgeld, waarvan sommige al lang lopen, waarbij slimme steden, vervoer en cyberveiligheid veelbelovende gebieden zijn. De IOTA Foundation schrijft ook dat zij voortdurend deelneemt aan aanbestedingen voor nieuwe EU-projecten en binnenkort meer details zal melden.

Conclusie: IOTA hoopt op commercialisering van samenwerkingsprojecten

IOTA heeft het potentieel om een technologie te worden voor innovatieve oplossingen op gebieden als telecommunicatie, e-handel en cyberveiligheid, vooral in Europa. Vooruitgang in proefprojecten hier doet ons verlangen naar meer, en de IOTA Stichting lijkt een belangrijke stap te zetten met haar interne reorganisatie voor dergelijke projecten naar een modulaire aanpak. Voor investeerders blijft het echter een doorslaggevend criterium hoe en of alle samenwerkingen van IOTA op een dag hun vruchten zullen afwerpen. Een demo over hoe IOTA Identity ervoor kan zorgen dat de leeftijd in een online winkel wordt bevestigd, geeft een idee van hoe IOTA-oplossingen ook gebruikersvergoedingen kunnen genereren.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*