Arbitrum (ARB): Falend zelfbestuur heeft gevolgen

Begin april was er veel ellende bij Arbitrum omdat de stichting toegang kreeg tot fondsen voordat het zelfbestuur van het project groen licht gaf. Een terugdraaiing van de actie vond echter ook geen meerderheid.

Arbitrum (ARB) maakt een gecompliceerde startfase door: het beursdebuut op 23 maart bevestigde de grote belangstelling van investeerders voor ARB – maar kort daarna begonnen de interne problemen. In concept staat Arbitrum namelijk onder zelfbestuur van een Decentrale Autonome Organisatie (DAO), met ARB als stembureau dat via referenda een strategische koers uitzet. Maar toen de nieuw opgerichte Arbitrum Foundation via zo’n referendum haar budget zou krijgen, bleek: het team had ARB al zo’n 60 miljoen US dollar verplaatst voordat er DAO goedkeuring voor was. Nu is het voorstel om de controle over 700 miljoen arbitrum, momenteel goed voor 1,1 miljard US dollar, terug te nemen van de stichting mislukt.

Het stemresultaat over het AIP 1.05 voorstel spreekt boekdelen: 82 procent van de deelnemende ARB’s stemde tegen het opleggen van de Arbitrum Foundation om de fondsen in kwestie weer onder de directe toegang van zelfbestuur te manoeuvreren. Vooral grote beleggers blokkeerden de stap. Nu, met de voorstellen AIP 1.1 en AIP 1.2, liggen er twee oplossingen voor een transparante financiering van de stichting op tafel, waarbij overeenstemming ontstaat.

De cryptomarkten lijken niet afgeschrikt door de ingewikkelde besluitvorming van de Arbitrum DAO. De prijscurve van ARB draaide voorzichtig positief na de afwijzing van AIP 1.05. Met een marktkapitalisatie van momenteel een goede 2 miljard US dollar bevindt Arbitrum zich in de TOP 40 van de belangrijkste cryptocurrencies en dit ondanks het feit dat slechts een kleine 13 procent van alle ARB in omloop is. Het project wil scoren als een layer-2 oplossing en dokkert op het Ethereum (ETH) ecosysteem. Volgens de gegevens van DeFiLlama is Arbitrum al nummer vier onder de blockchains in het gedecentraliseerde financiële segment volgens het TVL-criterium, namelijk het geïnvesteerde kapitaal, dat ongeveer 2,3 miljard dollar bedraagt.

Conclusie: Arbitrum toont zwakheden van het DAO-principe aan

Neutraal bekeken zijn de kinderziektes van de Arbitrum DAO een eye-opener. Immers, het theoretisch indrukwekkende concept om de besluitvorming over belangrijke projectzaken in handen te laten van de investeerders is uiteindelijk afhankelijk van teamleden in de Arbitrum Foundation die zich houden aan stemresultaten. Ook in de gemeenschap zijn er typische belangenconflicten: grote investeerders denken overwegend op middellange en lange termijn en kunnen via hun stempakketten gemakkelijk kleine investeerders overstemmen. Of het geschonden vertrouwen in de Arbitrum Foundation kan worden hersteld, valt nog te bezien.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*