Beleggingsgigant Pimco verhoogt blootstelling aan Bitcoin en Co.

Pimco beheert meer dan twee biljoen US dollar aan activa, waaronder enorme obligatiefondsen. Nu wil Pimco Bitcoin en Co. duidelijker verankeren in zijn portefeuille.

De eerste notering van een Bitcoin ETF in de VS hangt samen met het vooruitzicht dat institutionele beleggers steeds meer in Bitcoin gaan beleggen in een gereguleerde omgeving. Pimco, als financiële reus met een dikke 2 biljoen US dollar achter zich, lost deze verwachting in met het succesvolle debuut van ProShares Bitcoin Strategy ETF. Pimco’s hoofd beleggingen, Daniel Ivascyn, kondigde in een recent tv-interview met CNBC aan dat Bitcoin en Co. in de toekomst een veel grotere rol zullen spelen in de strategie van Pimco.

Dit is waarom Pimco Bitcoin serieus wil nemen

In het bijzonder, merkte Ivascyn op, bevatten sommige van haar eigen fondsen reeds op crypto gebaseerde effecten. Maar hij zei dat het nu duidelijk is dat Bitcoin, andere cryptocurrencies en ook DeFi het potentieel hebben om het financiële systeem gedeeltelijk te transformeren. Daarom moet Pimco meer rekening houden met deze ontwikkelingen. Hij gaf aan dat de directe handel in crypto-activa daarbij een grote rol zou spelen. Tegelijkertijd benadrukte Ivascyn dat dit “zorgvuldige” besprekingen met cliënten zou vereisen en hij gebruikte de term “babystapjes”.

Pimco kan bogen op een vermogen van meer dan 2 biljoen dollar en is daarmee een van de grootste beleggingsmaatschappijen ter wereld. Pimco staat bekend om obligatiefondsen, en is via Allianz verbonden met Duitsland. Uitspraken van Pimco zijn dus altijd ook een graadmeter voor hoe conservatief institutionele beleggers handelen.

Ivascyn verwijst in het interview meermaals naar herwaarderingen vanuit een risicoperspectief en mogelijke verkeerde inschattingen op de fiatmarkten. Hierachter zit waarschijnlijk ook het besef dat inflatie niet langer een angstspook is, maar realiteit. Pimco, met zijn langetermijnstrategieën, kan Bitcoin (BTC) niet langer vermijden in zijn portefeuille, en de voorkeuren van klanten zullen waarschijnlijk een bijdragende factor zijn. Amerikaanse media herinneren ons aan bedrijven als MicroStrategy en Square, die in 2020 hun kasreserves al hebben overgeheveld naar Bitcoin.

Hier gaat Pimco een stap verder via Ivascyn. Want hij zegt ook dat zijn bedrijf voorbereid moet zijn op een snel veranderende financiële wereld en de jongere, nieuwe generatie een plaats moet geven. Hij noemt met name Decentralised Finances (DeFi) als een bedrijfsonderdeel dat met Pimco zou kunnen concurreren als het er niet in slaagt daar zelf expertise op te bouwen en diensten aan te bieden.

Conclusie: Bitcoin verwacht nieuwe investeerders

Wij durven te voorspellen: Pimco is slechts het begin van een nieuwe golf institutionele beleggers voor Bitcoin en de crypto-industrie. De ProShares Bitcoin Strategy ETF met goedkeuring van de US Securities and Exchange Commission (SEC) is van start gegaan. ETF’s, als populaire financiële instrumenten voor langetermijnstrategieën, zijn in dit verband een gereguleerde toegangspoort tot Bitcoin. In een domino-effect laten ze ook Pimco en anderen toe om hun klanten verschillende methodes voor te stellen om BTC aan hun portefeuilles toe te voegen. Het is de moeite waard om terug te denken aan de herfst van 2020, toen innovatieve bedrijven als MicroStrategy, Tesla, Square en PayPal zich committeerden aan Bitcoin en de prijs opdreven door investeringen. Als zo’n golf van risicomijdende grote investeerders zich herhaalt, zal het nieuwe kapitaal in BTC ook tot uiting komen in een positieve prijsontwikkeling.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*