Bitcoin miners onder druk – hoe presteert de sector in een dalende markt?

Bitcoin (BTC) stagneert sinds half juni op prijsniveaus van een dikke 20.000 US dollar. Deze berenmarkt beïnvloedt ook het bedrijfsmodel van Bitcoin-mijnwerkers – en dus waarschijnlijk op zijn beurt de prijscurve van BTC.

De prijscurve van Bitcoin (BTC) is teruggevallen naar de niveaus van december 2020 en veel analisten zien de ontwikkeling als het begin van een langere luwte. Een langdurige bearmarkt brengt Bitcoin-mijnwerkers soms echter in grote problemen. Zij hadden vooral ingezet op expansie in het topjaar 2021, omdat prijsniveaus van BTC boven de 30.000 US dollar hen rijke winsten beloofden. Maar in plaats daarvan zitten zij met de situatie dat zij de aanzienlijke kosten van Bitcoin-mijnbouw moeten betalen zonder dat zij tegelijkertijd de winstgevende cashflow uit de verkoop van BTC kunnen berekenen.

Deze hachelijke situatie komt vooral duidelijk naar voren in de over de verkoop van Bitcoin door mijnwerkers. Tot mei brachten Bitcoin-mijnwerkers hooguit 40 procent van hun nieuw gewonnen BTC op de markt. Maar half mei schokte het faillissement van Terra (LUNA) en UST de crypto-industrie en kelderde de prijscurve van Bitcoin. Als gevolg daarvan werd voor mei al een waarde van ongeveer 100 procent van alle nieuw gedolven Bitcoin gemeten en onmiddellijk vrijgegeven voor verkoop. In juni steeg dit percentage tot 400 procent, wat betekent dat Bitcoin-mijnwerkers momenteel enorme hoeveelheden van hun BTC-voorraden verkopen tegen een prijsniveau dat voor hen nauwelijks bevredigend is.

Deskundigen wijzen op verdere problemen voor Bitcoin-mijnwerkers. De hardware die zij gewoonlijk gebruiken, krijgt deze zomer een generatiewissel van Antminer S17 naar Antminer S19; het nieuwe model zou krachtiger en toch energie-efficiënter zijn. Veel Bitcoin-mijnwerkers hebben daarom Antminer S19 al in 2021 vooruitbesteld en de levering is begonnen. Maar de voorheen levendige markt voor tweedehands toestellen is tot stilstand gekomen; voor afgedankte Antminer S17’s kunnen nauwelijks kopers worden gevonden, en als dat al het geval is, dan alleen tegen afbraakprijzen. En als Bitcoin-mijnwerkers van plan waren extra computerboerderijen in bedrijf te nemen, lijken ze nu niet over het geld te beschikken om dergelijke investeringen te doen. Tot overmaat van ramp heeft de bitcoinmijnbouw de laatste jaren investeerders aangetrokken aan wie rendementen worden beloofd en die op winst aandringen.

Pessimisten zien nu al een golf van faillissementen richting Bitcoin-mijnwerkers gaan die vastzitten aan hun uitbreidingsplannen die in goede tijden zijn gestart en voor wie het aangaan van leningen hun voortbestaan zou kunnen bedreigen. Een andere onzekerheid voor de Bitcoin blijft de ontwikkeling van de energieprijzen, die sterk zijn gestegen sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Conclusie: Problemen van Bitcoin-mijnwerkers hebben ook invloed op de markt

Er zij op gewezen dat Bitcoin-prijzen rond 20.000 US dollar het mijnwerkers niet langer mogelijk maken reserves op te bouwen. In plaats daarvan moeten ze BTC verkopen en zo niet langer bijdragen aan een tekort aan Bitcoin-aanvoer. In onze infographic van half juli belichten we de kritieke situatie van de Bitcoin-mijnwerkers vanuit verschillende perspectieven en wordt duidelijk: de crisis van de BTC-mijnwerkers valt niet meer weg te praten en opluchting is pas in zicht als de Bitcoin-prijscurve de weg terug vindt naar niveaus boven de 30.000 Amerikaanse dollar.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*