Celsius: Waarom failliet cryptoplatform honderdduizenden klanten dumpt

Het cryptoplatform Celsius zit sinds juli in een insolventieprocedure met meer dan 1 miljard dollar aan schulden. In de procedure publiceerde Celsius gegevens over ongeveer 600.000 klanten. Maar waarom eigenlijk?

De cryptoscene wrijft zich verbaasd in de ogen: ongeveer 600.000 gegevensrecords over klanten van het failliete platform Celsius zijn openbaar geworden. Op de website Celsiusnetworth (Celsiusnetworth.com) kun je naar specifieke namen zoeken en dan zien of de persoon klant was bij Celsius en hoeveel geld in welke cryptocurrencies hij daar heeft uitstaan. Dit zet de deur wijd open voor zogenaamde doxing, d.w.z. het publiekelijk zwartmaken van anderen. Ook wordt gevreesd dat de gegevens kunnen leiden tot bedreigingen en diefstal. Maar hoe kwam Celsius er in de eerste plaats toe zijn klantgegevens openbaar te maken?

In de insolventieprocedure die Celsius medio juli is gestart, is gekozen voor de Chapter 11-optie, waarbij het bedrijf onder eigen verantwoordelijkheid wordt gereorganiseerd. Celsius werd door de rechtbank bevolen om klantenlijsten met financiële details te publiceren om transparantie te creëren. Celsius verzette zich tegen de vergaande openbaarmaking, maar slaagde er alleen in e-mailadressen en huisadressen te verbergen. De uitspraak van de rechtbank is hier te vinden. Celsius had ook klanten uit Duitsland, met name die welke via klanten van de Nuri Bank met Bitcoin-inkomsten werden doorverwezen.

Celsius had aangevoerd dat de klantenlijst doorverkoopwaarde had en daarom geheim moest worden gehouden. De eenvoudige website Celsiusnetworth met de nu betwiste informatie werd anoniem gecreëerd en berust blijkbaar op gerechtelijke documenten. Bijna 30.000 pagina’s Celsius-documenten werden vorige week ingediend bij de faillissementsrechtbank, waardoor ze openbaar werden. Of Celsius een kans heeft om een reddende investeerder te vinden blijft twijfelachtig. Het financiële gat van Celsius zou minstens 1,2 miljard dollar bedragen en een dergelijke herstructurering lijkt niet erg aantrekkelijk.

In hoeverre Celsius’ gedetailleerde lijst van klanten daadwerkelijk doxing uitlokt, is moeilijk te beoordelen. Maar de gedachte om overgeleverd te zijn aan het leedvermaak van het publiek over het geld dat Celsius heeft verloren, zal waarschijnlijk niemand bevallen. Bovendien is het onduidelijk of Celsius klanten überhaupt kan en zal compenseren. Momenteel verzamelt Celsius claims van klanten via deze website.

Conclusie: het faillissement van Celsius blijft zich uitbreiden

Wie dacht dat de klantgegevens van Celsius door een hack online circuleerden, had het mis. De huidige situatie is het gevolg van een gerechtelijk bevel en er is waarschijnlijk geen kans om van de lijst geschrapt te worden. Maar de woede van Celsius-klanten blijft begrijpelijk. Privacy bij financiële transacties is een waardevol goed, niet alleen in de cryptoscene, en wordt hier ondermijnd op een manier die in het Duitse rechtssysteem ondenkbaar zou zijn.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*