Dogecoin plannen door Elon Musk: Ethereum’s Vitalik Buterin is het er niet mee eens

Tesla CEO Elon Musk heeft technologische toekomstplannen voor Dogecoin (DOGE) bekendgemaakt. Voor de uitvinder van Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, zijn de ideeën van Musk fundamenteel verkeerd.

Elon Musk, als hoofd van Tesla, loopt al maanden voorop in discussies over cryptocurrencies. Dogecoin (DOGE) is de verklaarde persoonlijke favoriet van Musk, die zichzelf ook wel Dogefather noemt. Bitcoin (BTC) daarentegen maakte Musk aanvankelijk tot een activum en geaccepteerde vorm van betaling voor Tesla, maar keerde BTC vervolgens weer de rug toe wegens buitensporige energiehonger. Musk’s Twitter posts over cryptocurrencies worden door miljoenen gevolgd, en dus trok één opmerking van hem veel aandacht:

Idealiter zou DOGE het protocol van zijn blockchain zo moeten veranderen dat de blokgrootte met een factor 10 toeneemt en ook de snelheid. Musk zou daarom graag zien dat de transactiekosten voor Dogecoin met een factor 100 omlaag gaan. Naar eigen zeggen bespreekt Musk deze plannen met vooraanstaande ontwikkelaars voor Dogecoin. Maar is wat Musk op de muur schildert voor DOGE wel mogelijk?

Vitalik Buterin heeft de moeite genomen om de ideeën van Musk te onderzoeken vanuit een technologisch perspectief. In een lange blog post, pikt Buterin uit elkaar wat Musk promoot. Vitalik Buterin is de oprichter van Ethereum (ETH) en onbetwist een van de meest briljante geesten in de crypto-scene. Als Musk serieus werk gaat maken van Dogecoin, zegt Buterin, zal het principe van decentralisatie worden losgelaten. Daartoe voert hij verschillende argumenten aan:

  • Alleen een groot aantal volledige nodes (netwerkpunten) beschermt de blockchain van cryptocurrencies, zegt Buterin. Indien slechts enkele van dergelijke punten met het recht en de mogelijkheid om transacties vrij te geven achter een cryptocurrency staan, wordt deze niet gestabiliseerd door decentralisatie en beschermd tegen manipulatie. Daarom is het van cruciaal belang om het protocol van een blockchain zo te ontwerpen dat netwerkdeelnemers met bescheiden rekencapaciteiten een volledig knooppunt kunnen runnen.
  • Maar wat Musk voorstaat voor Dogecoin, laat volgens Buterin automatisch netwerkdeelnemers met gewone privé-apparatuur buiten beschouwing. Grotere blokken duwen een node al snel tot aan zijn limiet door de buitensporige hoeveelheid geheugen en CPU-kracht die nodig is. Meer snelheid vereist ook een bandbreedte van de internetverbinding die in particuliere huishoudens meestal niet beschikbaar is.
  • Buterin concludeert: “Als Dogecoin daadwerkelijk de door Musk aanbevolen upgrade zou uitvoeren met behulp van het Proof-of-Work (PoW) protocol, zou het resultaat een sterk gecentraliseerd netwerk zijn. Een dergelijk netwerk zou echter zeer gevoelig zijn voor aanvallen en manipulatie, omdat individuele knooppunten snel het grootste deel van de rekencapaciteit zouden kunnen overnemen. Kortom, Musk’s visies op DOGE zouden de altcoin veranderen in een speelbal van individuen.

Dogecoin: Musk vs. Buterin – wie heeft er gelijk?

Musk weerlegde de bezwaren van Buterin op Twitter met een eenvoudige afbeelding:

Buterin is bang voor DOGE, zegt Musk. Inhoudelijk gaat hij niet in op de argumenten van Buterin. Nu, natuurlijk, zou men Buterin kunnen bekritiseren omdat hij zijn essay ook gebruikt om reclame te maken voor het aankomende Ethereum 2.0. Hiermee wordt beoogd de bekende problemen van schaalbaarheid van blockchains op te lossen door middel van het Proof-of-Stake-protocol in combinatie met sharding. Maar verder heeft Buterin begrijpelijk uitgelegd waarom de wensen van Musk prachtig klinken, maar het komt erop neer dat Dogecoin daardoor een gecentraliseerde cryptocurrency zou worden. Het zogenaamde blockchain trilemma is welbekend in de crypto-industrie: Het combineren van schaalbaarheid, veiligheid en decentralisatie is de grote uitdaging voor toekomstbestendige blockchains. Wat Musk van plan is, is de schaalbaarheid te vergroten ten koste van de andere hoekstenen.

Conclusie: dogevader Musk voorbijgestreefd door Ethereum meesterbrein Buterin

In de cryptoscene zal de publieke ruzie tussen alfa-types Musk en Buterin waarschijnlijk worden beantwoord met een groeiende honger naar popcorn. Geen van beide houdt immers van kritiek op zichzelf, en geen van beide houdt van verliezen. Het geschil kan ook worden toegepast op Dogecoin versus Ethereum. Met technologische achtergrondkennis is het voorlopig echter duidelijk: een Dogecoin die alle andere altcoins en Bitcoin technologisch doet verbleken, is een droom die in de huidige staat van DOGE niet uit kan komen. De sterk beperkte schaalbaarheid van DOGE, BTC en andere PoW-gebaseerde cryptocurrencies kan niet worden opgelost zonder decentralisatie op te geven.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*