ECB waarschuwt: staten zonder officiële digitale munt kunnen in de problemen komen

De Europese Centrale Bank heeft een voor haar begrippen dramatische oproep gedaan: wie de boot mist op het gebied van door de staat gegarandeerde digitale valuta’s, kan onder de voet worden gelopen door de particuliere markt.

In de Europese Unie geldt de regel dat het EU-beleid in Brussel wordt georganiseerd, en de euro in Frankfurt am Main. De monetaire bewakers van de Europese Centrale Bank zijn het niet altijd eens met de regeringsleiders. Tegen deze achtergrond bevat het laatste verslag van de ECB over de euro zeker explosief materiaal. In een speciaal hoofdstuk over digitale valuta’s van centrale banken (CBDC) schrijft de ECB: “Het vermogen van centrale banken om hun mandaat op het gebied van monetair beleid uit te voeren, zal worden aangetast indien digitale valuta’s waarvoor zij verantwoordelijk zijn, niet zijn toegestaan. Particuliere initiatieven winnen terrein op het gebied van stablecoins, ook al staat Facebook’s Diem nog steeds in de coulissen te wachten.

Bij de ECB komt de boodschap wat warrig over, maar zij zal waarschijnlijk ook gericht zijn aan de Brusselse beleidsmakers, en niet alleen aan derde landen. De eerste taak van de centrale banken is het controleren van de prijsstabiliteit en de inflatie. Daartoe moeten zij ontegenzeggelijk de geldhoeveelheid in toom houden. Negatieve rentetarieven en stijgende inflatie tonen in de EU al aan hoe moeilijk deze taak voor de ECB is. Andere landen met zwakkere nationale munten kreunen nog harder onder de gevolgen van de historisch ongekende versoepeling van het monetaire beleid in de nasleep van de Coronapandemie. Wat de ECB nu bedoelt is dat als private stablecoins nu ook marktaandeel winnen, er een monetaire beleidssector ontstaat waar centrale banken geen invloed meer op kunnen uitoefenen.

E-Euro – de ECB drijft het tempo op

Het is geen geheim dat ECB-chef Christine Lagarde een groot voorstander is van een e-euro als CBDC. Het is evenzeer bekend dat de Duitse Bundesbank onder leiding van president Jens Weidmann een e-euro onnodig acht. Eigenlijk hoopt de ECB deze zomer op een mandaat van EU-Brussel om de invoering van de e-euro voor te bereiden. Het ECB-verslag moet dus ook worden gelezen als een besluitvormingsdocument.

Maar zelfs als de ECB van politici toestemming krijgt voor een e-euro, blijven er nog veel onbeantwoorde vragen over. Zal dit CBDC anonimiteit garanderen? Zal een echte blockchain-oplossing voor een e-euro worden nagestreefd? Zal de ECB dan in de toekomst de rechtstreekse betrekkingen met particuliere rekeningen van EU-burgers overnemen? Zal de particuliere banksector in de EU belangrijke bedrijfsonderdelen verliezen? Moet de e-euro ook internationaal of alleen in de EU gelden? De leiding van de ECB is waarschijnlijk, althans indirect, tot de conclusie gekomen dat niets doen het grootste risico is.

Conclusie: E-Euro kan spoedig vorm krijgen

De ECB heeft hier allang haar eigen website over een mogelijke digitale euro. Daar verzekert de ECB dat zij zich zal laten leiden door de wensen van de EU-burgers. Dat is op zich al ingewikkeld terrein. De unanieme steun van de regeringsleiders van de EU en de nationale centrale banken voor een e-euro is waarschijnlijk een even grote uitdaging voor de ECB. Maar aan de andere kant is het duidelijk dat wie een e-euro als CBDC blijft negeren of blokkeren, het reeds gehavende vertrouwen in monetaire stabiliteit zal verzwakken.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*