Ethereum (EH): Inflatie en staking ter discussie

Ethereum oprichter Vitalik Buterin heeft ideeën gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van ETH en neemt het onderwerp staking onder de loep. Andere experts bespreken of inflatie opnieuw een permanente voorwaarde wordt op Ethereum.

Iets meer dan een jaar geleden voltooide Ethereum (ETH) een baanbrekende upgrade met “The Merge”. Nu heeft Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, zich uitgesproken. In een uitgebreide blogpost schetst Buterin doelen voor de verdere ontwikkeling van Ethereum en moedigt hij de gemeenschap aan om met eigen gedachten te komen. Een belangrijke vraag hierbij: moet de blockchain van ETH worden uitgebreid met extra functies of kunnen dergelijke taken worden afgehandeld door laag 2 oplossingen zoals Polygon (MATIC)?

Buterin ziet een behoefte aan actie in ETH Staking. Hier hebben grote aanbieders zoals Lido, Coinbase en RocketPool het leeuwendeel van het gestackte Ethereum onder controle namens klanten. Buterin ziet hier een zeker gevaar in. Want de staking pools zijn theoretisch geschikt als doelwit voor cybercriminelen, die dan zelfs zouden kunnen handelen in de richting van een 51 procent aanval. Buterin stelt voor om ETH staking aantrekkelijker te maken voor kleinere aanbieders door hen speciale rechten toe te kennen om de decentralisatie te versterken.

In een overzicht van Ethereum in augustus lieten we je de trends zien op het gebied van staking en gedecentraliseerde financiering (DeFi). Deze hebben ook invloed op de ETH-inflatie. Na “The Merge” was er hoop dat Ethereum zelfs deflatoir zou kunnen worden. Maar dalingen in de verkoop van DeFi hebben in veel weken weer geleid tot een lichte inflatie van 0,3 procent, volgens gegevens van Ultra Sound Money. Experts ruziën hier over de vraag of dit effect tijdelijk is of aanslaat. Wat duidelijk is, is dat om de inflatie binnen de perken te houden, de ETH transactiekosten moeten stijgen – en dat gebeurt altijd als het netwerk op capaciteit zit.

Conclusie: De toekomst van Ethereum – afstemming wordt overwogen

Op dit moment zijn de voorstellen van Buterin nog niet rijp voor integratie in een komende technologische upgrade van Ethereum. In het verleden heeft Buterin er echter goed aan gedaan om zijn ideeën in een vroeg stadium vrij te geven voor discussie en zo verdere ontwikkelingen in gang te zetten. Om staking veiliger te maken, zal de samenwerking van grote staking pools zoals Lido nodig zijn. De kwestie van inflatie blijft voorlopig onder observatie, maar lijkt geen reden tot zorg. Positief is dat de oprichter van Ethereum, Buterin, niet op zijn lauweren wil rusten, maar mooie aanpassingen voorbereidt om zijn positie als de multifunctionele cryptocurrency achter Bitcoin (BTC) te onderbouwen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*