Ethereum (ETH): Uitvinder Buterin schetst ideeën voor de toekomst

Vitalik Buterin, bedenker en medeoprichter van Ethereum, schetste in een interview waar en hoe ETH innovatief kan scoren. Hij gaat verder dan financiën en noemt ook digitale identiteiten als doel.

Ongeveer drie weken zijn verstreken sinds Ethereum (ETH) de eerste grote technologische stap zette naar een Ethereum 2.0 met “The Merge”. Zo kan ook ETH-meesterbrein Vitalik Buterin zich voorlopig losmaken van technologische details en ideeën voor de toekomst formuleren. In een interview onder het motto “What’s next?”, benadrukt Buterin de waarden die de gemeenschap van Ethereum bijeenhouden en die tot doel hebben het netwerk van ETH open te houden voor diverse use cases.

Buterin wijst op de regio’s die niet tot de “1e wereld” behoren en waar de financiële systemen onvoldoende ontwikkeld en/of politiek gedomineerd zijn. Daar is Ethereum als wereldwijde en goed functionerende cryptocurrency bijzonder waardevol voor de burgers, omdat het nieuwe financiële mogelijkheden biedt. Dit wordt vaak onderschat buiten Latijns-Amerika, Afrika, Oost-Europa en Centraal-Azië. Het Afrikaanse continent wordt zelfs steeds meer de focus van de crypto-industrie, omdat veel mensen daar geen bankrekening hebben, maar cryptocurrencies kunnen gebruiken met hun smartphone.

Naast de gebruikscases voor ETH als vervangende valuta, gelooft Buterin dat Ethereum in de toekomst sectoren zoals digitale identiteit en op blockchain gebaseerde sociale netwerken kan bezetten. In mei presenteerde Buterin zijn concept van een Soulbound Token (SBT), dat wordt gebruikt om digitale identiteiten te organiseren en bijvoorbeeld ook kan dienen als stembiljet in democratische processen. Buterin noemt ook Ethereum Name Service (ENS) als instrument om nieuwe use cases in het ETH-ecosysteem te openen.

Intussen is na “The Merge” het tussentijdse optimisme over het parallelle Ethereum POW (ETHW) al verdampt. De prijscurve van ETHW is in de afgelopen zeven dagen met ongeveer 30 procent negatief geworden en Ethereum POW wordt momenteel verhandeld op ongeveer 8 US dollar. Dit wijst erop – zoals voorspeld door de meeste deskundigen – dat de poging om een “oud” Ethereum te behouden met Proof-of-Work als protocol weinig weerklank vindt. Ethereum met de upgrade naar proof-of-stake wordt verhandeld op ongeveer US$1.350.

Conclusie: Ethereum wil meer zijn dan een cryptocurrency

Wanneer Buterin spreekt over zijn visies voor Ethereum, is het geen financiële investeerder die te horen is, maar de resolute vertegenwoordiger van een vrije wereldorde. In 2023 en later moeten verdere upgrades het Ethereum ecosysteem geschikt maken om duizenden acties per seconde te verwerken via sharding en side-chains. Dit zou dan goedkope capaciteit opleveren voor de afhandeling van speciale taken zoals digitale identiteiten via ETH. Concurrenten zoals Cardano (ADA) proberen echter ook dergelijke toepassingsgebieden te bezetten. Daarnaast mengen IT-giganten als Google en Microsoft zich agressief in het thema digitale identiteit met hun eigen oplossingen. Het is dus geenszins gegarandeerd dat Ethereum zich op middellange en lange termijn als de standaard zal vestigen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*