Ethereum (ETH): Upgrade Dencun in voorbereiding – schaalvergroting verbeteren

De volgende grote upgrade van Ethereum (ETH) komt eraan met Dencun. De ontwikkelaars willen hiermee vooral meer transacties mogelijk maken. Het valt nog te bezien of Ethereum Dancun in 2023 komt of wordt uitgesteld tot 2024.

Ethereum (ETH) is de onbetwiste nummer twee van de belangrijkste wereldwijde cryptocurrencies achter Bitcoin (BTC). Ethereum dankt een groot deel van zijn succes aan de constante technologische ontwikkeling; sinds de lancering in 2015 zijn er ongeveer 20 grote upgrades doorgevoerd in het netwerk. Met de Dencun upgrade (ook bekend als Cancun) zal Ethereum de komende maanden de volgende grote technologische stap voorwaarts zetten. De specialisten van DWF Labs Research hebben belangrijke details over Ethereum Dancun verzameld in een blogpost en wij geven je hier de hoogtepunten:

– Ethereum Dencun gaat in totaal negen enhancement proposals (EIP) implementeren, waarvan EIP 4844 degene is waar alle ogen vooral op gericht zijn.

– Want met EIP 4844 worden “blobs” en “proto-thanksharding” mogelijk met Ethereum. Achter deze technische termen gaat een eerste oplossingsaanpak schuil om meer transacties per seconde (TPS) op Ethereum mogelijk te maken.

– Momenteel verwerkt de Ethereum blockchain slechts ongeveer 12 TPS. Dit heeft geleid tot knelpunten en hoge transactiekosten. Eén gevolg: zogenaamde Layer 2-oplossingen voor Ethereum zoals Arbitrum (ARB) of Optimism (OP) maken een recordgroei door.

– Met de Dancun upgrade zou Ethereum zelf vele malen meer TPS moeten kunnen verwerken, wat ook de laag 2-oplossingen ten goede zou kunnen komen. Daarnaast zou Dancun een apart veilingsysteem moeten introduceren voor transactiekosten die voortkomen uit “blobs” en “thanksharding”.

– Ethereum oprichter Vitalik Buterin noemde deze zomer het schalen van het netwerk als een van de belangrijkste doelen, waarbij laag 2-oplossingen expliciet worden meegenomen. Als Upgrade Dancun werkt zoals bedacht, wordt een constructieve coëxistentie van Ethereum als Layer 1 met Layer 2 aanbieders verwacht.

Voor de belangrijke Decentralised Finance (DeFi) divisie van Ethereum zal Upgrade Dancun naar verwachting aanzienlijke reservecapaciteit opleveren, wat in combinatie met lagere transactiekosten zou kunnen leiden tot een hernieuwde aantrekkingskracht. Recentelijk is waargenomen dat Staking populairder wordt op Ethereum, terwijl DeFi krimpt voor ETH. Deze trend zou gecorrigeerd moeten worden, ook om de multifunctionaliteit van Ethereum aan te tonen op gebieden zoals blockchain gaming en digitale identiteit.

Conclusie: Ethereum Dancun – het wachten op de upgrade is begonnen

Oorspronkelijk was de Dancun upgrade voor Ethereum gepland voor dit jaar. De ontwikkelaars laten echter al doorschemeren dat ETH Dancun uitgesteld zou kunnen worden en dan in het eerste kwartaal van 2024 zou kunnen komen. Dus voor beleggers met een middellange- en langetermijnperspectief is het wachten op Ethereum Dancun begonnen. Wat belangrijk blijft: EIP 4844 heeft de potentie om ook de bedrijfsmodellen van Layer 2-oplossingen te beïnvloeden, omdat Ethereum dan zelf meer TPS kan organiseren.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*