Hernieuwde twijfels over de financiële stabiliteit van de IOTA-stichting

Een terugkerend thema rond de IOTA Foundation is een mogelijk financieel onevenwicht. Hoewel IOTA dergelijk nieuws ontkent, blijft het schuldig aan transparantie. Nu doet de klokkenluider “Hund” de rekensom.

Reeds in 2020 hebben verschillende onafhankelijke analyses aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de IOTA Foundation om op middellange termijn op een gezonde financiële basis te opereren. Het agentschap Weiss Crypto Ratings trok later zijn waarschuwing voor een financiële ineenstorting van de IOTA Foundation in, anderen drongen aan op hun vertegenwoordiging. Nu heeft de anonieme IOTA opvoeder “Hund” feiten verzameld en concludeert dat als de prijscurve van IOTA niet stabiel in het positief blijft, er alarmsirenes moeten gaan loeien bij de financiering van de stichting.

Achtergrond over de financiën van de IOTA Stichting

In tegenstelling tot alle beloften heeft de IOTA Foundation de afgelopen jaren geen transparante financiële verslagen verstrekt (LISK doet dit overigens veel beter, zie hier). In principe laat het weten dat alles financieel in orde is en dat ze hard werken om externe financieringsbronnen aan te boren om hun afhankelijkheid van IOTA-reserves te verminderen.

Volgens “Hund” worden de reserves in IOTA op dit adres opgeslagen. Volgens het rapport heeft de stichting daar nog 41,1 biljoen MIOTA, die tegen de huidige marktprijs op iets meer dan $55 miljoen gewaardeerd zouden moeten worden. Het resterende bedrag van MIOTA komt overeen met de vertegenwoordigingen van vorig jaar minus de sedertdien gedane uitgaven. Evenzo betwist de IOTA Stichting niet dat MIOTA maandelijks ongeveer 1,3 miljoen dollar aan reserves onttrekt om de lopende uitgaven te betalen.

Dus, in de “Hund”-scenario’s, zouden de IOTA reserves het uithouden tot eind 2024 tegen de huidige prijs van ongeveer $1,35. Indien de prijs echter terugvalt tot onder de 0,50 US-dollar, zouden de reserves uiterlijk in 2022 opgebruikt zijn. IOTA handelt sinds het najaar van 2018 in dergelijke prijsregio’s tot het herstel sinds januari 2021. Aan de andere kant geldt natuurlijk parallel het volgende: als de prijs van IOTA zijn recente opwaartse trend voortzet, kan de stichting ook uitgaan van veilige financiën uit eigen middelen voor vijf jaar en langer.

Bij gebrek aan jaarverslagen zijn de inkomsten uit externe bronnen voor de Stichting IOTA moeilijk in te schatten. Zij wilde met name overheidsmiddelen, schenkingen en geld uit samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven aanboren. “Hund” gelooft en verwijst deels naar zijn eerdere lekken: met financiering, bijvoorbeeld van de EU, vloeien er geen grote bedragen naar de IOTA Foundation. Hij wil ook dat de transparantieverslagen van de EU worden gecontroleerd. Met geld uit de economie kan het ook niet ver komen, zo Hund, omdat de officiële werkgroep Tangle EE voor een dergelijke samenwerking tekenen van desintegratie vertoont. En voormalige grote donoren hebben hun animo voor donaties verloren omdat zij in verband daarmee verdacht zijn geworden van handel met voorkennis, zei hij.

Om zijn kritisch pessimisme over de financiële vooruitzichten van de IOTA Foundation te ondersteunen, haalt “Hund” andere tegenstrijdigheden uit het verleden aan, zoals de blijkbaar niet nagekomen belofte van IOTA mede-oprichter David Sønstebø om slachtoffers van de aanvallen op de Trinity Wallet te compenseren uit private fondsen, wat niet gebeurde.

Kortom: moet de IOTA Foundation financieel transparanter zijn?

“Hund” heeft met zijn lekken veel vijanden gemaakt onder de volgelingen van IOTA, maar mag voor zichzelf in het krijt staan: Tot dusver is nauwelijks bewezen dat hij inhoudelijke fouten heeft gemaakt, integendeel, zijn conclusies zijn met enige vertraging juist gebleken. Zolang de IOTA Foundation – die toch een non-profit status heeft – niet openlijk communiceert over haar financiën, zullen de bekende twijfels over voldoende reserves nieuw voer krijgen. Het is ook verontrustend dat de afhankelijkheid van de IOTA-reserves blijft bestaan. Eigenlijk zou het in het eigen belang van de IOTA Foundation moeten zijn om door middel van transparantie duidelijk te maken dat de financiering van het ontwikkelingswerk op middellange termijn is veiliggesteld. Immers, met IOTA 1.5 aka Chrysalis en IOTA 2.0 aka Coordicide, zijn kostbare en cruciale projecten voor de toekomstige levensvatbaarheid van Tanglenet nog steeds in de pijplijn. Het is moeilijk te begrijpen waarom de IOTA Stichting zich verschuilt achter ontkenningen en sussende woorden zonder ook met feiten te komen als het gaat om financiële vooruitzichten en dus bestaansgarantie. We zouden over veel onderwerpen hier niet eens hoeven te schrijven als de IOTA Foundation duidelijkheid zou verschaffen, vooral in het belang van investeerders.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*