IOTA 1.5 gelanceerd – maar twijfelachtig verleden verstoort de jubelstemming

Bij IOTA, verliep de lancering van Upgrade Chrysalis technisch zonder problemen. Maar een voorstel van de IOTA Foundation over hoe om te gaan met bepaalde grote tegoeden maakt mede-oprichter David Sønstebø begrijpelijkerwijs woedend.

Eigenlijk had de IOTA Foundation positieve pers verwacht de dag na de grote upgrade Chrysalis. Maar te midden van dit optimisme barstte een Twitter-bericht van IOTA mede-oprichter David Sønstebø los. Daarin kondigt hij een “zeer rommelige en lange juridische oorlog” aan waarbij “alles uit het verleden van IOTA” betrokken zal zijn. Wat is er nu weer aan de hand bij IOTA, vragen waarnemers zich af.

Waar gaat de hernieuwde machtsstrijd bij IOTA over?

De oprichters van IOTA liggen al geruime tijd hopeloos met elkaar overhoop. Dit kwam voor het eerst tot uiting na het vertrek van CFB Sergej Ivancheglo begin 2020, doordat laatstgenoemde advocaten had aangespannen tegen David Sønstebø. Het werd al snel duidelijk dat er miljoenen dollars in IOTA omgingen, al vanaf de opstartfase, maar nooit opgeëist door de vroege investeerders. “Unclaimed tokens” is de naam die gegeven wordt aan deze bezittingen in IOTA. Tot nu toe werd aangenomen dat alleen Sønstebø persoonlijk toegang had tot deze IOTA, 65 miljoen Ti zijn naar verluidt meer dan 100 miljoen euro waard tegen de huidige prijzen.

David Sønstebø werd in december 2020 tegen zijn wil uit de IOTA Foundation gezet, maar gedroeg zich daarna opvallend stil. In de afgelopen dagen en weken was Sønstebø zelfs begonnen met het opnieuw promoten van IOTA via Twitter. Sinds gisteren is daar abrupt een einde aan gekomen en Sønstebø ziet een “tragedie” in het verschiet voor IOTA. De reden hiervoor is te vinden in een verrassende aankondiging van de IOTA Foundation van gisteren, waarin zij het onderwerp “niet opgeëiste tokens” op het eerste gezicht heel onschuldig aansnijdt.

Zonder zelfs maar de namen CFB of Sønstebø en Sums te noemen, heeft de IOTA Foundation het er simpelweg over dat het tijd is om te beslissen over deze “niet opgeëiste tokens”. Daarbij is het belangrijk op te merken dat dit ook in werkelijkheid betekent: de IOTA Foundation heeft de adressen in kwestie blijkbaar bevroren en zal geen automatische overdracht van deze adressen naar de nieuwe IOTA 1.5 toestaan. Dit betekent dat Sønstebø geen toegang meer heeft tot de reserves. Een dergelijke behandeling van oude tegoeden onder IOTA 1.0 was door de IOTA Foundation op geen enkel moment aangekondigd in de openbare informatie over Chrysalis. Dit maakt duidelijk waarom Sønstebø’s hoed afknalt.

Wat is de IOTA Foundation van plan met de “niet opgeëiste tokens”?

De IOTA Foundation promoot de overdracht van de “niet opgeëiste tokens” naar een nieuwe rekening die zou opereren onder “IOTA Community Treasury” na een nog te organiseren stemming medio juni. Andere cryptoprojecten zoals Polkadot (DOT) hebben goede ervaringen met dergelijke reserves, waarvan het gebruik wordt beslist door de gemeenschap.

Als dit voorstel geen meerderheid vindt, komt er een harde vork bij IOTA, aldus de IOTA Foundation. Dit zou het Tanglenet in twee onverenigbare versies splitsen. IOTA 1.5 zou dan de steun hebben van de IOTA Foundation en ook het meeste kapitaal in zich hebben. De alternatieve IOTA zou dan IOTA Alternative Solution of IOTA AS worden genoemd. Klinkt logisch, maar kan ook geïnterpreteerd worden als een poging tot afpersing. Omdat IOTA-activa onder AS waarschijnlijk snel in waarde zullen dalen, doet de stichting denken aan situaties zoals met Ethereum Classic en Bitcoin SV, die van hun oorsprong werden gescheiden door een harde vork.

IOTA stichting met vergiftigd voorstel over “niet opgeëiste tokens”

Via Twitter is het niet alleen de bekende IOTA criticus Hund die de aanpak van de IOTA Foundation met betrekking tot “niet opgeëiste tokens” ziet als een stille diefstal – en Hund’s eerste doel was altijd om Sønstebø ten val te brengen. Anderen herinneren ook aan het ijzersterke principe voor cryptocurrencies: “Your passwords (keys), your credits”. Dit wordt teniet gedaan door de methode van de IOTA Foundation als de “niet opgeëiste tokens” in een gemeenschapsschatkist worden gestort. IOTA kan dit organiseren omdat een centrale coördinator in Tanglenet nog steeds tussenkomst in transacties toelaat – en achter de coördinator staat de IOTA Foundation. IOTA AS als verondersteld alternatief is onzinnig, omdat het de waarden snel zou doen dalen.

Wat is het volgende voor IOTA?

Sønstebø schrijft dat hij binnenkort een uitgebreide verklaring zal publiceren over de gebeurtenissen rond de “niet opgeëiste penningen”. Daarna is het de beurt aan de Duitse autoriteiten en de advocaten van de IOTA Foundation, aldus Sønstebø. Ter herinnering, de IOTA Stichting is erkend als een non-profit organisatie en is gevestigd in Berlijn. Sønstebø beschikt waarschijnlijk nog steeds over gedetailleerde kennis en bewijzen van hoe dit in 2015/16 werkelijk in zijn werk ging met de initiële financiering van IOTA en het bedrijf Jinn Labs daarvoor. Ook al zijn velen in de IOTA gemeenschap in principe van mening dat de “niet opgeëiste tokens” uit die tijd moreel gezien aan geen enkel individu toekomen, vanuit juridisch oogpunt kan het er anders uitzien. Er is immers waarschijnlijk een reden waarom de IOTA Foundation de kwestie jarenlang heeft gebagatelliseerd en nooit echt heeft willen oplossen. De unieke kans om in feite feiten te creëren over de “niet opgeëiste tokens” via Chrysalis aka IOTA 1.5 is nu technologisch in beslag genomen door de IOTA Foundation.

Conclusie: IOTA – het eindeloze dispuut over geld en macht

Je hoeft helemaal geen vriend van Sønstebø te zijn om zijn verontwaardiging en daaruit voortvloeiende ophef te begrijpen. Hij schrijft zelf dat gisteren een feestdag had moeten zijn voor IOTA vanwege de langverwachte technische vooruitgang met Chrysalis. Maar wat de IOTA Foundation daar gisteren parallel deed, kan ook onteigening worden genoemd. Tussen haakjes, de blog post van de IOTA Foundation over de “niet opgeëiste tokens” is niet ondertekend met iemands naam, wat daar absoluut ongebruikelijk is. Maar zij die de weg weten in IOTA weten ook dat zonder de toestemming van IOTA mede-oprichter Dominik Schiener, het duwtje niet zou zijn gepubliceerd. Schiener heeft de facto onbeperkte macht bij de IOTA Foundation na het vertrek van Sønstebø en CFB. Bij IOTA worden machtsstrijd, achterklap en de ruzie over geld weer eens openbaar gemaakt, terwijl de ontwikkelaars bedankt moeten worden voor het in de lucht krijgen van IOTA 1.5.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*