Iota 2.0: De weg daarheen en wat betekenen de technische termen

IOTA 2.0 is het grote doel om het netwerk en de crypto-valuta voor het internet van de dingen toekomstbestendig te maken. In de discussie hierover worden technische termen gebruikt, die we hier kort zullen toelichten. Er is ook een vooruitzicht op het tijdschema.

IOTA is in 2015 gestart en wil de standaard worden met haar netwerk en haar eigen crypto-munteenheid MIOTA in the Internet of Things (IoT). Sinds de lancering is met name het bestaan van een centraal punt een zwak punt van het concept gebleken, omdat eigenlijk alle andere blokketens en crypto’s decentraal functioneren en dus immuun zijn voor invloeden van buitenaf. De Stichting IOTA werkt daarom al jaren onder de projectnaam Coordicide aan de afschaffing van de centrale coördinator en wil dit doel in 2021 met IOTA 2.0 bereiken. Er worden verschillende technische termen gebruikt om een goed overzicht te geven van waar IOTA 2.0 over moet gaan. We zetten ze hier op een rijtje met een korte uitleg:

Tangle: In normale blockchains wordt blok voor blok opgesteld en elk van deze nieuwe datablokken bevat de bevestiging van nieuwe transacties. IOTA heeft tot nu toe een andere aanpak gekozen en noemt haar netwerk daarom Tangle of ook Tanglenet. Hier controleren de deelnemers aan het netwerk altijd ten minste twee buitenlandse transacties in de loop van een transactie en geven deze vrij als er geen onregelmatigheden kunnen worden ontdekt. De Tangle is dus vrij van kosten, maar niet echt gedecentraliseerd.

Coordinator: Het centrale punt in de Tanglenet, vaak in het Duits geschreven, is een knooppunt, dat wordt beheerd door de IOTA Foundation. Het is de laatste instantie voor transacties en kan ze willekeurig tegenhouden. Dit is een gelukstreffer gebleken in het geval van het ernstige beveiligingslek in de officiële IOTA Trinity Wallet – een aanval door cybercriminelen zou dus grotendeels kunnen worden afgeweerd. Maar de cryptogemeenschap en ook de commerciële gebruikers van IOTA zijn een doorn in het oog van de coördinator, omdat zij het centrale principe als een zwak punt van het hele concept beschouwen.

GoShimmer: Onder deze naam wordt een softwaremodule voor IOTA ontwikkeld, die consensus moet bereiken over de geldigheid van transacties zonder de centrale coördinator.

Mana: Met dit mechanisme wil IOTA de geloofwaardigheid van knooppunten classificeren bij het bereiken van consensus over de validatie van transacties. Elke transactie moet ook vergezeld gaan van Mana-munten, die een knooppunt ontvangt wanneer de validatie ervan correct blijkt te zijn. Dit zou automatisch moeten leiden tot het oplossen van dubieuze werkknooppunten.

Streams: Met IOTA streams als verdere ontwikkeling van Masked-Authenticated-Messaging (MAM), kunnen individuele, op maat gemaakte datakanalen naast de kluwen worden geopend. Hiermee creëert IOTA de mogelijkheid voor netwerkdeelnemers om een eigen zijnetwerk te gebruiken volgens hun wensen en ontlast tegelijkertijd het kluwen van het lenet. IOTA Streams voedt alleen relevante transacties zoals betalingen in de Tanglenet.

Chronicle: Met IOTA’s Chronicle kan de transactiegeschiedenis van Tanglenet gemakkelijk en veilig worden opgeslagen door een knooppunt. Hierdoor kan het knooppunt sneller werken en biedt het zekerheid in de documentatie.

IOTA 1.5: Onder de projectnaam Chrysalis vat IOTA de tussenstappen samen die technologisch noodzakelijk zijn voor IOTA 2.0. Op dit moment is fase 1 van Chrysalis geïmplementeerd in de Tangle en heeft het de prestaties van het netwerk aanzienlijk verhoogd – ook al worden de officiële cijfers door deskundigen in twijfel getrokken. Fase 2 van Chrysalis met functies zoals herbruikbare adressen is gepland om eind oktober 2020 live te gaan, waarmee IOTA 1.5 is voltooid.

Zodra chrysalis is voltooid, zal de focus liggen op IOTA 2.0 en Coordicide. Het werk hieraan is al begonnen en de IOTA Foundation noemt drie cruciale fasen:

Pollen: Het eerste testnetwerk voor IOTA 2.0 is Pollen gedoopt en is al live. Dit is de eerste keer dat IOTA een decentrale tanglenet bewijst.

Nectar: Dit tweede testnet voor IOTA 2.0, dat nog in ontwikkeling is, zal al alle modules van Coordicide bevatten. Van de Stichting IOTA wordt gemeld dat het werk aan pollen bijna voltooid is. Na de lancering van Pollen als testnet wordt het zoeken naar bugs ondersteund door beloningen.

Honing: Nectar zal worden gevolgd door Honing als derde en laatste testnet voor IOTA 2.0. Honing zal dan ook worden onderworpen aan externe audits en zal, indien succesvol, de laatste stap zijn voor de uitvoering van Coördinatiemoord. De IOTA-routekaart kondigt Honing aan voor begin 2021.

IOTA 2.0 wordt werkelijkheid met de introductie van Coordicide in Mainnet, de stichting spreekt ook over Bee. Het is moeilijk te voorspellen wanneer dit zal gebeuren. Momenteel circuleert “ergens in 2021” als streefdatum. Maar de ervaring met andere crypto-projecten leert ons ook dat planningen meestal zeer optimistisch geformuleerd zijn en gecorrigeerd moeten worden. Tegelijkertijd weet de Stichting IOTA dat er snelheid nodig is om IOTA als industriestandaard te vestigen. Omdat de concurrentie nooit slaapt.

Conclusie: MIOTA is niet IOTA

Een laatste opmerking: Voor u als investeerder moet het duidelijk zijn dat de kans op succes van IOTA’s crypto-munteenheid MIOTA nauw samenhangt met de daadwerkelijke uitvoering van Coördinatiemoord. IOTA 1.5 heeft als tussenstap nog geen nieuwe impuls gegeven aan de koers van MIOTA. MIOTA, de monetaire en vrij verhandelbare munt van IOTA, wordt vaak gemakshalve IOTA genoemd. Maar strikt genomen moet er een onderscheid worden gemaakt tussen IOTA als technologische oplossing en MIOTA als betaalmiddel.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*