IOTA benadert de invoering van Smart Contracts

IOTA maakt vorderingen met de integratie van slimme contracten in het eigen ecosysteem. Er wordt gezegd dat het in de “pre-alpha” fase van dit project zit. Tegelijkertijd zijn er drie eenvoudige voorbeelden van Slimme Contracten gepubliceerd door IOTA.

Zoals bekend bevindt IOTA zich in een fase van fundamentele technologische vernieuwing. De Tanglenet moet sneller worden en de centrale coördinator moet worden vervangen door een gedecentraliseerd principe. Maar IOTA 2.0 moet ook qua functionaliteit worden opgewaardeerd en vanuit het oogpunt van de gebruiker speelt Smart Contracts hierin een centrale rol. Nu meldt de IOTA Foundation via blogpost dat de ontwikkeling van IOTA Smart Contracts een stadium heeft bereikt waarin het mogelijk is om met eerste voorbeelden naar buiten te treden.

Achtergrond over Slimme Contracten bij IOTA

“Pre-Alpha” is wat IOTA de ontwikkelingsstatus noemt die nu is bereikt voor Smart Contracts. Tot nu toe is IOTA niet in staat om complexe Slimme Contracten in haar Tanglenet te verwerken en de daadwerkelijke implementatie kan alleen worden verwacht met Coordicide aka IOTA 2.0 – volgens de huidige planning niet voor de zomer van 2021. IOTA bedenkt Slimme Contracten als decentrale toepassingen in een zijketen van het hoofdnet om de daadwerkelijke Tanglenet te ontlasten.

Drie eenvoudige cases voor IOTA Smart Contracts worden nu getoond:

  • DoneerMetFeedback: Hier dient een typische situatie in de online wereld als scenario: Een website wil donaties (in IOTA) kunnen accepteren en ook commentaar ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een Smart Contract, dat het ook mogelijk maakt om te reageren op opmerkingen en om donaties door te sluizen naar andere portemonnees.
  • TokenRegistry: Hier is een tool voor het uitgeven en organiseren van “gekleurde tokens” op basis van een Smart Contract. Met “gekleurde penningen” zal IOTA in de toekomst penningen toestaan waarvan het gebruik beperkt is tot een door de uitgevende instelling gedefinieerd veld en dus in principe privé-kanalen bevorderen. TokenRegistry registreert het aantal individueel aangemaakte “gekleurde tokens”, hun eigenaars en bijkomende metadata.
  • FairAuction: Creëert de mogelijkheid om gekleurde munten te veilen met een slim contract. Dit maakt het mogelijk om veilingen te houden voor theoretisch alle activaklassen waarvan de waarde door middel van penningen kan worden weergegeven. Dit is net zo interessant voor games als voor andere gevallen van vastgoed tot aandelen tot capaciteiten.

IOTA heeft de voorbeelden in de Testnet Pollen als demo uitgebracht en met de wallet (Wasp Wallet) ook een portemonnee voor deze omgeving. Om zelf Smart Contracts aan te maken ontbreekt echter nog de release van een virtuele machine die Rust als programmeertaal ondersteunt.

Conclusie: IOTA met langzame vooruitgang

Slimme contracten zijn een essentiële voorwaarde voor de fi-golf. Maar ook IOTA heeft dringend behoefte aan slimme contracten voor de oriëntatie op het internet van de dingen (ivd), want zonder die contracten kunnen complexe handelsketens alleen maar op een omslachtige manier worden gerealiseerd. IOTA Access, bijvoorbeeld, als platform voor bedrijfsmodellen, is zonder slimme contracten nauwelijks uitvoerbaar. Het deskundige publiek richt zich dus opnieuw op de tijdschema’s van de IOTA Foundation: de afsluiting van IOA 1.5 moest net worden uitgesteld. IOTA 2.0 met Slimme Contracten is gepland om ergens in 2021 live te gaan, waar experts wachten op de lancering van Nectar als tweede testnet na Pollen. Of geduld met IOTA loont, blijft open. Concurrenten als Ontology (ONT), NANO of Hedera Hashgraph (HBAR) zijn immers al bezig met de implementatie van Smart Contracts.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*