IOTA benoemd in laatste fase van prestigieus EU-project EBSI

De EU werkt samen met het EBSI-project om haar eigen nieuwe blockchainoplossingen te ontwikkelen. IOTA heeft zich nu kunnen laten gelden bij de selectie van EBSI-projectpartners voor de laatste fase. Maar er is ook kritiek.

Eind 2020 lanceerde de EU haar EBSI-project (European Blockchain Services Infrastructure) met als doel praktische blockchainoplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor use cases in de overheidsadministratie of klimaatbescherming. De IOTA Foundation is vanaf het begin betrokken geweest en is nu verheugd een van de drie oorspronkelijke zeven projectpartners te zijn om EBSI in de laatste fase 2B te voltooien. Via Twitter vestigt IOTA de aandacht op een overeenkomstige mededeling van de EU-Commissie. Aan het begin van het jaar had de IOTA-stichting haar ervaringen met EBSI samengevat en hoopte zij net aan het project te kunnen werken tot het voltooid was.

Maar naast de vreugde over het besluit, bijvoorbeeld van IOTA-baas Dominik Schiener, is er ook scepsis. IOTA-criticus “Buffy” merkt bijvoorbeeld op dat Schiener volgens haar liegt wanneer hij IOTA aanprijst als een gedecentraliseerd netwerk. Andere commentatoren vragen ook wanneer er werkelijk een IOTA 2.0 komt, waarmee de centrale coördinator wordt afgeschaft. In feite heeft de IOTA Foundation in verband met EBSI altijd oplossingen op basis van een gedecentraliseerde IOTA 2.0 in het vooruitzicht gesteld.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zal IOTA de laatste fase van EBSI ingaan met het bestaande gecentraliseerde Tanglenet. Voor de beoogde gebruikssituaties van de EU is een centrale coördinator in het netwerk misschien zelfs wenselijk, omdat dit betekent dat te allen tijde in validatieprocessen kan worden ingegrepen. In de cryptoscene wordt een dergelijke structuur echter afgekeurd omdat zij een fundamenteel vertrouwen in de organisatoren vereist en strikt genomen niet meer als een blockchain kan worden aangemerkt.

Conclusie: IOTA hoopt op EU-brede use cases via EBSI

Uiteindelijk zullen blockchainoplossingen voor officiële toepassingen in de EU moeten worden afgemeten aan de vraag of zij door burgers en andere doelgroepen worden geaccepteerd. In deze context kan een centrale autoriteit velen minder afschrikken dan een kleinere groep crypto-maximalisten. De overige EBSI-projectpartners IOTA (Duitsland), Chromaway (Zweden) en Billon (Polen) hebben nu 12 maanden de tijd om toepassingsklare modules af te ronden en uitgebreid te testen. Het is dus goed mogelijk dat wij in de toekomst bijvoorbeeld vaccinatiecertificaten of studiecertificaten in een digitale versie zullen gebruiken waarvan de geldigheid via een EBSI-oplossing kan worden opgevraagd. Als de naam IOTA dan ook nog een zichtbare rol speelt, moet dat helpen het ecosysteem bekender te maken.

Anderzijds geldt het nog steeds voor IOTA en Side Project Shimmer (SMR) in de context van de crypto-industrie: monetaire use cases zoals gedecentraliseerde financiering (DeFi) hebben geen echte kansen met een gecentraliseerd netwerk als substructuur, en hier zal de al jaren beloofde afschaffing van de coördinator in Tanglenet (“Coordicide”) een beslissende factor blijven voor de marktkansen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*