IOTA bespreekt mechanisme voor besluitvormingsprocessen bij Shimmer (SMR)

IOTA wil een democratisch besluitvormingsproces voor de toekomst opzetten in het steeds belangrijker wordende Shimmer (SMR) nevenproject. De discussie over de details is begonnen.

Bij IOTA heeft het zijproject Shimmer (SMR) de afgelopen maanden een centrale rol gekregen, en Shimmer moet voor het einde van 2022 een officieel mainnet krijgen. Dit zou monetaire toepassingen voor Shimmer mogelijk maken en SMR zou kunnen worden verhandeld op cryptobeurzen. Dit is een van de redenen waarom de IOTA gemeenschap sinds juni discussieert over hoe een mechanisme op te zetten voor Shimmer om in de toekomst te beslissen over strategische kwesties. De IOTA Foundation heeft nu een voorstel aangekondigd dat uit de besprekingen naar voren is gekomen.

In principe volgen IOTA en Shimmer het concert van DAO’s (Decentralised Autonomous Organisation), die ook voor andere cryptocurrencies bestaan. Zo moeten voorstellen van de gemeenschap een meerfaseprocedure doorlopen alvorens zij ter stemming worden vrijgegeven. Deze procedure lijkt grotendeels oncontroversieel te zijn. Er zijn echter meningsverschillen over de precieze regels die voor glansreferenda moeten gelden. Het voorstel tot dusver is dat een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen tot een bindende uitslag leidt indien een opkomst van 5% wordt gehaald. Eén SMR-fiche is gelijk aan één stem. Er was echter al kritiek geweest op een dergelijke regel bij een eerdere stemming over de verdeling van tokens bij Shimmer.

Het bezwaar is dat een meerderheid van 50 procent de walvissen bevoordeelt, d.w.z. de leden van de gemeenschap die grote hoeveelheden IOTA of SMR bezitten. Bovendien bekritiseren IOTA-activisten zoals DLTimes op Twitter dat kleine meerderheden voldoende zouden kunnen zijn voor verregaande beslissingen en dat er dus weinig druk zou worden uitgeoefend om een echte zoektocht naar consensus te bevorderen. Hij stelt daarom voor de drempel voor een meerderheidsbesluit te verhogen tot 70 procent of een “nee” in te voeren dat met een veto kan worden gecombineerd. Als 35 procent van deze “nee-plus-veto”-stemmen wordt geteld, moet een voorstel als verworpen worden beschouwd, zegt hij. Anders, aldus Shimmer, bestaat het gevaar dat “de rijke minderheid” het voor het zeggen krijgt.

In discussies over DAO’s hoort men soms over het koppelen van stemrechten aan portefeuilles in plaats van aan individuele tokens. Maar zo’n model zou voorspelbaar lijden onder het feit dat walvissen hun holdings eenvoudigweg over meerdere portefeuilles spreiden.

Conclusie: Shimmer’s uitspraak kan conflicten veroorzaken voor IOTA

Vanuit het perspectief van investeerders en actieve leden van de gemeenschap is het in principe toe te juichen dat IOTA met Shimmer streeft naar democratisch zelfbestuur. Uit de huidige besprekingen blijkt echter ook dat een praktisch evenwicht tussen eerlijke procedures en besluiten die bij meerderheid kunnen worden genomen, niet zo gemakkelijk te bereiken is. Voor Shimmer en IOTA zal dit nu een test zijn, waarvan de uitkomst waarschijnlijk symbolisch zal zijn.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*