IOTA: Concept voor decentralisatie onder vuur – is coördinatie mogelijk?

Al jaren wil IOTA de overgang naar een gedecentraliseerd netwerk in goede banen leiden onder het motto Coordicide. Maar ook het laatste voorstel om een IOTA 2.0 in te voeren stuit op harde inhoudelijke kritiek.

IOTA en het zijproject Shimmer (SMR), dat in september werd gelanceerd, lijden onder het feit dat zij in 2022 nog steeds gebaseerd zijn op een netwerk, waarbij een centrale coördinator de uiteindelijke autoriteit is voor het bevestigen van transacties. Deze tegenstrijdigheid met het principe van decentralisatie, dat fundamenteel is voor blockchains, weerhoudt sommige beleggers, ontwikkelaars en investeerders ervan IOTA nader te bekijken. Maar sinds 2018 belooft de IOTA Foundation het probleem van het gebrek aan decentralisatie op te lossen en de centrale coördinator af te schaffen in een IOTA 2.0 onder het motto Coordicide. Nu meldt de stichting via Twitter dat het laatste methodologische voorstel voor IOTA 2.0 wetenschappelijk is geëvalueerd en goed bevonden. Optimisten zien dit al als een doorbraak en zien een gedecentraliseerde IOTA en Shimmer binnen bereik voor 2023.

Maar opnieuw spreekt de spraakmakende IOTA-criticus “Buffy” zich prompt uit via Twitter en sloopt de stelling. Meer bepaald verwijst “Buffy” naar de benadering van consensusvorming in IOTA, d.w.z. het mechanisme dat de bevestiging van transacties moet organiseren en aanvallen moet afweren in het gedecentraliseerde Tanglenet. Problemen met de ontwikkeling van het consensusmechanisme hadden er al toe geleid dat IOTA de kwestie in 2021 opnieuw moest bekijken en dat de Coordicide voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. “Buffy” wijst nu op belangrijke verschillen tussen het schriftelijk ingediende plan en verklaringen van IOTA-ontwikkelaar Hans Moog.

Zo zou het wetenschappelijk herziene concept voor het consensusmechanisme in IOTA 2.0 ervan uitgaan dat netwerkpunten (knooppunten) altijd op maximale capaciteit werken en dat hun totale aantal bekend is, zodat de invloed van deze indicatoren kan worden berekend. Volgens “Buffy” geeft Hans Moog echter in chats toe dat het onmogelijk is het totale aantal knooppunten in een gedecentraliseerd netwerk te kennen en dat hun stemgewicht voortdurend verandert wanneer transacties worden gevalideerd. “Buffy” concludeert hieruit dat het nu gepresenteerde plan voor het consensusmechanisme voor IOTA 2.0 ook gebaseerd is op verkeerde aannames. Moog daarentegen had zich in maart verheugd dat de weg naar coördinatie min of meer duidelijk was en noemde uitdrukkelijk het consensusmechanisme als een opgeloste uitdaging.

Conclusie: gedecentraliseerde IOTA 2.0 blijft een vage belofte

Iedereen die de ontwikkelingen bij IOTA in de loop der jaren heeft gevolgd, weet heel goed dat Coordicide herhaaldelijk werd aangekondigd als “coming soon”, maar dat vervolgens alleen maar verdere vertragingen werden meegedeeld. Met Shimmer beschikt het IOTA-ecosysteem nu over een netwerk waarin de Coordicide onder reële omstandigheden moet worden getest voordat hij in het mainnet van IOTA wordt geïnjecteerd. Maar de kritiek op “Buffy” suggereert dat het plan met grote risico’s gepaard zou gaan en dat een gedecentraliseerde IOTA 2.0 zelfs in theorie nog niet werkt. De eerder genoemde Hans Moog heeft tot nu toe niet gereageerd op de kritiek en het hoofd van de IOTA Foundation Dominik Schiener vermijdt het onderwerp decentralisatie sowieso liever. Het lijkt erop dat de Coordicide een onoverkomelijke hindernis blijft voor IOTA 2.0 als een soort “laatste tegenstander”.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*