IOTA criticus Buffy trekt zich terug – waarschuwing aan investeerders voor totaal verlies

De IOTA gemeenschap verliest een hooggeplaatste criticus in “Buffy, the fudster”. Ze verklaart haar terugtrekking met de hopeloosheid van IOTA. Kort daarvoor, meldde ze juridische bedreigingen. Wat is er aan de hand?

Nogmaals, de manier waarop delen van de IOTA gemeenschap omgaan met kritische stemmen is beangstigend. Want de nieuwste zaak betreft “Buffy, the fudster”, die zich sinds mei 2020 via haar Twitter-account verdiept in technologische problemen van IOTA, waarbij ze veel meer problemen dan toekomstige oplossingen aan het licht brengt. Ongeveer tien dagen geleden had Buffy via een tweet gemeld dat in IOTA-kanalen discussianten juridische bedreigingen tegen haar coördineerden om haar uiteindelijk het zwijgen op te leggen. In haar huidige afscheid van het onderwerp IOTA, schrijft Buffy weinig over haar eigen gevoeligheden, maar legt ze uit waarom ze IOTA als mislukt beschouwt. Dit werpt twee kwesties op die nader moeten worden bekeken.

IOTA bedreigt en royeert critici in serie

De zaak Buffy is ook pikant omdat ze anoniem haar imago als vrouw cultiveert. In augustus 2019 werd IOTA opgeschrikt door een zaak waarin werd geprobeerd beveiligingsexpert Sarah Jamie Lewis te chanteren met details over haar privéleven. Buffy had ook al een paar keer uit eigen ervaring gewezen op het mannelijk-toxische klimaat in de discussies bij IOTA.

Een ander voorbeeld van terugtrekking uit de publieke sfeer was de zelfbenoemde IOTA verlichter “Dog”. Tot de late zomer van 2021 leverde “Dog” gedetailleerde kritiek op de innerlijke werking en deskundigheid van de IOTA Foundation, waarvoor hij massaal werd tegengewerkt. Toen viel “Hund” stil, wiens bezwaren wij ook herhaaldelijk aan de orde stelden en die consequent werden bevestigd.

Reeds in januari 2021 had de bekende videoblogger Blocktrainer bekend gemaakt dat hij niet langer betrokken zou zijn bij IOTA. Als redenen noemde hij het klimaat van discussie, naast de lange lijst van niet ingeloste beloften met IOTA.

Block Builders heeft ook vaak de reputatie in de IOTA scène om te overdrijven met kritiek. Wij geven hier opzettelijk geen podium aan opmerkingen die onder de gordel mikken en niets met objectiviteit te maken hebben. Iedereen die de relevante IOTA forums leest weet het toch al: critici worden bij voorkeur snel geblokkeerd en persoonlijk aangevallen. In het geval van herhaaldelijk dreigende gerechtelijke procedures is ons althans niets bekend over het feit dat deze in de praktijk zijn ingeleid. In dit opzicht lijkt er meer waarheid te zitten in veel van de kritiek op IOTA dan de verantwoordelijken rond het hoofd van de stichting, Dominik Schiener, zouden willen.

De toekomstplannen van IOTA: Buffy voorspelt “Rekt

De inhoud van Buffy’s “Good Bye” aan IOTA gooit geen watten in de ogen. Zij ziet het IOTA ecosysteem als “dood” en maakt dit punt met drie voorbeelden. Project Assembly (ASMB), dat met veel begon, lijkt voor Buffy op een pump and dump bedekt met durfkapitaal. Daarbij wordt de Assemblee aangeprezen met “PR bullshit”, maar er zijn geen antwoorden op de cruciale vragen over de technologische opzet van de IOTA Assemblee. De Assembly staking op IOTA kan worden geclassificeerd als een “steekpenning” om investeerders voorlopig rustig te houden en hen te laten genieten van IOTA’s prijsstijgingen, zegt Buffy. Volgens IOTA baas Schiener, die ook betrokken is bij het project, zal Assembly dit jaar een mainnet krijgen en zal ASMB dus vrij verhandelbaar worden – maar Schiener’s en de IOTA Foundation’s tijdschema’s zijn berucht om hun onbetrouwbaarheid.

Dit wordt overduidelijk gemaakt door Coordicide. Sinds 2017/8 heeft de IOTA Foundation elk jaar opnieuw beloofd dat “binnenkort” of “in het komende jaar” de uitschakeling van de centrale coördinator in Tanglenet zou worden doorgevoerd. Maar de beoogde gedecentraliseerde IOTA blijft tot nu toe een utopie, en Buffy is niet de enige die in de officiële IOTA-berichten over Coordicide meer nieuwe hindernissen dan oplossingen ziet. Het komt erop neer dat IOTA op een gegeven moment officieel zal accepteren een netwerk te zijn met een centrale locatie, aldus Buffy.

Het derde eindpunt voor Buffy’s IOTA afrekening is Shimmer (SMR). Dit project, dat in november 2021 werd onthuld als het eerste voor IOTA Staking, moet een testnet worden voor IOTA en Assembly. Maar wat is dan de impliciete monetaire waarde van SMR, vraagt Buffy zich af. Zij vermoedt dat Shimmer uiteindelijk slechts een vijgenblad zal worden om te verhullen dat de IOTA-leiding Coordicide intern in de steek heeft gelaten.

Conclusie: Buffy valt stil – maar IOTA heeft kritiek nodig zoals elk ander project.

Buffy is er zeker van dat op de middellange termijn alleen Assembly overblijft als cryptocurrency van de oorspronkelijke IOTA, omdat dit token wordt geduwd met durfkapitaal en geen rekening hoeft te houden met beperkingen van de funderingsconstructie bij IOTA. Ze verwacht zelf het gebruikelijke misbruik voor haar analyse – maar uiteindelijk voorspelt ze dat IOTA en investeerders “Rekt”, of “Game Over” zullen ervaren. Niemand mag later kunnen zeggen dat ze niet gewaarschuwd heeft. In de commentaren op haar draad overheersen zij die (Schaden)Freude uiten over haar terugtrekking. Sommigen betreuren Buffy’s beslissing echter en zeggen dat deze technologisch onderlegde stem zal worden gemist.

Wij zouden het hiermee eens willen zijn. Want Buffy heeft de zwakke punten in de officiële IOTA-mededelingen duidelijk aangegeven en haar argumentatie is logisch opgebouwd. Als, zoals het geval is met IOTA, een stichting herhaaldelijk met weinig aplomb omgaat met feitelijke critici en de gemeenschap in rep en roer blaast, is er iets fundamenteel mis. De ontwikkeling van het marktbelang van IOTA spreekt parallel boekdelen: eerst viel IOTA uit de top tien lijst van de belangrijkste cryptocurrencies naar marktkapitalisatie, daarna was het de top 30 en nu bevindt IOTA zich op een plaats rond de 60 daar. Professionele investeerders hebben IOTA grotendeels verlaten, en ook dit is waarschijnlijk te wijten aan de technologische tekortkomingen van het project plus privé gekrakeel.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*