IOTA en Gaia-X: Federaal Ministerie van Economie wil de geldkraan dichtdraaien

Een van de vlaggenschipprojecten van de IOTA Stichting draagt de naam Gaia-X. Maar nu stopt de Duitse regering blijkbaar met de financiering, wat waarschijnlijk niet alleen gevolgen zal hebben voor IOTA. Er wordt kritiek geuit.

Zowel in de Duitse als in de Europese context worden IT-projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een onafhankelijke infrastructuur, vaak met overheidsgeld gefinancierd. Zo worden met Gaia-X initiatieven gesteund die via open source software een alternatief moeten bieden voor de overmachtige Amerikaanse aanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van de cloud. De IOTA Foundation is sinds 2021 betrokken bij Gaia-X en kon al snel volwaardig lid worden van het consortium. Maar nu heeft Gaia-X, volgens een bericht in het vakblad Heise, verrassend slecht nieuws ontvangen. Volgens het rapport wil het Duitse federale ministerie van economie Gaia-X niet langer financieren, waardoor de toekomst van de daar verzamelde Duitse ideeën waarschijnlijk op losse schroeven komt te staan en ook de IOTA Foundation financiële gevolgen zou ondervinden.

IOTA was aanvankelijk met Gaia-X betrokken bij de bouwsector en rekende erop dat het zijn technologieën, zoals IOTA Identity, ook in andere sectoren met succes zou voorstellen. Volgens Heise kunnen de door Gaia-X gesteunde projecten jaarlijks rekenen op verscheidene miljoenen euro’s uit de federale schatkist. Maar de betalingen zullen nu worden stopgezet en de projectdeelnemers zijn hiervan reeds mondeling op de hoogte gebracht. In een open brief van de Open Source Software Alliance wordt scherpe kritiek geleverd op de ommezwaai. De parlementaire fracties van de regeringscoalitie wordt gevraagd in de begroting middelen te vinden om digitale soevereiniteit mogelijk te maken.

Toen we in augustus 2021 berichtten over de hoge verwachtingen die de IOTA Foundation koesterde voor Gaia-X, werd dat met kritiek ontvangen. Met name de opmerking dat de ervaring heeft geleerd dat IT-projecten die door de overheid worden gepland of gefinancierd uiteindelijk geen significant marktaandeel veroveren op commerciële concurrenten, viel bij velen niet in goede aarde. Of dit inzicht inmiddels is doorgedrongen tot het Bondsministerie van Economische Zaken en Technologie en de daarmee verbonden Bundesnetzagentur, weten wij op dit moment niet. De 117 miljoen euro die momenteel voor Gaia-X verloren lijken te gaan, zouden ook aan andere vergelijkbare initiatieven kunnen worden toegewezen. Maar voor Gaia-X is het waarschijnlijk aan de orde van de dag om te stoppen in plaats van verder te ontwikkelen, ook voor IOTA.

Conclusie: IOTA en publieke fondsen – eenzijdige fixatie gevaarlijk

In het kader van de EU beschouwt de IOTA Foundation haar deelname aan EBSI als een referentie en hoopt zij daar vanaf de zomer van 2022 in de eindfase in aanmerking te komen, met inbegrip van financiële steun. In een recent verslag van de IOTA-stichting over projectsamenwerking werd de openbare sector als succesvol beschouwd en prioriteit gegeven. Maar IOTA moet zich ook afvragen: Wat gebeurt er eigenlijk met de vroeger zo bejubelde directe samenwerking met de grote industrie? Want zoals Gaia-X laat zien: zonder echte druk om te slagen en bij het imiteren van reeds succesvolle commerciële oplossingen, is het nauwelijks mogelijk praktische produkten in de IT-sector te verwachten. Dit doet denken aan de vele IOTA-projecten die op niets zijn uitgelopen of hopeloos achterlopen op schema.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*