IOTA en Shimmer: conflict tussen stichting en gemeenschap loopt hoog op

In het IOTA ecosysteem, waaronder Shimmer (SMR), is er een conflict tussen de gemeenschap en de officiële stichting onder leiding van Dominik Schiener. De breuk is duidelijk zichtbaar in de afhandeling van IOTA referenda en stemrechten.

Dominik Schiener, hoofd van de IOTA Foundation, is zwaar bekritiseerd. De twistappel zijn vier referenda over zelfbeheer via de Tangle Community Treasury. Vorige week meldden we dat deze stemmingen dreigden te mislukken door een te lage opkomst. Maar uiteindelijk stapte de IOTA Foundation in en oefende het stemrecht uit om het quorum van 5 procent te halen. In eerste instantie werd Schiener hiervoor toegejuicht op X.

Maar achteraf gezien is de situatie ingewikkelder. Zoals Digidus de DeGenX bijvoorbeeld uitlegt, heeft de IOTA Foundation bewust geen stemming gehouden. Dit was om het leiderschap van de Tangle Community Treasury te bepalen en alleen de zittende JD Sutton van het Deep Sea project was verkiesbaar. Volgens Digidus de DeGenX heeft de IOTA Foundation geen quorum gehaald omdat Schiener de opdracht gaf om niet deel te nemen aan het referendum over deze personeelskwestie.

In feite geeft Schiener de hier gedocumenteerde verklaring voor het vreemde stemgedrag. Volgens Schiener had JD (Sutton) een campagne gevoerd tegen de IOTA Foundation en zichzelf. Om die reden werd de werkrelatie met JD volledig verbroken en werd besloten geen stemrecht uit te oefenen bij de stemming in kwestie. Volgens Schiener zou het beter zijn om hem en de stichting dankbaar te zijn voor het veiligstellen van de fundamentele voortzetting van de Tangle Community Treasury.

IOTA Foundation en Schiener blokkeren het besluit van de gemeenschap

Maar is dit de hele IOTA waarheid? Digidus de DeGenX herinnert aan een belangenconflict dat al in de nazomer van 2022 aan het licht kwam. Schiener blijkt persoonlijk en financieel verbonden te zijn aan Nakama Labs, een directe concurrent van JD’s Deep Sea project. Het lijkt er dus op dat Schiener geen concurrentie wil toestaan voor de IOTA Foundation en haar bondgenoten. Volgens Digidus de DeGenX maakt dit geen goede indruk vanuit het perspectief van een gedecentraliseerd ecosysteem.

Eén ding is duidelijk: Schiener heeft onbeperkte zeggenschap bij de IOTA Foundation en kon het niet opbrengen om de wil van de gemeenschap te steunen door zich actief van stemming te onthouden. De gemeenschap had met meer dan 90 procent van de uitgebrachte stemmen voor de herverkiezing van JD Sutton gestemd en de stem van de IOTA Foundation zou dit referendum geldig hebben gemaakt. Ondertussen heeft JD Suttton zijn teleurstelling uitgesproken over de ontwikkeling op X, maar hij wil geen olie op het vuur gooien.
Over het algemeen waren de IOTA referenda niet bijzonder gunstig. Proefstemmingen kregen een te verwaarlozen respons en er zijn ook vragen over het quorum zelf. Dit komt omdat het totale bedrag van alle IOTA’s vorig jaar massaal werd verhoogd (trefwoord: inflatiehamer) en dit verschoof ook de machtsbalans tussen de stichting en de gemeenschap ten gunste van de organisatie onder leiding van Schiener.

Conclusie: IOTA Foundation met Dominik Schiener dreigt te breken met de gemeenschap

Schiener neemt regelmatig verantwoordelijkheid en neemt beslissingen voor IOTA zonder open discussie, wat herhaaldelijk leidt tot publieke dissonantie met de gemeenschap. De Tangle Community Treasury zou eigenlijk ook een uiting moeten zijn van een zelfbewuste gemeenschap die steun kan bieden aan projecten die niet in de smaak vallen bij de IOTA Foundation. Schiener had hier de kans om diplomatiek te handelen en de referenda gewoon met hulp van de stichting over de 5 procent horde heen te helpen – zonder enige invloed uit te oefenen op de inhoud. In plaats daarvan is er echter een nieuwe bron van conflict ontbrand tussen de IOTA Foundation en de gemeenschap, die ook het gevoel overbrengt dat zelfbestuur en medezeggenschap in het IOTA ecosysteem alleen gewenst zijn door de Foundation volgens de regels van Schiener.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*