IOTA en Shimmer (SMR): Officieel kwartaalrapport schetst positief beeld

De IOTA Foundation heeft haar 2e Kwartaalverslag 2023 gepubliceerd. Het zijproject Shimmer (SMR) staat daar ook in de tevreden conclusie. Maar tijdschema’s voor urgente verdere ontwikkelingen zijn weggelaten.

IOTA en het zijproject Shimmer (SMR) blijven in hun prijsontwikkelingen in 2023 achter bij de trends op de algemene markt. Maar de IOTA Foundation spreekt in haar nu gepubliceerde kwartaalrapport ongegeneerd over “significante mijlpalen en prestaties voor het ecosysteem”. We kijken naar belangrijke details die de IOTA Foundation vol vertrouwen benadrukt:

– Ethereum Virtual Machine (EVM): volgens de IOTA Foundation heeft het testnet voor de EVM in Shimmer (SMR), dat eind maart werd vrijgegeven, positieve resultaten opgeleverd. De integratie van EVM als standaardmodule voor de organisatie van slimme contracten wordt beschouwd als een prioriteit voor het IOTA ecosysteem omdat het nieuwe use cases mogelijk moet maken. Wat echter niet wordt vermeld, is dat er juist aan het einde van het kwartaal een nieuw testnet moest worden gestart voor EVM bij Shimmer omdat er onverwachte problemen ontstonden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het project hebben onlangs in het midden gelaten wanneer de EVM eindelijk geüpload zou kunnen worden naar het hoofdnet.

– Het kwartaalrapport wijdt slechts een paar schaarse zinnen aan de officiële IOTA portemonnee Firefly. Het ongenoegen van de gemeenschap over een mobiele versie van Firefly die nog steeds niet volledig functioneert en waarmee bijvoorbeeld staking niet mogelijk is, wordt weggelaten.

– Assembly: Het tweede IOTA zijproject Assembly, dat door velen al dood was verklaard, gaat verder met Staking – maar gebruikers van de officiële IOTA wallet Firefly worden buitengesloten. Vermoedelijk zal Assembly nu live gaan wanneer EVM het ecosysteem bereikt.

– Relaties met de EU: We hebben al apart aandacht besteed aan het grillige gedrag van IOTA Foundation CEO Dominik Schiener ten opzichte van de EU. In het kwartaalverslag worden de samenwerkingen met de EU nu weer positief belicht en de stichting noemt ongeveer tien gebieden waar ze bij betrokken is.

– Coordicide: IOTA’s doel om de centrale coördinator in het netwerk te elimineren en gedecentraliseerd te worden onder de werktitel “Coordicide” wordt in twee zinnen behandeld. “Er wordt vooruitgang geboekt in het verwachte tempo, volledig binnen onze verwachtingen,” staat er over IOTA 2.0 aka Coordicide. Als je je bedenkt dat de Coordicide al 7 jaar lang jaarlijks wordt beloofd, is dit een zin zonder inhoud.

Conclusie: IOTA met zelfprijzing ook voor Shimmer (SMR) – maar tastbare vooruitgang schaars

We volgen de ontwikkelingen bij IOTA en Shimmer voortdurend en zijn daarom niet erg verrast door de positieve teneur van het officiële kwartaalbericht. Beleggers zullen echter terecht weer tijdlijnen missen over wanneer tastbare vooruitgang zoals de EVM op het mainnet eindelijk de knoop doorhakt bij IOTA. De terugblik van de IOA Foundation op de maanden april tot en met juni 2023 kan ook kritisch worden gelezen – als een lijst van gemiste kansen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*