IOTA Foundation verliest in Noorse rechtbank – auteursrechten geschonden

IOTA mede-oprichter CFB heeft een juridische overwinning behaald in zijn strijd tegen de IOTA Foundation en andere mede-oprichters. Een Noorse rechtbank heeft geoordeeld dat de auteursrechten zijn geschonden.

Er steekt een storm op boven IOTA. Omdat in de rechtszaak in Noorwegen die was aangespannen door IOAT medeoprichter CFB (Sergej Ivancheglo) er een eerste vonnis is. Volgens de vertaling acht de rechtbank het waarschijnlijk dat IOTA AS en de IOTA Foundation zich toegang hebben verschaft tot door CFB geprogrammeerde code zonder dat zij daarvoor over de noodzakelijke auteursrechten beschikten. Derhalve worden de verweerders voorlopig gelast het “IOTA computerprogramma” of het “IOTA AS computerprogramma” niet langer in broncode of andere formaten toegankelijk te maken. Volgens de uitspraak heeft CFB tot 1 september 2021 de tijd om haar eis voor de arrondissementsrechtbank te staven, zodat de maatregelen van kracht blijven.

Op Twitter bekritiseert CFB de IOTA Foundation en de mede-oprichter David Sønstebø, die de stichting heeft verlaten, omdat zij de beslissing van de rechtbank niet op eigen initiatief openbaar hebben gemaakt. Hijzelf heeft het document blijkbaar gelekt naar de IOTA verlichter Hund, die op zijn beurt de trom slaat op Twitter. De IOTA Foundation en haar belangrijkste vertegenwoordigers hebben tot woensdagochtend geen commentaar gegeven op de zaak.

IOTA voor de rechter in Noorwegen – wat is er aan de hand?

Eerder bericht van CFB had aangegeven dat haar juridische inspanningen gericht waren op miljoenen dollars aan IOTA, daterend uit de begindagen van IOTA en gegenereerd bij haar voorganger IOTA AS. De huidige prejudiciële beslissing uit Noorwegen heeft volgens de beschikbare informatie echter betrekking op code die CFB meebracht toen hij in 2015 in dienst was van IOTA AS en sindsdien onbetwist als medeoprichter van IOTA wordt beschouwd. De rechtbank acht het aannemelijk dat deze code de basis vormt van IOTA en niet voor het eerst bij IOTA AS werd ontwikkeld. Bijgevolg heeft CFB nog steeds recht op het auteursrecht. IOTA AS had nooit rechten op de code verworven en had deze daarom in 2017 onrechtmatig overgedragen aan de IOTA Foundation.

Wegens het fundamentele belang van de zaak moet deze voor de arrondissementsrechtbank verder worden behandeld. Voorlopig zijn IOTA AS en de IOTA Foundation veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten en juridische kosten van CFB ten belope van het equivalent van ongeveer 7.450 euro. Daarnaast is er de passage die de verdere verspreiding van IOTA-code voorlopig verbiedt. In hoeverre de huidige IOTA 1.5 nog steeds code gebruikt die van CFB afkomstig zou kunnen zijn, is moeilijk te beoordelen. De rechtbank heeft Noorwegen ontvankelijk verklaard omdat de Noorse vennootschap IOTA AS betrokken is.

Ook al interpreteren CFB en Hund de eerste uitspraak van Noorwegen als baanbrekend – een nadere bestudering geeft een andere indruk. De redenering van rechter Liv Synnøve Taraldsrud is namelijk voorzichtig en haar vonnis heeft uitdrukkelijk slechts een voorlopig karakter.

Conclusie: IOTA Stichting in het nauw

Degenen die niet in IOTA hebben geïnvesteerd, kunnen de steeds terugkerende geschillen tussen de oprichters van IOTA als een spektakel beschouwen. Voor IOTA investeerders is het geschil, dat al in de begindagen van IOTA verankerd was, echter zorgwekkend omdat het tot op de dag van vandaag niet is bijgelegd. In plaats daarvan komen er steeds meer onfrisse details aan het licht en lijkt geen van de oprichters moddergooien uit de weg te gaan. Het opeisen door CFB van basiscode in IOTA zou het project kunnen verstoren of dwingen tot het betalen van een royale schadevergoeding.

Voor nu is het echter de moeite waard te benadrukken: De thans geldende juridische beoordeling geeft slechts een tendens aan; een latere bevestiging door de arrondissementsrechtbank is geen uitgemaakte zaak. Maar waarom de IOTA Foundation en haar baas Dominik Schiener ijzersterk blijven, weten zij zelf het beste. De door hen beloofde transparantie voor IOTA in de zin van investeerders komt er op deze manier niet.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*