IOTA medeoprichter CFB gelooft dat zijproject Shimmer (SMR) de hoofdprioriteit zal worden

IOTA-medeoprichter Sergey Ivancheglo (CFB), die IOTA in een geschil heeft verlaten, waarschuwt beleggers dat de prioriteiten in de IOTA-stichting verschuiven naar zijproject Shimmer (SMR). Is dit waar?

In september 2022 ging het eerste grote IOTA zijproject Shimmer (SMR) live en heeft sindsdien merkbare aandacht getrokken. Het mainnet van Shimmer zal namelijk het netwerk worden waar baanbrekende functies voor IOTA onder reële omstandigheden worden getest. Maar deze constellatie roept natuurlijk ook de vraag op of IOTA zelf nog steeds het middelpunt van het ontwikkelingswerk is of dat Shimmer de voorkeur krijgt. IOTA medeoprichter Sergey Ivancheglo alias Come-from-Beyond/CFB interpreteert recente uitspraken van stichtingshoofd Dominik Schiener op Twitter als een waarschuwingssignaal dat Shimmer IOTA voorbijstreeft.

Meer bepaald verwijst het CFB naar een vooruitblik op het werk van de IOTA-stichting tot de zomer die Schiener onlangs heeft gegeven. Schiener zei dat het team van de stichting momenteel verdeeld is in een groep voor IOTA en een groep voor Shimmer. In het geval van Shimmer moeten marketingcampagnes en ontwikkelingswerk ervoor zorgen dat rond SMR een succesvol ecosysteem voor gedecentraliseerde financiering (DeFi) tot stand komt. IOTA daarentegen moet een herlancering voorbereiden die een gedecentraliseerde IOTA 2.0 bevordert. CFB leest dit tijdschema voor de komende zes maanden als een indicatie van zijn eerder geformuleerde stelling dat de IOTA Foundation clandestien meer belang hecht aan Shimmer dan aan de cryptocurrency van naam. Maar zijn waarschuwingen aan IOTA-beleggers om met hun beleggingen beter over te stappen op SMR is niet goed ontvangen in de gemeenschap. De teneur van de commentaren op CFB is dat hij een “clown” is en andere onderwerpen moet zoeken.

In feite had CFB zich in 2019 al teruggetrokken uit het werk van de stichting. Hoe diep de breuk met Schiener en andere medeoprichters van IOTA was, bleek uiterlijk in de zomer van 2021, toen CFB rechtszaken aanspande tegen zijn voormalige strijdmakkers. Dus om hem te beschuldigen van een zeker verlangen om de IOTA Foundation te dissen is begrijpelijk.

Maar als je wat dieper ingaat op het onderwerp Shimmer versus IOTA, kom je tot een gedifferentieerder oordeel. Het valt al maanden op dat nieuws uit de machinekamer van IOTA consequent verwijst naar Shimmer. Bij SMR worden de slimme contracten die essentieel zijn voor de toekomstige levensvatbaarheid eerst getest en vervolgens geïntegreerd. Als dit daadwerkelijk DeFi in Shimmer mogelijk zou maken, zou dit een groot pluspunt zijn ten opzichte van IOTA. Het door Schiener bedachte gedecentraliseerde IOTA 2.0 zit ook al jaren vast in de ontwikkeling en niet weinigen hebben de hoop opgegeven dat de zogenaamde “coordicide” om de centrale coördinator in Tanglenet af te schaffen, nog gerealiseerd zal worden.

Conclusie: IOTA en Shimmer – elegant samenspel of harde concurrentie?

Als je de marktkapitalisatie als maatstaf neemt voor het belang van IOTA en Shimmer, blijft SMR duidelijk achter. IOTA heeft momenteel een marktkapitalisatie van ruim 640 miljoen dollar, terwijl CoinMarketCap de waarde van Shimmer op ruim 100 miljoen dollar schat. Beide cryptocurrencies lijden echter onder het feit dat ze geen echte geldscheppende toepassingen hebben. Als Shimmer er de komende maanden echt in slaagt de DeFi ruimte te betreden, zal de situatie veranderen. Schiener heeft Fantom (FTM) aangehaald als leidraad voor de vooruitzichten van Shimmer en Fantom, met een market cap van iets meer dan $1,2 miljard, is een ander huisnummer dan IOTA. Beleggers mogen daarom nadenken of zij IOTA trouw moeten blijven of dat zij Shimmer meer kans op succes moeten geven, althans op korte en middellange termijn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*