IOTA onder vuur: vriendjespolitiek bij Project Shimmer (SMR)?

Kort na het IOTA referendum over token distributie bij het zijproject Shimmer (SMR), worden er beschuldigingen geuit: Heeft IOTA baas Dominik Schiener vals gespeeld met een zakenpartner voor de stemming?

Vorige week besloot IOTA in een referendum om de hoeveelheid tokens in het Shimmer (SMR) zijproject met een vijfde te verhogen voor de lancering. De uitslag van het referendum was vrij nipt, met 54 procent voor en 46 procent tegen. Nu wijst Twitter gebruiker IOTA_crypto op achtergrondinformatie die collusie door Dominik Schiener suggereert. Als voorzitter van de IOTA Foundation zou Schiener zich hebben ingezet voor persoonlijke voordelen voor hemzelf en een zakenpartner bij het referendum. Schiener heeft tot nu toe nog geen commentaar op de zaak gegeven.

Wat IOTA_crypto heeft opgegraven klinkt nogal pikant: het legt uit dat het voorstel voor de uitbreiding van tokens bij Shimmer (SMR) afkomstig was van “Kappy”, wiens echte naam Rob Daykin is en die eerder samen met Schiener in start-ups had geïnvesteerd. Ook is het verdacht dat het voorstel voor de ingrijpende wijziging van de tokenverdeling voor Shimmer (SMR) in het geheim werd gewijzigd omdat er waarschijnlijk een rekenfout was gemaakt. Bovendien: De IOTA Foundation onder leiding van Dominik Schiener beslist uiteindelijk welke plannen ter stemming aan de gemeenschap worden voorgelegd – en het referendum over Shimmer (SMR) was vreemd genoeg het enige dat deze horde kon nemen.

Tegenstrijdigheden met Shimmer, IOTA en Dominik Schiener

Toen uiteindelijk een meerderheid voorstander was van 25 procent meer SMR om mee te beginnen, gingen Rob Dayking alias “Kappy” en Dominik Schiener naar buiten met een project genaamd Nakama. Op haar website vermeldt het bedrijf Dayking als een van de oprichters en Schiener als adviseur. Nakama wil betrokken raken bij Web3 voor IOTA en Shimmer en de sectoren DeFi, NFTs en gaming ontsluiten. Volgens IOTA_crypto is niet alleen de verborgen koppeling van de IOTA Foundation en Nakama door Dominik Schiener problematisch in het hele proces – maar ook het resultaat bij Shimmer, dat normale beleggers schaadt.

Men moet weten: Shimmer (SMR) was oorspronkelijk bedoeld als een soort testnet voor IOTA en alle tokens van Genesis zouden worden verdeeld onder IOTA-investeerders via staking. Monetaire waarde voor SMR was daarom geen prioriteit, dit aspect werd geprioriteerd voor een tweede nevenproject Vergadering (ASMB). De assemblage schijnt echter vóór de lancering op een dood spoor te zijn geraakt, zodat Shimmer plotseling financieel interessant werd.

IOTA_crypto doet de wiskunde: De besloten extra tokens bij Shimmer zullen naar de IOTA Foundation stromen en van daaruit mogelijk naar Nakama. Wanneer Shimmer wordt gelanceerd, zullen er aanzienlijk meer tokens zijn dan oorspronkelijk aangekondigd. Deze richtinggevende beslissing werd door de IOTA Foundation doorgedrukt zonder de persoonlijke verwikkelingen tussen Schiener en Dayking bekend te maken. Als IOTA_crypto zijn zin krijgt, zou de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) zich ermee moeten gaan bemoeien.

Conclusie: IOTA baas Schiener moet zich verantwoorden over Shimmer, Nakama en “Kappy”

Schiener is de facto de enige heerser bij de IOTA Foundation volgens de statuten nadat de andere mede-oprichters vertrokken, zoals bleek uit een lek. Zelfs de raad van toezicht van de IOTA Stichting is afhankelijk van de gunst van Schiener. Alleen al om deze reden zou het meer dan wenselijk zijn dat Schiener zijn connecties met Rob Daykin (“Kappy”) onthult en ook openheid van zaken geeft over wat er gebeurt met Assembly en hoe toekomstige token distributies in het IOTA ecosysteem eruit zouden moeten zien. Want er bestaat inderdaad een vermoeden dat er achter de schermen een nieuwe geldverdeling richting Shimmer (SMR) plaatsvindt, die Schiener en vrienden bevoordeelt, maar de geduldige beleggers benadeelt.

IOTA_crypto is overigens al jaren pro-IOTA en denkt nog steeds dat de technologische vooruitzichten goed zijn. Maar hij heeft Schiener aangewezen als een bedrieger met een “drang naar geld en macht” en maakt daar een goede zaak van. Schiener, op zijn beurt, heeft in het verleden ook publieke geschillen gehad met IOTA mede-oprichters David Sønstebø en Sergey Ivancheglo, die opnieuw draaiden om geld en macht naast persoonlijke ijdelheid. Dergelijke incidenten zien er niet goed uit voor een non-profit stichting als IOTA, en ze wijzen ook herhaaldelijk op een gebrek aan transparantie. Het is tijd voor Schiener om een einde te maken aan zijn verdwijning, wat altijd gebeurt wanneer zijn persoon en verborgen afspraken op het spel staan.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*