IOTA: Problemen met de rechtbank nemen toe – maar goed nieuws van Gaia-X

De IOTA Foundation is waarschijnlijk druk bezig op verschillende fronten deze dagen. Terwijl er vooruitgang wordt geboekt in de samenwerking met de vereniging Gaia-X, loopt het slecht af voor een Noorse rechtbank.

IOTA beleeft weer eens een week waarin goed en slecht nieuws elkaar afwisselen. Als je het account van de IOTA Foundation volgt, is de verdiepte samenwerking met Gaia-X het belangrijkste op dit moment. In een blogbericht kondigt de IOTA Foundation aan dat ze nu lid is van de Gaia-X associatie. Gaia-X is een consortium dat IT-oplossingen van en voor Europa ontwikkelt om een onafhankelijke gegevensinfrastructuur te waarborgen. De IOTA Foundation is al sinds uiterlijk de zomer van 2021 betrokken bij Gaia-X-projecten (wij meldden), maar wil nu dieper bij de organisatie betrokken raken. Terwijl zich hier toekomstige mogelijkheden voor IOTA aandienen, zijn het gebeurtenissen uit het verleden die de IOTA Foundation zorgen zullen baren.

Meer bepaald gaat het over een eerste rechterlijke beslissing uit Noorwegen, die het waarschijnlijk acht dat IOTA de auteursrechten van mede-oprichter CFB (Sergey Ivancheglo) schendt (heeft geschonden). Wegens het fundamentele belang van de zaak moet deze in een hoofdzaak worden behandeld. Tot die tijd zijn de IOTA Foundation en haar voorganger IOTA AS echter veroordeeld tot het betalen van de juridische en gerechtelijke kosten van CFB en tot het stopzetten van de distributie van IOTA’s code. Het publiek heeft kennis genomen van de beslissingen via de anonieme IOTA-deskundigenhond. De IOTA Foundation communiceert defensief en zonder transparantie.

Nu meldt Hund via Twitter dat een verzoek van de IOTA Foundation om de rechterlijke beslissing ongedaan te maken, is afgewezen. Als bewijs hiervan toont Hund een uittreksel van een gerechtelijke brief waarin wordt verwezen naar een overeenkomstige aanvraag – maar waarin open wordt gelaten wie deze aanvraag precies heeft ingediend. Volgens de informatie waarover wij beschikken, kan niet worden uitgesloten dat IOTA AS achter de aanvraag zit. Wat wel duidelijk is, is dat CFB zich voorlopig juridisch aan de winnende hand mag blijven voelen.

CFB in de clinch met IOTA en de rol van de privé-detective Hund

De gebeurtenissen rond IOTA zijn vaak het onderwerp van verhitte discussies hier onder onze lezers. Een steeds terugkerend argument is dat Hund een anonieme klokkenluider is en daarom niet geloofd mag worden en geen ruimte mag krijgen. In de loop van ongeveer anderhalf jaar is echter duidelijk geworden dat Hund nauwgezet te werk gaat en dat zijn bijtende kritiek op de IOTA Foundation en de betrokken personen inhoud heeft. Net als in het lopende CFB-proces is het eerder de IOTA Foundation die commentaar vermijdt en liever zwijgt over gevoelige zaken. Dog, trouwens, houdt vol dat hij niet stiekem CFB is. Maar hij wordt blijkbaar bij voorkeur van informatie voorzien door CFB.

Daarom kan ook worden aangenomen dat een andere tweet van Hund is gebaseerd op bewijsmateriaal van CFB. Naar verluidt heeft de medeoprichter van IOTA naast de rechtszaak over het auteursrecht reeds twee andere rechtszaken aangespannen tegen de IOTA Foundation. Een daarvan zou gaan over de alom betwiste “niet opgeëiste tokens” uit de begindagen van IOTA, die miljoenen waard zijn. CFB wil ook een gerechtelijk bevel verkrijgen om de activa van de IOTA Foundation te “bevriezen”. Tot dusver zijn ons geen documenten bekend die in verband met deze twee zaken voor de rechter zijn gebracht. Maar als de informatie van Hund ook hier juist is, zal het waarschijnlijk ongemakkelijk zijn voor de IOTA Foundation.

Conclusie: Geen vrede keert terug naar IOTA

In de huidige nieuwssituatie rond IOTA mag een ander detail niet uit het oog worden verloren. Omoku.io heeft zijn diensten stopgezet. De financiële dienstverlener had het gemakkelijk gemaakt om IOTA rechtstreeks via bankoverschrijving te kopen. Omoku noemde toegenomen eisen van toezichthouders voor zijn fiatbrug naar IOTA als de reden voor het abrupte einde. In dit verband kan een verband met de rechtszaak of rechtszaken van CFB en de IOTA Foundation niet worden verondersteld.

Voor beleggers blijft IOTA een heet hangijzer: optimisten verwachten technologische vooruitgang in Tanglenet en zien voorbeelden zoals Gaia-X als bewijs van hoe IOTA zich zou kunnen vestigen als een industriestandaard. Maar wie ook kritisch nieuws in zijn beoordeling betrekt, kan niet anders dan sceptisch zijn over de rol van de IOTA Foundation. Waar alles samenkomt wat IOTA betreft, is er een gebrek aan transparant communicatiebeleid over risico’s zoals lopende juridische procedures en het tijdschema voor een gedecentraliseerde IOTA 2.0.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*