IOTA protesteert tegen EU-plan van “kill switch” voor smart contracts

De IOTA Foundation en vele andere vertegenwoordigers van de crypto-industrie protesteren tegen het plan van de EU om een noodstop (“kill switch”) op te moeten nemen in smart contracts. De kwestie ligt inderdaad gevoelig.

In juni keurde de Europese Unie een principevoorstel goed om het gebruik van gegevens in de toekomst een wettelijk kader te geven met een “Data Act”. Maar de crypto-industrie heeft grote problemen met het plan. In een open brief steunt ook de IOTA Foundation de poging om een verplichte “kill switch” voor smart contracts tegen te houden.

Specifiek luidt paragraaf 30 van het EU-voorstel als volgt: Smart contracts kunnen alleen legaal zijn als er een mogelijkheid is voor een noodstop (“kill switch”). Slimme contracten zijn een innovatiemotor in de crypto-industrie, want zonder deze contracten zouden sectoren zoals gedecentraliseerde financiën (DeFi) niet eens mogelijk zijn. IOTA hoopt binnen afzienbare tijd slimme contracten te integreren in haar ecosysteem, te beginnen met het zijproject Shimmer (SMR).

De principes van Bitcoin en Co. staan erop dat de netwerken van cryptocurrencies gedecentraliseerd zijn en dus op zichzelf onafhankelijk functioneren. Een “kill switch” in de EU zou deze basis ondermijnen, volgens zowel IOTA als blockchainverenigingen en stichtingen van populaire cryptocurrencies zoals Cardano (ADA). Polygon (MATIC) had zich in april al tot de EU gewend en in een brief expliciet gewaarschuwd tegen overregulering en een “kill switch”.

IOTA coördinator is een soort “doodschakelaar”

De argumenten van de crypto-industrie liggen voor de hand: ten eerste zou een “kill switch” technologisch gezien maar op heel weinig blockchains kunnen worden toegepast. En ten tweede zou een “kill switch” leiden tot een verlies aan vertrouwen bij investeerders en gebruikers. Kortom, als het voorstel met een ongewijzigde Sectie 30 doorgang zou vinden, zouden veel cryptoprojecten waarschijnlijk gedwongen worden om de EU te verlaten. In het geval van IOTA is de situatie heel bijzonder. Er is een centrale coördinator die ook de noodstop van het netwerk kan initiëren en onder controle staat van de IOTA Foundation. De stichting gebruikte de tool al in 2020, toen een ernstig beveiligingslek in de officiële IOTA wallet werd uitgebuit door cybercriminelen.

Maar IOTA wil de centrale coördinator eigenlijk al minstens zeven jaar afschaffen, maar het project met de titel “Coordicide” is een technologische uitdaging gebleken die nauwelijks overwonnen kan worden. In dit opzicht kan het voorbeeld van IOTA ook worden gebruikt om de plussen en minnen van “Kill Switch” te bestuderen.

Conclusie: “Kill Switch” in de EU? Cryptoscene ernstig bezorgd over IOTA

De EU heeft de “Kill Switch” voorgesteld in haar “Data Act” omdat ze daarmee consumentenbescherming wil implementeren. Maar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en andere wereldwijd bekende cryptocurrencies zijn juist zo populair geworden omdat ze zichzelf als het ware vanaf het begin reguleren en door hun structuur beschermd willen worden tegen invloeden van buitenaf zoals een “kill switch”. Zelfs het speciale geval IOTA wil af van de geïntegreerde centrale coördinator en sluit zich daarom aan bij de protestbeweging. Het blijft open of de EU zal instemmen met het aanpassen van het dubieuze lid 30 in de Data Act. Een compromis zou zijn om de “kill switch” alleen voor te schrijven voor private, commerciële netwerken. Dan zouden Ethereum, Cardano, IOTA en andere open ecosystemen met slimme contracten hun eerdere praktijk kunnen blijven volgen zonder in juridische grijze gebieden terecht te komen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*