IOTA sluit zich aan bij EU cyberbeveiligingsproject SECANT

De IOTA Foundation is verheugd deel te nemen aan het EU-project SECANT, waarbij technologie en expertise worden ingebracht voor cyberbeveiliging, specifiek in de gezondheidszorgsector. Voor de baan is tot 2024 535.000 euro uitgetrokken.

IOTA krijgt regelmatig erkenning in het kader van EU-projecten, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Cities, waar IOTA wordt erkend als een “belangrijke innovator”. Nu heeft de IOTA Foundation via een blog post een andere verbintenis met de EU aangekondigd. SECANT (Security and Privacy Protection in Internet of Things Devices) moet in de hele EU de touwtjes aan elkaar knopen als het gaat om de bescherming van gezondheidssystemen tegen online-aanvallen en het veilig documenteren van gegevens. Voorlopig is er tot 2024 een dikke 5 miljoen euro beschikbaar voor SECANT, waarvan 535.000 euro naar de IOTA Foundation gaat.

IOTA zal in eerste instantie de gemeenschappelijke gegevensbank voor SECANT opzetten. Het idee is enerzijds dat artsen, ziekenhuizen en andere zorgpunten informatie over patiënten kunnen vastleggen en, indien nodig, ter beschikking kunnen stellen van collega’s, overeenkomstig de wet. IOTA wil hier zijn IOTA Identity-module inbouwen, die in Nederland al in de banksector wordt getest. IOTA Identity zou ook kunnen worden gebruikt om bevoorradingsketens van medische apparatuur en geneesmiddelen te documenteren. Met IOTA Streams zal ook een soort boodschapper worden voorgesteld voor machines en personeel om gevoelige gegevens uit te wisselen in een beveiligde omgeving bij SECANT.

De IOTA Foundation schat de gemiddelde schade van cyberaanvallen op de gezondheidszorg op ten minste 7 miljoen US dollar. Het aantal aanvallen neemt toe. In Duitsland herinnert men zich in dit verband verlamde computersystemen in ziekenhuizen, die de dagelijkse gang van zaken op gevaarlijke wijze verstoren. SECANT wil de sector ook software ter beschikking stellen om de online-verdediging te verbeteren en te kunnen blijven optreden in geval van een aanval. SECANT maakt deel uit van het grootschalige Horizon 2020-programma van de EU, waarmee de digitale transformatie sectorspecifiek wordt gestimuleerd en EU-oplossingen zich aandienen als alternatieven voor het commerciële aanbod uit de VS.

Conclusie: IOTA vestigt zich als EU-dienstverlener

Hoewel de bij SECANT genoemde bedragen slechts een klein item zijn voor de IOTA Foundation, is de kans om de praktijk te laten zien belangrijker. Want het blijft duidelijk: De EU wil gemeenschappelijke databanken en online netwerken opzetten, en waar dit ook gebeurt, ziet IOTA ook een kans om haar technologie te vestigen. IOTA als betaalmiddel zit echter niet in het concept en effecten op de prijscurve van IOTA kunnen hoogstens indirect en op middellange termijn worden verwacht. Op langere termijn kunnen referentiegevallen zoals SECANT de deur zijn naar erkenning als standaard voor IOTA en een gebied waar de kwestie van gedecentraliseerde IOTA 2.0 niet zo urgent is als in de crypto-industrie zelf.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*