IOTA-technologie om toeleveringsketens van conflictvrije grondstoffen te controleren

De winning van en handel in grondstoffen zoals tin, goud en tantaal wordt vaak bezoedeld door kinderarbeid, herkomst, milieuzonden en meer. Met de IOTA-technologie biedt IotaOrigin een app die de documentatie van toeleveringsketens aanzienlijk vergemakkelijkt.

Het doel van energietransitie en klimaatbescherming omvat oplossingen die variëren van batterijen tot zonnemodules waarin zeldzame grondstoffen worden gebruikt. Dit is niet de enige reden waarom politici en consumenten steeds meer aandacht besteden aan de vraag waar materialen als tin, wolfraam, koper, goud of tantaal eigenlijk vandaan komen en hoe ze zijn gedolven. De start-up IotaOrigin heeft deze situatie aangegrepen om een app te ontwikkelen die het voor marktdeelnemers veel gemakkelijker maakt om toeleveringsketens te documenteren en zo aan de wettelijke voorschriften te voldoen. De IOTA Foundation wijdt een gedetailleerde blog post aan IotaOrigin. Volgens dit bericht is IotaOrigin, dat aan de universiteit van Aken werd opgericht, op weg om de grootste importeur van zogenaamde “conflictvrije grondstoffen” in de EU te worden. Dit is natuurlijk overdreven, aangezien IotaOrigin nooit eigenaar is van de grondstoffen zelf. Maar de oplossing die IotaOrigin nu al op de grondstoffenmarkten vestigt, is inderdaad opwindend.

Het uitgangspunt voor de overwegingen van IotaOrigin zijn eisen zoals de EU-verordening inzake conflictmineralen of regels van de OEZD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In de EU zijn bedrijven verplicht aan te tonen dat tin, wolfraam, goud en tantaal “conflictvrij” zijn. Voor andere grondstoffen zijn er enkele vrijwillige verbintenissen van de industrie. Conflictvrij” betekent dat de grondstoffen niet afkomstig zijn uit landen en regio’s waar een burgeroorlog woedt of andere conflicten aan de gang zijn. Bovendien moet kleinschalige mijnbouw onder mensonwaardige omstandigheden worden voorkomen, aangezien dit zou leiden tot verlies van klanten. IotaOrigin heeft ondervonden dat zelfs de mijnen die zich aan de regels willen houden, het erg moeilijk vinden om dit te documenteren.

Dus met IotaOrigin nam een app de plaats in van bergen papier om toeleveringsketens te registreren. IOTA’s Tanglenet maakt kosteloos handelen mogelijk en is als blockchain-achtig netwerk niet alleen gekwalificeerd om documentatieverplichtingen na te komen, maar ook om de toegang tot gegevens te differentiëren. Een importeur kan bijvoorbeeld besluiten alleen certificaten vrij te geven en handelsgeheimen zoals leveringshoeveelheden voor zichzelf te houden. De belastingautoriteiten in de landen van herkomst van conflictvrije grondstoffen kunnen echter ook toegang krijgen tot de bij IotaOrigin opgeslagen gegevens om een eerlijke belastingheffing te waarborgen. Alle schakels in de toeleveringsketen, van mijn tot exporteur, via transport en douanegrenzen, tot importeur en verwerker, zijn geregistreerd bij IotaOrigin en laten daar, indien nodig, ook hun licenties achter.

IotaOrigin is momenteel al actief op het terrein in het Afrikaanse gebied van de Grote Meren om marktdeelnemers te overtuigen van de app en te helpen met de integratie. Volgens de IOTA is 48% van het tantaal dat wereldwijd wordt gedolven en 70% van het kobalt, een andere grondstof die vaak met conflicten is beladen, afkomstig uit deze regio. IotaOrigin wordt gefinancierd met subsidies van het Duitse federale ministerie voor milieu en andere instanties. De IOTA Foundation helpt met know-how en contacten.

Conclusie: IotaOrigin showcase project – maar IOTA als betaalmiddel ontbreekt

IOTA heeft al vaak zijn voordelen bewezen in toeleveringsketens, bijvoorbeeld in de mode- en automobielindustrie. Vanuit het oogpunt van beleggers is de cruciale tekortkoming echter dat IOTA als cryptocurrency daar geen rol speelt. IotaOrigin verwelkomt cryptocurrencies in principe op haar website om kosten te besparen en transacties in de internationale handel te versnellen – maar noch IOTA noch andere veelgebruikte cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) zijn tot nu toe geïntegreerd in de app.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*