IOTA test slimme elektriciteitsmeters – SUSEE-project werpt eerste vruchten af

IOTA is sinds ongeveer een jaar een samenwerkingspartner in SUSEE (Secure Sensor Platforms for Smart Energy Networks). Nieuw ontwikkelde slimme elektriciteitsmeters worden daar nu in Osnabrück getest.

Ondanks alle anticipatie in de IOTA gemeenschap over de verwachte lancering van het Mainnet voor Shimmer (SMR) in 2022, wordt het oorspronkelijke concept van IOTA soms naar de achtergrond gedrongen. IOTA begon in 2016 met het idee om de toonaangevende blockchain en cryptocurrency voor het Internet of Things (IoT) te worden. De laatste blogpost van de IOTA Foundation, gewijd aan de presentatie van een nieuwe slimme elektriciteitsmeter, wekt dan ook interesse. Momenteel worden 25 van dergelijke apparaten geproduceerd voor uitgebreide tests in Osnabrück. Volgens IOTA is vervolgens massaproductie gepland.

Het project is ontwikkeld in het kader van SUSEE (Secure Sensor Platforms for Smart Energy Networks). De IOTA Foundation is daar sinds de nazomer van 2021 actief, en SUSEE wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van Economische Zaken. Op het gebied van slimme elektriciteitsmeters zijn drie uitdagingen geïdentificeerd, zeggen zij: kosten, gegevensbeveiliging en betrouwbaarheid. De EU schat dat de gemiddelde kostprijs voor de installatie van een slimme elektriciteitsmeter ongeveer 200 euro bedraagt en vergelijkt dit met een kostenbesparing die kan oplopen tot 270 euro per jaar. In plaats van de elektriciteitsmeters manueel af te lezen, kunnen de apparaten van de nieuwe generatie immers onafhankelijk gegevens doorsturen naar de elektriciteitsleverancier.

Dit maakt het ook mogelijk het elektriciteitsverbruik efficiënt te beheren. Goedkopere huishoudelijke elektriciteit ‘s nachts nodigt mensen bijvoorbeeld uit om dan de wasmachine te laten draaien. IOTA wijst erop dat in Duitsland verregaande wettelijke voorschriften inzake gegevensbeveiliging gelden. Met IOTA Streams als transmissiekanaal zou aan de eisen worden voldaan. Streams als IOTA-module scoort ook punten met de geringe hoeveelheid te verzenden gegevens, wat belangrijk is omdat de SUSEE-elektriciteitsmeters moeten uitzenden in het tolvrije LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), waar de capaciteiten beperkt zijn. IOTA schrijft dat het er voor het eerst in geslaagd is om streams te laten werken in een goedkope microcontroller van het type ESP32-C3.

Conclusie: SUSEE elektriciteitsmeters met IOTA-technologie – binnenkort massaproductie?

De IOTA Foundation zegt echter niets over hoeveel de SUSEE-elektriciteitsmeters zouden kosten indien na het huidige proefproject met de massaproductie zou worden begonnen. Met SWO Netz GmbH heeft SUSEE immers het elektriciteitsbedrijf van Osnabrück aan boord, dat de eerste klant zou kunnen worden voor de slimme elektriciteitsmeters met IOTA-technologie. Omdat ervaring uit andere landen leert: Het zijn de elektriciteitsleveranciers die hun klanten slimme elektriciteitsmeters aanbevelen en ook de installatie ervan uitvoeren. Er zal dus een beroep worden gedaan op SUSEE en de IOTA Foundation om supraregionale partners te vinden om van hun slimme elektriciteitsmeter echt een product te maken dat in miljoenen Duitse huishoudens zal worden gebruikt.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*