IOTA: Weiss Crypto verontschuldigt zich, trekt twijfels in over de financiën

In de discussie over de financiële reserves van de IOTA Foundation heeft Weiss Crypto Ratings zich teruggetrokken. De waarschuwing werd ingetrokken dat IOTA snel zonder geld kon komen te zitten. Dit zal gebeuren na overleg met het IOTA-team en een heronderzoek. Weiss Crypto verontschuldigde zich expliciet.

Een ommekeer in de hik over de financiële reserves van de IOTA Foundation: Vorige week nog sloot het gerespecteerde bureau Weiss Crypto Ratings zich aan bij het koor van degenen die aanzienlijke twijfels uitten over voldoende reserves bij IOTA en waarschuwden voor het risico van een gebrek aan financiering. Nu, Weiss Crypto Ratings heeft verontschuldigd op Twitter voor enig “ongemak” deze waarschuwing kan hebben veroorzaakt:

De reden voor de terugtrekking van Weiss Crypto Ratings waren daarom aanwijzingen van de IOTA Foundation, die zouden hebben geleid tot een herziening van de vorige berekening. Het bleek dat de gemaakte aannames fout waren. Eerder was Weiss Crypto Ratings, net als anderen, op basis van openbaar beschikbare informatie over de financiën van de IOTA Stichting, tot de conclusie gekomen dat deze laatste in de zomer van 2021 insolvent dreigde te worden. Welke aanvullende informatie Weiss Crypto Ratings nu heeft ontvangen, is nog niet bekend. De verontschuldiging van het bureau werd onder andere bekrachtigd door de voorzitter van de Stichting en de medeoprichter van IOTA, David Sønstebø. Hij zei: “Fouten gebeuren, blij dat je die van jou hebt herkend en gecorrigeerd.”

Weiss Crypto Ratings geeft vooruitzichten voor IOTA op C+.

Tegelijkertijd heeft het ratingbureau erop gewezen dat zijn ratings uitsluitend gebaseerd zijn op fundamentele en technische gegevens. Actueel nieuws en commentaar zouden niet in het ratingmodel worden opgenomen. Bijgevolg liet Weiss Crypto Ratings een C+ achter voor IOTA. Een paar maanden geleden had IOTA een B+ ontvangen van Weiss Crypto Ratings. De prijs van IOTA was niet onder de indruk van de ontwikkelingen en staat nu op ongeveer USD 0,36.

Conclusie: Stichting IOTA met etappe-overwinning

Een onafhankelijke beoordeling van de financiële situatie van de Stichting IOTA blijft moeilijk zolang er geen transparante cijfers voor alle belanghebbenden op tafel liggen. Maar voorlopig kan IOTA blij zijn dat ze de twijfels heeft weggenomen door het ontslag van Weiss Crypto Ratings. Zo richt IOTA zich op de start van fase 2 van Chrysalis, die eind oktober IOTA 1.5 zal afronden en de weg zal vrijmaken naar IOTA 2.0 aka Coordicide.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*