Optimisme (OP) en Arbitrum – Ethereum Layer 2-oplossingen winnen momentum

Arbitrum en Optimism (OP) nemen een hoge vlucht als laag 2 op Ethereum (ETH) als schaalbare oplossingen. Uit het gestaag toenemende aantal transacties op beide protocollen blijkt het succes ervan.

In het ecosysteem van Ethereum (ETH) zijn hoge transactiekosten en een lage transactiedoorvoer een praktisch probleem, zelfs na “The Merge”. Zogenaamde Layer 2-oplossingen hebben het concept om hun eigen netwerken te bouwen bovenop de blockchain van Ethereum. Die valideren dan sneller en goedkoper transacties voordat ze ook collectief op ETH worden gedocumenteerd. Van de Layer 2-projecten zijn Optimism (OP) en Arbitrum veruit marktleiders, zoals blijkt uit belangrijke indicatoren.

Volgens blockchaingegevens vestigden zowel Arbitrum als Optimism in september nieuwe records in het aantal dagelijkse transacties. Arbitrum wist op één dag bijna 230.000 transacties te verwerken, terwijl Optimism er 257.000 zag. De dagelijkse transacties van Optimism schoten omhoog toen het in mei OP lanceerde, een governance token dat als stembiljet dient bij strategische beslissingen over toekomstplannen. Sindsdien wordt er gespeculeerd of Arbitrum ook het belang en de medezeggenschap wil versterken met een eigen token. Er is echter nog geen officiële informatie over deze kwestie.

Ook de gegevens over hoeveel kapitaal er in de twee Layer 2-protocollen wordt gestoken, zijn van belang. De waarde voor TVL (Total Value Locked) is iets minder dan 2,4 miljard US dollar voor Arbitrum en ruim 1,4 miljard US dollar voor Optimism. Dit geeft Arbitrum een goed 50 procent marktaandeel onder de Layer 2-oplossingen voor Ethereum en Optimism ongeveer 30 procent. Hoewel de concurrentie van Metis zijn TVL in de zomer met een bonusprogramma een tijdlang merkbaar kon verbeteren, blijft het ver achter op de derde plaats met een huidig marktaandeel van ongeveer 136 miljoen US dollar en iets minder dan 3 procent.

Conclusie: Laag 2 oplossingen in opmars op Ethereum

Arbitrum trok in augustus de aandacht doordat het werd gebruikt als technologische basis voor het beloningssysteem van Community Points op Reddit. Optimisme biedt op zijn beurt een beleggingskans via OP, net als METIS. Verwacht wordt dat de schaalproblemen van Ethereum in de komende jaren zullen worden aangepakt via updates en sharding op weg naar ETH 2.0, maar er is geen snelle oplossing in zicht. Het is dus heel zinvol om protocollen als Arbitrum en Optimism in de gaten te houden en eventueel een investering te overwegen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*