Ripple v. SEC: Zullen de XRP procespartijen toch tot een schikking komen?

Parallel aan de lopende juridische procedure van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission tegen Ripple (XRP) wordt gespeculeerd dat de twee partijen werken aan een schikking. Wat is er waar van deze theorie en hoe staat het met XRP?

Langzaam maar zeker komt het conflict tussen Ripple (XRP) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) weer op scherp te staan: in de tweede ronde van de rechtszaak heeft de SEC eind maart haar eisen geformuleerd, en die zijn nogal wat met USD 2 miljard aan boetes en compensatiebetalingen. Ripple heeft nu tot 22 april om te reageren. Ondertussen circuleert er een bericht in de XRP-community, waarin argumenten worden aangedragen waarom een buitengerechtelijke schikking in de lucht zou kunnen hangen.

Volgens expert Ashley Prosper heeft de SEC zich gerealiseerd dat het de financiële verliezen van institutionele XRP-beleggers in de rechtszaal zal moeten bewijzen – maar dat het daar niet toe in staat zal zijn. In feite speelt de prijsontwikkeling van XRP Ripple hier in de kaart, net als het feit dat de XRP-verkopen in kwestie grotendeels werden gedaan aan institutionele beleggers buiten de VS. Ter herinnering: afgelopen zomer oordeelde een Amerikaanse rechtbank in het voordeel van Ripple dat XRP in handen van particuliere beleggers niet onder SEC-regulering valt. Over de status van XRP die Ripple verkocht aan institutionele beleggers moet worden beslist in de tweede ronde van de procedure, die nu aan de gang is.

Prosper vervolgt: De SEC richt zich momenteel op het ondernemen van actie tegen Ethereum (ETH) en heeft ook Uniswap (UNI) in het vizier. De SEC wil niet nog een tegenslag riskeren vanwege XRP en Ripple, klinkt dit argument door. Prosper moest zichzelf echter corrigeren op wat waarschijnlijk zijn belangrijkste punt is, door te stellen dat de SEC en Ripple al overeenstemming hadden bereikt over een bemiddelingsbijeenkomst.

Prosper beweert de compromisbereidheid van Ripple te hebben vastgesteld omdat het cryptobedrijf zijn eigen stablecoin voorbereidt en het Amerikaanse beleid voor stablecoins momenteel het juridische kader bepaalt. Een lopende rechtszaak zou de plannen van Ripple mogelijk kunnen blokkeren.

Conclusie: vredesakkoord tussen de SEC en Ripple – vrij onwaarschijnlijk

Noch de SEC noch Ripple hebben interesse getoond in het bereiken van een schikking in het juridische getouwtrek over XRP van de afgelopen drieënhalf jaar. Bovendien geeft geen van de advocaten die het proces observeren commentaar op de stellingen van Prosper – hoewel bekende figuren als John Deaton en Jeremy Hogan meestal graag veel hardop denken. Als gevolg daarvan zal speculatie waarschijnlijk weinig meer dan een denkspel blijven en moeten beleggers erop voorbereid zijn dat de prijscurve van XRP beïnvloed zal blijven worden door aanzienlijke risico’s op rechtszaken.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*