Ripple (XRP) met position paper voor VS-beleid over regelgevingskwesties

Ripple (XRP) wil zich met een position paper bemoeien met de Amerikaanse politiek en overregulering van de crypto-industrie voorkomen. Daarbij staat Ripple terecht voor XRP zelf, aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

De cryptoscene staat al maanden argwanend tegenover Amerikaanse beleidstendensen om cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) zwaarder te belasten en nieuwe projecten strenger te reguleren. De lopende procedure van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen Ripple over de mogelijke ongeoorloofde verkoop van XRP wordt hier ook als een precedent beschouwd. Een nieuwe position paper van Ripple over politieke kwesties en de crypto-industrie heeft daarom bij voorbaat al een nasmaak, maar staat ook garant voor aandacht. Ripple vat zijn uitspraken op als een “echte aanpak” van het onderwerp van crypto-regulering en beschrijft zichzelf als een voorvechter voor een pragmatische aanpak in de VS.

In recente gespreksrondes met belangrijke Amerikaanse politici, zegt hij, hebben ze in ieder geval begrip gevonden voor de specifieke situatie van de innovatieve crypto-industrie. Het doel moet zijn om crypto-bedrijven in staat te stellen zich te ontwikkelen in zogenaamde “sandboxes” en hen niet te hinderen met overregulering in een vroeg stadium. Anders zou de VS worden bedreigd met een massale uittocht van de knapste koppen en veelbelovende cryptocurrency-projecten. Volgens Ripple moet bestaande en geplande regelgeving kritisch worden heroverwogen. Ripple ziet samenwerking tussen particuliere bedrijven en het openbaar bestuur en de politiek als de manier om de Amerikaanse crypto-industrie een duurzame basis te geven.

Ripple neemt met name drie Amerikaanse wetten onder de loep en komt tot de conclusie dat bijsturing noodzakelijk is. Zonder XRP bij naam te noemen, is het duidelijk dat, vanuit het standpunt van Ripple, een redelijke interpretatie van de bestaande wetten niet zou hebben geleid tot de rechtszaak SEC v. Ripple. Om dit in perspectief te plaatsen, moet men echter ook weten: De SEC geniet als federale autoriteit van de VS voor de bescherming van beleggers tweeledige steun en pogingen om de SEC te beïnvloeden op het gebied van de dagelijkse politiek hebben weinig kans van slagen. In het geval van Ripple is het ook de moeite waard eraan te herinneren dat Ripple nog maar een jaar geleden publiekelijk flirtte met het verplaatsen van zijn hoofdkwartier naar het buitenland.

Conclusie: Ripple vanuit een zwakke positie met belangrijke problemen

Neutrale waarnemers zullen de opmerkingen en voorstellen van Ripple toejuichen. Ook in de EU en in Duitsland zijn steeds weer populistische politici te horen die zonder enige deskundigheid waarschuwen tegen Bitcoin en co. en zo innovatie in de weg staan. In het geval van Ripple wegen de bedenkingen echter zwaar dat Ripple met zijn position paper alleen maar voordelen voor XRP en zichzelf wil creëren. Tot dusver is de Amerikaanse crypto-industrie er zelden in geslaagd om met één stem te spreken en zo invloed uit te oefenen. De laatste zet van Ripple zal daar waarschijnlijk geen verandering in brengen.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*