Ripple (XRP) tegen SEC: Amerikaanse blockchainvereniging brengt advies uit aan rechtbank

In zijn rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) krijgt Ripple (XRP) steun van de US Blockchain Association. Chamber of Digital Commerce (CDC) vordert procesdeelname op dwingende gronden.

Volgende week staat de mammoetzaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission tegen Ripple (XRP) gepland voor hoorzittingen na het zomerreces. Maar nog eerder – verrassend voor velen – raakt de US Chamber of Digital Commerce (CDC) betrokken. Daarbij maakt zij gebruik van een speciale functie in het Amerikaanse recht, die “Amicus Curiae” (Latijn: “Vriend van het Hof”) wordt genoemd. De regel bepaalt dat ook indirecte partijen aan gerechtelijke procedures kunnen deelnemen indien zij kunnen aantonen dat zij over bijzondere deskundigheid beschikken of een bijzonder belang kunnen aantonen. Het CDC wijst er in zijn brief aan de rechtbank die de zaak SEC vs. Ripple behandelt op dat het meer dan 200 cryptobedrijven vertegenwoordigt en onder meer voormalige SEC-medewerkers in zijn managementteam heeft.

De rechtszaak van de SEC tegen Ripple probeert te bewijzen dat XRP in 2013/4 zonder toestemming werd verkocht. Ripple wist destijds dat XRP een “effect” was en dat de verkoop daarom gecoördineerd had moeten worden met de SEC. De vraag of specifieke cryptocurrencies onder toezicht van de SEC moeten vallen houdt de Amerikaanse crypto-industrie al jaren bezig. De rechtsstrijd tussen Ripple en de SEC over XRP wordt daarom gezien als een mijlpaalzaak voor de crypto-industrie in de VS.

De branchevereniging CDC benadrukt nu dat zij de XRP-zaak niet in detail wil evalueren. Maar het is duidelijk dat de crypto-industrie in de VS een duidelijke wettelijke basis ontbeert. Zelfs de SEC zou soms andere taal gebruiken over de kritieke kwestie van “effecten” in verband met cryptocurrencies. Bovendien is gebleken dat de zogenaamde Howey Test hoogstens in gecompliceerde vorm kan worden toegepast op Bitcoin en Co. Sinds 1933 wordt in de VS de Howey-test gebruikt om duidelijk vast te stellen of een aanbieding als “effecten” moet worden aangemerkt en derhalve onder het toezicht van de SEC valt. De CDC betoogt ook dat een munt of token geen “effect” kan vormen omdat de secundaire markt verschilt van andere.

Conclusie: Spanning loopt op in SEC vs. Ripple

Proceswaarnemer Jeremy Hogan vindt het advies van de CDC “zeer nuttig”. De advocaat legt via Twitter uit dat de argumentatie van de branchevereniging aanvankelijk wat rommelig lijkt, maar daarna zijn logische charme ontwikkelt. De inzending wint vooral aan geloofwaardigheid doordat zij niet rechtstreeks Ripple en XRP vertegenwoordigt. De CDC benadrukt dat overregulering van de crypto-industrie door de SEC innovatieve zakelijke ideeën zou verstikken en banen zou vernietigen. In de hoofdzaak SEC vs. Ripple wijzen de tekenen echter op een voortzetting van het proces.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*