Stichting IOTA: Financiële reserves raken blijkbaar op

De IOTA Foundation zou in 2023 in financiële problemen kunnen komen. De huidige gegevens wijzen op een inkrimping van de reserves. In de zomer had de IOTA-stichting al een bezuinigingskoers ingezet.

In de zomer van 2020 circuleerde voor het eerst het nieuws dat de IOTA Foundation zich financieel op glad ijs bevond. Hoewel woordvoerders dergelijke modelberekeningen herhaaldelijk ontkenden, werden vragen over de financiële toekomstzekerheid van de IOTA Foundation niet transparant beantwoord. Deze zomer moest de IOTA Foundation massaontslagen en een streng bezuinigingsprogramma aankondigen. Maar uit de huidige besprekingen blijkt dat de financiële situatie toch in kritieke regionen terechtkomt.

Twittergebruiker ThatsNotMyCode houdt de wallets van de IOTA Foundation in de gaten en heeft gemerkt dat aan het begin van de week altijd grote hoeveelheden IOTA te koop worden vrijgegeven. Hij ziet deze procedure als contraproductief voor de prijscurve van IOTA en spreekt van “dumping” door de stichting. Volgens blockchaingegevens bezit de door hem genoemde hoofdportemonnee van de IOTA Foundation nu slechts 13,65 Ti IOTA, wat tegen de huidige prijzen een waarde van ongeveer 2,8 miljoen US dollar zou hebben. Vóór de herstructurering in het midden van het jaar had de IOTA Foundation ongeveer 1,3 miljoen US dollar per maand nodig om de lopende kosten te dekken.

Vrom.Iota draagt ook bij via Twitter om een idee te krijgen van de reserves. Hij groef een bericht op van het hoofd van de IOTA Foundation, Dominik Schiener. Daarin stelt Schiener de reserves in IOTA immers op 30 Ti, wat ruim het dubbele is van het bedrag op de portemonnee in kwestie. Daarnaast zijn er volgens Schiener ongeveer 2 miljoen euro aan fiatreserves bij de bank en uitstaande belastingteruggaven van 3,3 miljoen euro. Aan de positieve kant boekt Schiener ook 7 procent van alle Shimmer (SMR), het zijproject van IOTA dat in het najaar naar de cryptobeurzen werd gebracht. En Schiener rekent ook ongeveer 5 Ti IOTA, die de stichting als lening aan samenwerkingspartners heeft verstrekt, als een pluspunt.

Het probleem: zelfs als men de berekening van Schiener kritiekloos volgt, zou de IOTA Foundation in 2023 in financiële problemen kunnen komen die haar bestaan bedreigen. Dit komt doordat de reserves in Shimmer voldoen aan een illiquide markt voor SMR’s, waar zelfs kleine verkopen de prijscurve zouden doen crashen. De tegoeden in IOTA zijn misschien gemakkelijker te gelde te maken, maar de prijscurve van IOTA duikt rond US$0,20 en een snel herstel van de totale markt is nauwelijks in zicht. Al met al heeft de IOTA Foundation minder dan 10 miljoen US dollar aan liquide middelen, die gezien de lopende kosten in één jaar opgebruikt kunnen zijn.

Conclusie: Gaat de IOTA Foundation failliet? Transparantie over de financiële situatie wordt geëist

Het gebrek aan transparantie over de financiën van de IOTA Foundation is een constant onderwerp in de gemeenschap; vermoedens van handel met voorkennis haalden in september nog de krantenkoppen. ThatsNotMyCode merkt op dat de huidige verkoop overlapt met adressen die toen al onder vuur lagen. Vanuit het oogpunt van een belegger kan dit alleen maar leiden tot druk op de IOTA Foundation om openlijk over haar financiële situatie te communiceren. Belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen zoals een gedecentraliseerde IOTA 2.0 (“Coordicide”) zijn immers nog steeds niet bereikt en een stichting die financieel is leeggebloed zou hier kunnen capituleren.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*