Stichting IOTA: Statuut ziet Dominik Schiener in enige machtspositie

Onlangs is bij de IOTA Foundation de voorzitter David Sønstebø ontslagen. Nu blijkt: de statuten van de stichting geven IOTA medeoprichter Dominik Schiener het exclusieve recht om leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor het leven te benoemen.

De hoop op een nieuwe start bij de IOTA Foundation heeft een ernstige terugslag gekregen. Toegegeven, pas op 10 december werd de controversiële mede-oprichter en voorzitter van de IOTA, David Sønstebø, uit zijn functie ontheven. Maar wat aanvankelijk een langverwachte bevrijdingsslag leek, lijkt nu in een ander licht te staan. De zelfbenoemde IOTA-detective “hund” publiceert via Twitter en op zijn website de Engelstalige versie van de statuten van de stichting. En zie, met het vertrek van Sønstebø ligt de facto alle macht nu bij Dominik Schiener, die ooit medeoprichter was van IOTA en momenteel als vice-voorzitter de dagelijkse gang van zaken van de stichting leidt.

Dominik Schiener nu onomstreden baas bij IOTA door statuut

In de statuten staat duidelijk: Dominik Schiener heeft het exclusieve recht voor het leven om leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Adviesgroep van de Stichting IOTA te benoemen. Voor wijzigingen in de statuten zou ook zijn goedkeuring nodig zijn geweest. In het geval van het overlijden van Schiener of het afstand doen van zijn rechten, zouden zij volgens de statuten zijn overgegaan op Sønstebø. In gewone taal was de enige persoon in de naaste leiderskring van IOTA, naast Schiener, die in de statuten werd genoemd, Sønstebø, die dit onder bepaalde omstandigheden had kunnen gebruiken om zijn positie in interne machtsstrijd te versterken. Maar Sønstebø is nu uit en Schiener is dus eindelijk en voor het leven baas bij IOTA.

Dit doet je automatisch afvragen: hoe kon zo’n vreemde regelgeving zelfs in de statuten van een stichting zonder winstoogmerk terecht komen en waarom waren ze tot nu toe onbekend? Dat een stichter van een stichting speciale rechten krijgt – ook voor het leven – is niet zo ongewoon, ook al probeert men dan meestal een eerlijke correctie in te bouwen voor gevallen van machtsmisbruik. Maar zoals ik al zei: zelfs de raad van toezicht van de Stichting IOTA is afhankelijk van Schiener, hij kan leden ontslaan. Even dubieus: voor zover wij weten zijn de statuten niet eens openbaar gemaakt op de officiële website van de IOTA Foundation.

Het was dus opnieuw “Hond” die bij IOTA zout in open wonden giet met zijn onvermoeibare onderzoek. Dat het bestuur van IOTA zich bewust was van het problematische karakter van de statuten in de nu gepresenteerde vorm, blijkt uit de notulen van een gesprek. Schiener heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op de laatste onthullingen van “Hund”. Dat deed hij ook toen “Hund” hem in juni beschuldigde van een verleden als criminele hacker en daaruit afleidde dat Schiener volledig ongeschikt was voor leidinggevende functies in een stichting zonder winstoogmerk.

Conclusie: Stichting IOTA komt niet tot rust – zwak punt Schiener?

Schiener had zich onlangs geënsceneerd als thought leader voor de arbeidswereld van de toekomst. Maar in de huidige situatie zou het voor hem vanzelfsprekend moeten zijn om uit te leggen hoe de vreemd lijkende en verregaande exclusieve rechten voor hem bij IOTA Foundation tot stand zijn gekomen. Mogelijk verwacht men dat hij zelf een hervorming van de statuten in gang zet.

Eén ding is ondertussen zeker: het schijnbaar eindeloze drama rond de oprichters van IOTA beleeft de volgende acte de présence. Nu staat Dominik Schiener in het middelpunt van de belangstelling, en degenen die blijven pleiten voor meer transparantie bij IOTA hebben nieuw brandpoeder gekregen. Het IOTA-project heeft in het cryptojaar 2020 zelden een goed cijfer gehaald en komt in de laatste fase opnieuw in negatieve zin in het nieuws, waardoor het vertrouwen in IOTA wordt geschaad.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*