Tether en Bitfinex: $18,5 miljoen aan boetes in New York

In New York staan Tether en Bitfinex sinds 2019 onder druk vanwege een rechtszaak die is aangespannen door het kantoor van de procureur-generaal van de staat. Nu is de zaak afgedaan met een boete van 18,5 miljoen US dollar. Details doen je afvragen.

De twee nauw verbonden cryptobedrijven Tether en Bitfinex hebben reden om zich te verheugen: voor een naar verhouding goedkope 18,5 miljoen Amerikaanse dollar kunnen ze juridische geschillen oplossen in de Amerikaanse staat New York. Daar was het kantoor van de procureur-generaal van de staat in 2019 actief geworden toen eerst Bitfinex het verlies van 850 miljoen Amerikaanse dollar aan klantengelden meldde en vervolgens Tether uit de brand hielp met een noodlening. Zoals Tether en Bitfinex nu benadrukken in een persbericht met identieke bewoordingen, houdt de minnelijke schikking geen schuldbekentenis in. Rond de zaak was er sprake van prijsmanipulatie van Bitcoin (BTC) en Tether (USDT) die niet door reserves werd gedekt.

De verdachten hebben de onderzoekers nu zelfs bedankt voor hun “medewerking en professionalisme” en hebben ermee ingestemd geen zaken meer te doen in New York. Om dit te bewijzen, zullen ze elk kwartaal rapporten indienen bij de openbare aanklagers aldaar. Vrijwillig verbindt Tether zich er ook toe om, eveneens op kwartaalbasis, te garanderen dat de stablecoin USDT gedekt is door voldoende reserves op een publiekelijk transparante manier. Vanuit het oogpunt van de onderneming is hiermee een juridisch probleem opgelost dat haar geloofwaardigheid en, tijdelijk, haar vermogen om zaken te doen in gevaar bracht.

Het kantoor van de procureur-generaal van New York gelooft Tether en Bitfinex slechts in beperkte mate

Wie echter het persbericht van het openbaar ministerie leest, krijgt de indruk dat er inconsistenties blijven bestaan. De aanklagers zijn er nog steeds zeker van dat Tether zich maandenlang niet aan zijn belofte heeft gehouden om één US dollar in reserve te houden voor elke USDT op de rekeningen. Ze zeggen ook dat Tether en Bitfinex samenwerkten met “instellingen uit de donkerste hoeken van de financiële wereld” en risico’s voor hun klanten verborgen hielden. De verklaring dat Tether en Bitfinex illegaal opereerden in New York klinkt onschuldig.

Het openbaar ministerie wijst er ook op dat het momenteel een zaak heeft geopend tegen de start-up Coinseed. In het algemeen zullen zij met alle strengheid en consequentheid optreden tegen cryptobedrijven die in strijd met de wet zaken doen in New York. Dit omvat ook de handel in cryptocurrencies die als effecten kunnen worden geclassificeerd.

Conclusie: Bitfinex en Tether komen er licht vanaf in New York

Waar het op neerkomt is dat Bitfinex en Tether zich voorlopig weer op hun eigenlijke zaken kunnen richten. De boete van een miljoen dollar en het verbod voor New York lijken draaglijk, maar blijven een waarschuwingsteken voor anderen. Beleggers daarentegen zullen opgelucht zijn dat de bedrijven niet werden opgesplitst en dat Tether in de toekomst meer bewijs zal moeten leveren voor de dekking van USDT. Het laat immers een muffe smaak na dat Tether, de belangrijkste stablecoin, op sommige momenten onvoldoende gedekt was om zijn functie uit te oefenen. Bitfinex en Tether hadden waarschijnlijk in delen een kaartenhuis gebouwd, dat plotseling had kunnen instorten.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*