Wat is Mana voor IOTA 2.0?

In een gedecentraliseerde IOTA 2.0, wordt verwacht dat Mana een cruciale rol zal spelen in het reguleren van validatieprocessen in de toekomst. We leggen Mana uit voor IOTA.

IOTA zit in de technologische evolutie naar een gedecentraliseerd netwerk. In de huidige staat van IOTA 1.5 wordt het tanglenet nog steeds gedomineerd door een centrale coördinator die in geval van twijfel beslist of een transactie geldig is en deze onherroepelijk documenteert. In een toekomstige IOTA 2.0 zal deze centrale coördinator echter worden afgeschaft en zal dus een nieuw systeem moeten worden gevonden om transacties te valideren. De ontwikkelaars van IOTA hebben Mana voor dit doel bedacht. In een blogbericht legt de IOTA Foundation Mana bewust uit vanuit een niet-technologisch perspectief.

In IOTA 2.0 zullen deelnemers aan het netwerk automatisch Mana toegewezen krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid credits die ze in IOTA hebben. In werkelijkheid zullen er dan ook twee soorten mana zijn:

  • cMana staat voor Consensus Mana. Met deze tokens stemmen netwerkpunten voortdurend over welke transacties als geldig moeten worden beschouwd en worden vrijgegeven. Als er een meningsverschil is, is het de bedoeling snel tot een consensus te komen door naburige netwerkpunten met elkaar te laten overleggen. IOTA vergelijkt dit met de natuurlijke organisatie van zwermen vogels, waar tijdens de vlucht het collectief zonder baas beslist waarheen te gaan.
  • aMana staat voor Access Mana. Dit soort mana wordt gebruikt om het recht te verwerven transacties te initiëren en te laten valideren. Als zich in het IOTA 2.0 netwerk een situatie voordoet waarbij een wachtrij ontstaat, kan prioriteit worden verkregen via aMana.

IOTA heeft altijd benadrukt dat er geen vergoeding is in Tanglenet. In tegenstelling tot andere blockchains kent IOTA geen transactiekosten en is van plan om onder IOTA 2.0 vast te houden aan dit unique selling point. Om het complexe systeem van cMana en aMana verder te verfijnen, worden twee extra factoren opgenomen in de voortdurende consensusvorming van IOTA 2.0, namelijk willekeur en reputatie. Het willekeurig bepalen welke knooppunten verantwoordelijk zijn voor lopende transacties is voor veiligheidsdoeleinden. De netwerkdeelnemer die opdracht geeft tot een transactie kan dus niet weten wie daarover beslist. Dit maakt het voor kwaadwillende deelnemers moeilijk of onmogelijk om manipulaties aan transacties te koppelen. Hetzelfde geldt voor de reputatiefactor. Dit meet hoe betrouwbaar een netwerkpunt zich in het verleden heeft gedragen. In geval van discrepanties krijgen de validators met een hogere reputatie dan meer stemrecht.

IOTA 2.0 – niets werkt zonder Mana

Momenteel test het Testnet Pollen op de juiste balans voor Mana in IOTA 2.0. Deze uitdaging zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met het volgende testnet DevNet voor IOTA 2.0. Omdat er nog steeds meningen zijn dat er een markt zou ontstaan rond Mana en Mana dus monetair zou worden. Dit zou echter het principe van geen kosten voor IOTA ondermijnen. Het hoofd van Cardano (ADA), Charles Hoskinson, heeft op dit gebied al veel kritiek gekregen met provocerende opmerkingen over IOTA.

Conclusie: IOTA gaat een bijzondere weg met Mana

In theorie klinkt het vrij slim hoe IOTA 2.0 een krachtig gedecentraliseerd tanglenet wil organiseren zonder echte kosten aan te rekenen. Dit moet echter nog in de praktijk worden bewezen, DevNet voor IOTA 2.0 zal hier later dit jaar ervaring mee opdoen. IOTA is trots op zijn speciale manier met Mana – later zal de vrije markt stemmen over de vraag of Mana echt werkt in plaats van monetaire transactiekosten en/of mijnbeloningen voor andere blockchains.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*