Wat zijn governance tokens?

Steeds meer cryptoprojecten nemen governance tokens op in hun concept. Hierbij wordt een cryptocurrency geheel of gedeeltelijk gebruikt om bij stemming strategische beslissingen te nemen.

Als je geïnteresseerd bent in trends en vooruitgang in de crypto-industrie, kom je al snel de term governance token tegen. Vertaald betekent “governance” “leiderschap” in het Duits, wat het duidelijk maakt: dergelijke tokens hebben de functie om het leiderschap en de leiding van een project decentraal te organiseren. Governance tokens dienen dan als stembiljetten bij referenda. Het concept wordt meestal toegepast in een DAO (Decentrale Autonome Organisatie), in DApps of in projecten voor Decentrale Financiën (DeFi).

Maker (MKR) staat bekend als een vroeg succesvol governance token. Direct gekoppeld aan Maker is de stablecoin DAI, die vanaf april 2023 een indrukwekkende marktkapitalisatie heeft van meer dan 5 miljard dollar. Strategische beslissingen voor DAI, zoals reserves, vergoedingen of personeel, worden genomen in coördinatie met Maker. Hier heeft het concept gewerkt en is MKR als governance token interessant gebleven voor beleggers. Maker is zelfs vertegenwoordigd bij de 100 meest gekapitaliseerde cryptocurrencies.

Maker, Compound, AAVE en andere typische governance tokens

Een ander schoolvoorbeeld van governance tokens is Compound (COMP). Hier hebben investeerders al in 2020 besloten om zelfs de controle over wachtwoorden voor beheerders over te dragen aan het door COMP bepaalde protocol – het DeFi-project Compound kan dus niet eens bestaan zonder governance tokens.

Andere bekende en goed gefinancierde governance tokens van de DeFi divisie zijn Uniswap (UNI), AAVE en PancakeSwap (CAKE). Vaak worden naast deelname ook andere incentives aangeboden, zoals lagere vergoedingen of winsttoewijzingen voor houders van governance tokens.

Voor- en nadelen van governance-tokens

Dit is echter waar zich soms typische problemen van governance tokens voordoen. Het gevaar bestaat dat individuele grote investeerders of projectoprichters een meerderheid van de circulerende tokens hebben en dat stemuitslagen dus vooraf bepaald zijn. Ook is het denkbaar dat investeerders proberen een meerderheid van de governance tokens te kopen en zo een project overnemen.

Het voordeel van governance tokens is dat ze de betrokkenheid van investeerders vergroten. Want wie dat wil, kan als houder natuurlijk zelf voorstellen voor de toekomst van het betreffende project ter stemming indienen en zal geïnteresseerd zijn in voorstellen van anderen. In sommige governance tokens wordt bijna dagelijks gestemd over gedetailleerde kwesties, terwijl andere alleen referenda houden over grote strategische beslissingen en de dagelijkse gang van zaken overlaten aan een (gekozen) team.

Prognose governance tokens

Governance tokens verplaatsen zich geleidelijk naar andere sectoren dan DeFi. De Metaverse Token Decentraland (MANA) bevat bijvoorbeeld ook de functie van een governance token, en hetzelfde geldt voor ApeCoin. Ook het NFT-platform Blur heeft met succes zijn eigen governance token BLUR gelanceerd.

In theorie passen DAO’s en governance tokens perfect bij het ideaal van decentralisatie, dat de crypto-industrie moet onderscheiden van traditionele bedrijven. Zonder medezeggenschap of zelfbestuur wordt het voor nieuwe cryptoprojecten moeilijk om een betrokken gemeenschap te vormen. Zoals Maker heeft geïllustreerd: Wanneer een project zich bewijst op de vrije markt, stijgt de waarde van de governance token die ermee verbonden is bijna automatisch. Dit creëert echter een extern probleem: toezichthouders zoals de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vermoeden vaak dat cryptoprojecten verborgen “effecten” zijn, d.w.z. beleggingsobjecten met winstverwachtingen. Als de SEC of soortgelijke instellingen besluiten governance tokens juridisch te vervolgen, zal dit hun toekomstperspectieven verslechteren.

Conclusie: governance tokens hebben potentieel

In de praktijk lopen DAO’s en governance tokens vaak nog niet soepel; fine-tuning is noodzakelijk. Bij investeringsbeslissingen over governance tokens zullen investeerders zoals u zeker letten op de verdeling en of individuele partijen al meerderheden hebben behaald. Maar om decentralisatie in besluitvormingsprocessen door te voeren, kun je niet om governance tokens heen.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*