DeFi: De belangrijke indicator TVL – uitleg en marktsituatie

Bij de evaluatie van DeFi-projecten speelt de TVL-indicator (Total Value Locked) een cruciale rol. Wij leggen TVL hier uit en geven zinvolle voorbeelden in verband met DeFi op Ethereum (ETH) en andere.

Gedecentraliseerde financiën (DeFi) hebben bewezen een fundamentele groeimotor te zijn voor de crypto-industrie. Om dit nuchter in cijfers uit te drukken, wordt gewoonlijk het kengetal TVL gebruikt. De afkorting staat voor “Total Value Locked”. Gegevensdiensten zoals DeFiLlama laten zien hoe de in het DeFi ingebrachte activa over alle projecten heen in september 2020 voor het eerst de grens van 10 miljard US dollar hebben overschreden, en zelfs na de crash van Terra (LUNA) en UST, bedraagt TVL momenteel nog steeds ruim meer dan 100 miljard US dollar.

Terwijl de TVL-curve voor de gehele DeFi-markt algemene tendensen vertoont, analyseren beleggers zoals u meer gedifferentieerd. Ze kijken naar DeFiLlama of DeFi Pulse voor de cijfers uitgesplitst naar bijvoorbeeld blockchain, cryptocurrency of protocol. Want de vuistregel is: hoe meer kapitaal in een bepaald project is gestoken, des te waarschijnlijker is het dat het een professioneel team heeft, een volwassen product en hoge veiligheidsnormen. Belangrijk: DeFi Pulse evalueert gegevens voor het ecosysteem rond Ethereum (ETH), DeFiLlama is veel breder.

Hoe wordt TVL berekend?

In principe wordt het TVL-cijfer in Amerikaanse dollars berekend door het aantal tokens van de respectieve cryptocurrency dat naar DeFi wordt gebracht, te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs. In het geval van Ethereum worden echter vaak ERC-20 tokens toegevoegd, en in het geval van protocollen zoals LIDO vloeien cryptocurrencies uit verschillende ecosystemen samen. De bovengenoemde datadiensten splitsen deze details uit en maken het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij de berekening van de TLV geen rekening te houden met staking. TVL kan ook worden gebruikt om de “ratio”-indicator te kwantificeren, die de algemene marktkapitalisatie van een specifieke cryptocurrency relateert aan het bij DeFi gedefinieerde kapitaal.

Veel deskundigen geven beleggers hier twee tips: de TVL voor een project of een cryptocurrency moet minstens 1 miljard US dollar bedragen, zodat men kan uitgaan van hoge veiligheidsnormen. Ratio-waarden van minder dan 1 wijzen op onderwaardering, terwijl hoge ratio-waarden op overwaardering kunnen wijzen.

TVL toegepast in de praktijk

Laten we samen eens kijken naar de huidige TVL-grafieken. Met ongeveer 72 miljard US dollar in TVL, is Ethereum nog steeds de maat van alle dingen voor DeFi; meer dan 60 procent van al het kapitaal geïnvesteerd in DeFi komt van ETH en ERC-20 tokens. Het tweede belangrijkste ecosysteem is Binance Coin (BNB) met de Binance Smart Chain (BSC). Geïnitieerd door ‘s werelds grootste cryptobeurs Binance, heeft het steeds onafhankelijker wordende ecosysteem inmiddels 8 miljard TVL en 8 procent marktaandeel bereikt.

Deze marktdominantie van Ethereum wordt ook weerspiegeld in de meest gekapitaliseerde DeFi protocollen. MakerDAO (TVL iets minder dan 10 miljard US dollar) is hier nummer één, gevolgd door Curve met 9 miljard US dollar. Beide protocollen zijn vooral aantrekkelijk vanwege hun band met Ethereum. Voor de BSC en BNB is PancakeSwap het vlaggenschipproject met een TVL van ruim 4 miljard US dollar.

Conclusie: TVL opnemen in deFi-strategieën

Wie kapitaal investeert in Ethereum en co. in de richting van DeFi kan daar goede rendementen behalen met methodes die variëren van staking tot yield farming. Maar bij het maken van een concrete beslissing voor een project of protocol of de onderliggende cryptocurrency, is uw eigen onderzoek onontbeerlijk. Waar fabelachtige rendementen van 20 procent en meer worden beloofd, is scepsis geboden, zoals het lot van LUNA en UST met het gekoppelde protocol Anchor pijnlijk heeft aangetoond. TVL als maatstaf van marktaandeel en tendensen is een indicator die zeer belangrijk is in het DeFi – maar als een op zichzelf staande indicator zou hij niet hebben gewaarschuwd tegen Terra en Anchor.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*