IOTA bij het Gaia-X project: ontwikkelingswerk voor mobiliteit 2.0

IOTA begint met concrete ontwikkelingswerkzaamheden bij Gaia-X. Als onderdeel van het project, dat wordt gefinancierd door het Duitse federale ministerie van economie en technologie, wil IOTA toekomstige mobiliteitsoplossingen helpen vormgeven.

Sinds medio 2021 is de IOTA Foundation betrokken bij Gaia-X, een EU-breed project dat duurzame IT-oplossingen wil ontwikkelen voor verschillende levens- en werkgebieden. In maart 2022 deed het nieuws de ronde dat de Duitse financiering voor Gaia-X zou worden stopgezet. Maar nu heeft het Duitse federale ministerie van Economie en Technologie volgens de IOTA-stichting toch fondsen vrijgemaakt en maakt het project zich op voor een concrete fase van drie jaar. IOTA zal zich richten op Gaia-X 4 ROMS, zegt het in een blog post. ROMS staat voor Remote Operation for Automated and Connected Mobility Services en IOTA beschrijft in meer detail wat er moet gebeuren op het gebied van mobiliteit 2.0.

Uitgangspunt is de voorspelling dat het personen- en goederenvervoer in de toekomst hoofdzakelijk met e-voertuigen zal worden verricht. De vernieuwing van auto- en vervoersvloten maakt het ook mogelijk rekening te houden met (semi-)autonome rijconcepten, alsmede met autodelen en soortgelijke benaderingen. Dit resulteert in veel grote taken voor de technologie erachter. Zo zijn bijvoorbeeld fabrikantoverschrijdende normen gewenst en, vooral voor de EU, naleving van regels inzake gegevensbeveiliging en soevereiniteit. IOTA heeft in het verleden al samenwerkingservaring opgedaan met logistieke projecten, autonome voertuigen en energie-efficiëntie. IOTA ziet zichzelf dus goed toegerust om zijn deskundigheid te delen met ongeveer 80 andere deelnemende bedrijven en onderzoeksinstellingen in het kader van Gaia-X 4 ROMS en om bij te dragen tot praktische oplossingen.

Hier zou het feit dat de IOTA Foundation begin 2022 besloot haar interne structuur te reorganiseren, zijn vruchten kunnen afwerpen. Het doel is af te stappen van projectteams en over te gaan tot het optimaliseren van basis IOTA-modules, die dan alleen nog maar voor het zeer specifieke doel hoeven te worden opgezet. Voor Gaia-X 4 ROMS wordt als eerste IOTA Identity genoemd, een dienst waarmee aan zowel mensen als machines netwerk-compatibele digitale identiteiten worden toegekend. IOTA Identity maakt het vervolgens ook mogelijk om in detail te bepalen wie welke informatie mag uitlezen die bij zo’n digitale identiteit hoort. Dit lijkt zeer geschikt voor de mobiliteitssector, waar een groot aantal afzonderlijke zaken samenkomen, van bestuurders tot voertuigen tot parkeerplaatsen en e-laadstations. Hun communicatie zou kunnen worden georganiseerd via IOTA-streams.

Conclusie: Zwanenzang voor Gaia-X verleidt – maar er blijven twijfels

Een steeds terugkerend punt van kritiek op Gaia-X is dat de grote, breed gefinancierde Europese IT-projecten er uiteindelijk niet in slagen de kwaliteit van commerciële oplossingen (meestal uit de VS) te evenaren. Voorbeelden zoals een EU Google of de EU Cloud zijn bekend bij het professionele publiek. IOTA is geen leidende kracht in dit allegaartje, maar een partner die bijna vanzelf komt. Welke financiering de IOTA Stichting nu kan verwachten van Gaia-X 4 ROMS tot 2024 is niet openbaar gemaakt. Het is waarschijnlijk belangrijker voor IOTA om de kans te krijgen haar eigen oplossingen als standaard in heel Europa te vestigen met Gaia-X 4 ROMS. Beleggers moeten echter ook weten: In verband met Gaia-X was en is er geen sprake van IOTA als betaalmiddel.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*